Romanya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Romanya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Romanya’ya ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Almanya 19.17 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Almanya 16.19 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 2.76  Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 3.89 Milyar $,

Doğu Avrupa’nın merkezinde bulunan Romanya, cari fiyatlarla 250 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyanın 48. büyük ekonomisidir. Romanya’nın öncelikleri arasında altyapı, sağlık, eğitim, istihdam yaratma ve küçük ve orta ölçekli işletme geliştirme yatırımları yer almaktadır. Romanya ekonomisi 2010 yılından bu yana AB’nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Romanya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 55. sırada yer almaktadır.

Romanya’nın 19,3 milyonluk toplam nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %55, işsizlik oranı ise %3,9 ile AB ortalamasının altındadır. İstihdamın %48’i hizmet sektöründe iken %30’u sanayi sektöründe, %22’si tarım sektöründe çalışmaktadır. Romanya’nın resmi para birimi RON’dur (Yeni Lei).

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %4,1 büyüyen Romanya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%5 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Romanya 2019 yılında toplam 77,2 milyar dolarlık ihracat ve 96,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini diğer AB ekonomileri; Almanya, İtalya ve Macaristan ile kurarken en fazla ithalatı Almanya’dan yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Romanya’ya 4 milyar dolarlık ihracat yaparken Romanya’dan 2,7 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 6,7 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Romanya, Türkiye’nin en büyük 13. ticaret ortağı konumundadır. Son 5 yılda Romanya’ya ihracatımız büyürken Romanya’dan ithalatımız darallmaktadır. Romanya’ya net ihracatımız kayda değer artış sergilemiştir.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 3/5
Lojistik Performansı : 3/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :6.45
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 250.07 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 4.15
Enflasyon (yıllık) : %3.83
Gayri safi yurtiçi hasıla : 250.07  Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 4.15
Kişi başına düşen milli gelir : 32.86 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 44.21
Mal İhracatı : 71.04 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 3.33
Konteynır Liman Trafiği : 664.70 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 4.1
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 28.16
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 58.16
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 40.35
Toplam Nüfus : 19.35 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 2.95
Mal Ticareti (%GSYİH) : 69.34
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) :4.24
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 2.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

AB Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde Türkiye, Romanya’ya yaptığı ihracatlarda gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye ile Romanya arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Romanya’da standart Katma Değer Vergisi oranı %19’dur. Ortopedik ürünler, ilaçlar, içecekler (alkollü ürünler hariç) ve restoranlarda KDV %9; gazete, dergi sinema gibi kültürel aktivitelerde ise KDV %5’e indirilmektedir.

Romanya’da Kurumlar Vergisi oranı %16 iken Gelir Vergisi oranı ise %10’dur.

Romanya’daki Katma Değer Vergisi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Standartlar ve Kurallar

AB’nin tüketici sağlığı ve güvenliğini koruma yaklaşımının yanı sıra sürdürülebilir bir çevre hedefinin sonucu olarak Romanya’ya ihraç edilecek ürünler AB gerekliliklerine göre test edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Ürünler, belirli AB teknik mevzuatıyla düzenlenmediği durumlarda, her zaman AB’nin Genel Ürün Güvenliği Direktifine ve olası ek ulusal gereksinimlere tabidir.

Genel Avrupa Birliği regülasyonlarına ek olarak Romanya’da Ulusal Standardizasyon Kurumu ASRO bulunmaktadır. ASRO,bir ulusal standardizasyon organı olarak kurulmuş, hükümet dışı ve apolitik, kamu yararı olan ulusal özel bir tüzel kişiliktir ve CEN, CENELEC, ISO gibi uluslararası standardizasyon kurumlarının tam üyesidir. Birçok standart uluslararası bu kuruluşlardan alınmaktadır.

ASRO bu bağlamda ulusal standardizasyon programı geliştirmiştir. Bu program hakkında detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Romanya’da üretilen ve ithal edilen malların ambalajları üzerine Tüketici Koruma Kanunu gereğince etiket koyma ve ambalajın içindeki mamulün ne olduğu hakkında açıklayıcı bilgi yazma zorunluluğu vardır.

İthalatı yapılan ürünlerin etiketleme, sağlık ve güvenlik ile ilgili kurallara uymaları yasal zorunluluktur. Yabancı ürünlere uygulanan özel kurallar bulunmamakla beraber ülkeye ihraç edilecek ürünler için Romence etiket hazırlanması gerekmektedir.

