Almanya’ya ihracat nasıl yapılır?

Giriş
Güncellenme
Almanya’ya ihracat nasıl yapılır?

Türkiye’den Almanya’ya ihracat nasıl yapılır?

Türkiye’den Almanya’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Almanya – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor.

Almanya’ya ihracat için gerekli belgeler nelerdir?

İhracatta her ürünün kendine özgü koşulları ve ülkelerin kendilerinin belirlediği özel koşullar bulunmaktadır. Bu sebeple standart olarak herkes için söylenebilecek bir belge söz konusu değildir. Örneğin gıda alanında bir ürün ihraç edilirken istenen belgeler ile makina ihraç edilirken istenen belgeler farklı olacaktır. Ürününe özel bu belgeleri öğrenebilmek için digimas danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Almanya gümrük vergisi ne kadar?

Türkiye’den Almanya’ya ihracat vergisi yani gümrük vergisi yine üründen ürüne değişiklik göstermektedir. Almanya Avrupa Gümrük Birliği üyesi olduğu için Birliğin ortak tgümrük arifesini uygulamaktadır. Bu linke tıklayarak gelen ekranda açılan “TARIC Consultation” bölümüne AB’nin 10 haneli Gümrük Kodu girildikten sonra ülke seçimini yapıldıktan sonra “Retrieve Measures” butonuna basılmalıdır.

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 134.91 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : ABD 119.52 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 21.73 Milyon $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 15.98 Milyar $

Almanya, yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi ile yerli işletmelerimiz için uzun vadeli potansiyel sunmaktadır. Yüksek nüfusu, üretim ve alım gücüyle hem Türkiye hem de diğer dünya ülkeleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret ortağıdır.

Almanya, 83,13 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en yüksek nüfusa sahip ülkesidir. 2019 yılındaki 3,84 trilyon dolarlık GSYH büyüklüğü ile Avrupa Birliği’nde lider, dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Dünya ithalatındaki %6,5 lik payı ile Amerika ve Çin’in ardından en çok ithalat yapan 3. ülke konumundadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verisine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,56 oranında büyüyen Almanya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle yıllık -%7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, ülkemizden 2019 yılında gerçekleştirdiği 16,6 milyar dolarlık ihracat ile Almanya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke statüsündedir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasındaki lider pozisyonunu uzun yıllardır koruyan Almanya, toplam ihracatımız içerisinde 2005-2019 yılları arasında yıllık ortalama %10’luk sürdürülebilir bir paya sahiptir. Türkiye’nin ithalat verisine bakıldığında ise, 2019 yılındaki 19,27 milyar dolarlık ithalat ile Türkiye, toplam ithalatının %9’unu Almanya’dan yapmaktadır. Çift taraflı ticaretimizin 35 milyar doları aştığı Almanya ile ticaret ortaklığımızın gelecek yıllarda korunması öngörülmektedir.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 4/5
Lojistik Performansı : 4/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) : 2.56%
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 1.17 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre : 8.0 Gün
Enflasyon (yıllık) : %1.45
Gayri safi yurtiçi hasıla : 3.86 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 0.56
Kişi başına düşen milli gelir : 59,09 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 41.1
Mal İhracatı : 1.38 Trilyon $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 7.76 Bin
Konteynır Liman Trafiği : 19.59 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 0.72
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 26.7
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 62.63
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 46,89
Toplam Nüfus : 83.13 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 1.87
Mal Ticareti (%GSYİH) : 70.54
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : –
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 2.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

1996’da alınan Gümrük Birliği kararlarına istinaden Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ve bazı istisnalar dışındaki tarım ürünleri ticaretinde gümrük vergileri kaldırılmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı AB’nin de uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi’ni uygulamaya başlamıştır. Günümüzde de yürürlükte olan bu karar Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın büyümesini desteklemiş, Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisi ile uyumunu artırmıştır.

Almanya’da standart KDV oranı %19’dur. Hazır ürünler ve günlük hizmetlerde ise bu oran %7 olarak uygulanmaktadır. Bankacılık, sağlık ve kar amacı gütmeyen işler dahil olmak üzere bazı hizmetler KDV’den muaftır.

Standartlar ve Kurallar

Standartlar konusunda Avrupa’nın en katı ülkesi olan Almanya, Avrupa Birliği üyesi diğer ülkeler için belirleyici rol oynamaktadır. AB kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya ihraç edilebilmesi için ürünlerin üzerinde “CE” işareti bulunması zorunlu kılınmıştır, Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkeler için bu işaretin ürünlerde bulunması tamamen ihracatçı ülke sorumluluğundadır. CE işaretine ek olarak tüm AB ülkelerinde yürürlükte olan ve zararlı maddelerin kullanımını sınırlandıran RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktifi elektrikli ve elektronik araçların ihracatında gerekli görülmektedir.

Buna ek olarak, bazı Alman firmaları yasal bir zorunluluk bulunmasa da ilave performans ve kalite işaretleri talep etmektedirler. Bunlardan en önemli iki tanesi mekanik ürünler için Alman Standartlar Enstitüsü tarafından verilen GS (Gepruefte Sicherheit) ve elektrikli ürünler için VDE Verlag GmbH firmasından veya VDE Birliği tarafından verilen VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işaretleridir.