Pazara Giriş Yolu

Romanya’da pazara giriş stratejisi olarak birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında e-ticaret ve doğrudan yatırım kanalları, sundukları fırsatlar açısından dikkat çekmektedir.

E-ticaret: E-ticaret, 2019 yılında bir önceki yıla oranla %28 büyüme kaydederek işlem hacmi 4,5 milyar euro seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle, e-ticaret pazara girişte cazip bir kanal haline gelmektedir. Ek olarak, Romanya’da perakendecilik sektöründe içinde e-ticaretin payı %düzeyindedir.

Doğrudan yatırım: Romanya’da birçok Türk şirketi doğrudan yatırım yaparak güçlü bir varlık sürdürmektedir. 15 bin Türkiye merkezli şirketin yanında 3 bin de Romanya vatandaşlığına geçmiş Türklerin şirketinin olduğu Romanya’da diğer Avrupa ülkelerine kota sınırı olmaması doğrudan yatırımı cazip kılan faktörlerden birisidir.

İş Kültürü

Romanya’nın iş ilişkilerini belirleyen özel bir takım gelenekleri bulunmamakla beraber genelde batı iş dünyasının uyguladığı standartlar uygulanmaktadır. Farklı olarak, dakiklik Batı Avrupalı işadamları kadar önem taşımamaktadır.

Romenler sıcakkanlı insanlardır. Yabancıları oldukça iyi karşılamaktadırlar. Tanışmalarda tokalaşılır ve ziyarete gidildiğinde genel geçer nezaket kuralları uygulanır. Toplantılarda kartvizit bulundurmak ve tanışılan kişilere vermek önemlidir. İkili ilişkilerde zaman zaman tercüman kullanımı gerekebilmektedir. İş çevrelerinde yaygın yabancı dil İngilizce olmakla beraber, zaman zaman tercümana ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu nedenle, tercümana ihtiyaç duyulup duyulmayacağı hususunun önceden tespit edilmesinde fayda görülmektedir.

 

Ödeme Koşulları

Romanya’da işletmelerin başarılı olabilmesi için ödeme koşulları kritik öneme sahiptir. Ödeme koşullarının ve ödeme yönteminin anlaşma sırasında belirlenmiş olması ve buna bağlı kalınması gerekmektedir. Romanya ile ticarette en yaygın ve en az riskli ödeme yöntemi geri alınamaz akreditiftir. Ancak bu yöntelm satış kazanmayı zorlaştırabileceği için açık hesap veya nakit de tercih edilebilir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Var
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı türevleri

         Ürün Gtip Kodu: 290919

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Parafin mumu; ağırlıkça,% 0,75 veya daha fazla yağ içeren, sentezle veya diğer işlemlerle elde edilen, renkli veya renksiz

          Ürün Gtip Kodu: 271290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer aromatik hidrokarbon karışımları; ISO 3405 Metodu (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile damıtılan

          Ürün Gtip Kodu: 270750

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Potasyum silikat ve ticari alkali metal silikatlar (sodyum silikatlar hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 283990

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Kauçuk/plastikler için plastifiyan bileşikler

          Ürün Gtip Kodu: 381220

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Demir/çelikten diğer kaynak yapılmış, gaz/petrol boru hatlarında kull. İnce-kalın borular, dış çapı>406.4mm

         Ürün Gtip Kodu: 730519

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Alaşımlı çeliklerden başka şekilde çinko kaplanmış (600mm geniş)

          Ürün Gtip Kodu: 722592

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (genişlik: >600mm az)

          Ürün Gtip Kodu: 722699

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelik soğuk yassı hadde mamulü (C<%0, 25)

          Ürün Gtip Kodu: 721123

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller (genişlik <600mm.)

          Ürün Gtip Kodu: 722692

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Kara taşıtları için motorlar-dizel, yarı dizel

         Ürün Gtip Kodu: 840820

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; 250cm3<silindir hacmi=<1000cm3

          Ürün Gtip Kodu: 840733

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 847780

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Süt sağma makineleri

          Ürün Gtip Kodu: 843410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırma/yıkamaya mahsus makineler

          Ürün Gtip Kodu: 847410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Havuç, şalgam (taze/soğutulmuş)

         Ürün Gtip Kodu: 070610

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz; diğer (ağırlık =>50kg)

          Ürün Gtip Kodu: 010392

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Güller (taze)

          Ürün Gtip Kodu: 060311

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Krizantemler (taze)

          Ürün Gtip Kodu: 060314

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

 • Ürün Adı: Kutup morinası, bakalyaro, mezgit, mavi grenadier, gelincik, vb. diğer balıklar; dondurulmuş

          Ürün Gtip Kodu: 030369

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif=>%85)

         Ürün Gtip Kodu: 551614

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Keçe (diğer)

          Ürün Gtip Kodu: 560290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 25..70gr.)]

          Ürün Gtip Kodu: 560392

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Keçe (diğer dokumaya elverişli maddeden)

          Ürün Gtip Kodu: 560229

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Keçe (iğne işi, dikiş, trikotaj usulü birleştirilmiş elyaf)

          Ürün Gtip Kodu: 560210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. için aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil)

         Ürün Gtip Kodu: 900590

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

 • Ürün Adı: Fotografik laboratuvar cihazları ve ekipmanları; . (Sinematografik dahil) film/rulo halinde kağıt/geliştirilen filmi otomatik olarak fotoğraf rulolarına maruz bırakmak

          Ürün Gtip Kodu: 901010

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Pick; up okuyucu kafalar

          Ürün Gtip Kodu: 852210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü<750 kVA

          Ürün Gtip Kodu: 850163

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976 / 1000

 • Ürün Adı: Endüksiyon/dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak, fırınlar

          Ürün Gtip Kodu: 851420

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); pamuktan (örme veya kroşe)

         Ürün Gtip Kodu: 611692

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610722

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 630319

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610839

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 974 / 1000

 • Ürün Adı: Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden

          Ürün Gtip Kodu: 620930

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde)

         Ürün Gtip Kodu: 390311

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390931

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Halojenli-izobüten izopren kauçuk (cıır veya bıır)

          Ürün Gtip Kodu: 400239

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994/ 1000

 • Ürün Adı: Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler

          Ürün Gtip Kodu: 392091

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

          Ürün Gtip Kodu: 400700

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Yazım, baskı/diğer grafik amaçlar için kağıt, kartonlar; diğer

         Ürün Gtip Kodu: 481039

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); işlem görmemiş, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar HARİÇ

          Ürün Gtip Kodu: 440324

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Aglomere mantardan küp, blok, levha, yaprak vs.

          Ürün Gtip Kodu: 450410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Kraft kağıt/kartonu (m2 >225gr), diğer

          Ürün Gtip Kodu: 480459

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986/ 1000

 • Ürün Adı: Huş (Betula spp.) ağacından kereste; kalınlık > 6mm

          Ürün Gtip Kodu: 440796

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları

         Ürün Gtip Kodu: 240399

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

          Ürün Gtip Kodu: 151190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

          Ürün Gtip Kodu: 240210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 964 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz yağı (Eritilmiş domuz yağı (lard) hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 150120

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 947/ 1000

 • Ürün Adı: Rep/kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

          Ürün Gtip Kodu: 230641

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 944/ 1000

Romanya’ya İhracat Nasıl Yapılır?
AB’ne 2007 yılında tam üye olması beklenen Romanya dış ticaret mevzuatını da AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmektedir.

Ülkemiz ile Romanya arasında 1998 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Sadece % 19 katma değer vergisi tahsil edilmektedir. Tarım ürünleri için gümrük vergisi uygulanmaktadır.

 • Romanya’nın ihracat ve ithalat mevzuatı ve gümrük işlemlerinde istenen belgeler  için tıklayınız.
 • Türkiye’de şap hastalığı olduğu gerekçesiyle, 1998 yılından itibaren bazı hayvansal ürünler dışında Türkiyeden canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına müsaade edilmemektedir.Geniş bilgi için tıklayınız.
 • Gaz yakıtlı cihazlar,basınçlı kaplar ve vinçlerin Romanya’da piyasaya sunulması için AB üyesi ülkelerde akredite kuruluşlardan alınan CE Sertifikası veya Romanya’nın sertifikalandırma kurumu ISCIR’den Uygunluk Sertifikası (CS) alınması gerekmektedir.Geniş bilgi için tıklayınız.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat nasıl yapılır?

14 Şubat 2024 22:08, Çarşamba

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Avusturya – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Avusturya’ya ihracat için gerekli belgeler nelerdir? […]

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır?

13 Şubat 2024 18:25, Salı

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır? Türkiye’den Kanada’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Kanada – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Kanada’ya […]

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?
15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları
04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhracat Bizim İşimiz

× İhracat Yapmak İstiyorum