Gıda alanında ise AB genelinde 2005 yılından beri yürürlükte olan EC 178/2002 sayılı Gıda Genel Yasası uygulanmaktadır. Bu standartlar AB vatandaşlarının sağlık, refah, sosyal ve ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik olup AB Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından belirlenmiştir.

Paketleme ve Etiketleme

Paketleme ve ambalaj, Alman tüketicileri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve ürün seçimlerinde çoğu zaman belirleyici rol oynar. Bu yönüyle Türkiye’den yapılacak ihracatlarda ambalajın Alman zevklerine ve kriterlerine uygun olup olmadığını kontrol etmek önem verilmesi gereken bir konudur.

AB içerisinde pazarlanan ambalajlar çevrenin korunmasını amaçlayan genel gerekliliklerin yanı sıra tüketicilerin sağlığı için olası bir riski önlemek için tasarlanmış özel hükümlere de uygun olmalıdır.

İhraç edilecek ürünlerin etiketlemelerinin Almanca’ya çevrilmesi zorunluluğu vardır. Gıda ve tekstil gibi bazı ürünler özel etiketleme gereksinimlerine sahiptir.

Pazara Giriş Yolu

İstikrarlı ve güvenli bir Pazar olan Almanya, pazara giriş için bir çok farklı yol sunmaktadır.

Acenteler ve distribütorler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, pazarın büyüklüğü nedeniyle Almanya’da varlık geliştirmenin etkili bir yoludur. Almancanın işletmelerin ana dili olması ve dilde akıcılığın yerel ortaklar kullanırken büyük bir avantaj yaratması bu opsiyonu çekici kılan temel faktördür.

Doğrudan satış: Coğrafi yakınlığa ve gümrük anlaşmasına sahip ülkeler için çekici bir seçenek olan doğrudan satış seçeneği, beraberinde Almanca dil bilme veya tercüman kullanma zorunluluğunu getirmektedir. Faliyete geçilecek pazarın tüm alanlarının kapsanması zorluk oluştursa da yapılacak ihracattan en yüksek kar potansiyelini taşıyan pazara giriş yoludur.

E-ticaret: Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ve ürünlerin Almanya’ya ulaşımı açısından daha kolay bir seçenektir. Büyüyen bir kanal olmakla birlikte, pazardaki değişimlere ve değişken tüketici isteklerine yanıt vermek bu yolun temel zorluğudur.

İş Kültürü

Alman şirketleri genellikle aile şirketleridir ve ortaklıklarında kişisel ilişkilere yüksek derecede önem vermektedirler. Şirketlerin büyük bir kısmının uzun dönem bakış açısına sahip olması, en iyi fiyata değil, uzun vadeli, sürdürülebilir ortaklıklara odaklanmalarına neden olmaktadır. Alman iş insanları, toplantılara çok hazırlıklı ve sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili detaylı araştırmaya sahip olarak gelmektedirler. Bu yüzden, olası bir ortaklık durumunda karşı taraftan da asgaride aynı dikkat ve ön hazırlık beklenmektedir.

Ödeme Koşulları

Ödeme koşulları, işletmeler arası işlemler için 60 gün iken resmi makamlar için 30 gündür. Bu ödeme koşullarının karşılanmadığı durumlarda ihracat yapan taraf, geç ödeme faizi talep etme hakkına sahiptir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Var
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Demir/çelikten diğer eşya

         Ürün Gtip Kodu: 732690

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Aluminyum alaşımlarından diğer çubuk ve profiller

          Ürün Gtip Kodu: 760429

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten diğer vida-cıvatalar-somun, rondela olabilir

          Ürün Gtip Kodu: 731815

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Aluminyumdan diğer eşya

          Ürün Gtip Kodu: 761699

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Aluminyum alaşımlarından içi boş profiller

          Ürün Gtip Kodu: 760421

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar

         Ürün Gtip Kodu: 300490

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Parfümler ve tuvalet suları

          Ürün Gtip Kodu: 330300

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 964 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer makyaj, güzellik bakım müstahzarları

          Ürün Gtip Kodu: 330499

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963 / 1000

 • Ürün Adı: Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

          Ürün Gtip Kodu: 340111

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 958 / 1000

 • Ürün Adı: Yiyecek ve içecek sanayilerinde kullanılan kokusuz maddeler ve karışımlar

          Ürün Gtip Kodu: 330210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 956 / 1000

Elektrik ve Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Televizyon; diğerleri, renkli olanlar

         Ürün Gtip Kodu: 852872

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar

          Ürün Gtip Kodu: 851712

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları

          Ürün Gtip Kodu: 854430

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.)

          Ürün Gtip Kodu: 853710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer aydınlatma/gözle görülebilen işaret cihazları

          Ürün Gtip Kodu: 851220

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Fındık (kabuksuz)

         Ürün Gtip Kodu: 080222

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Üzüm; (kurutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 080620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

 • Ürün Adı: İncir (taze/kurutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 080420

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Capsicum/pimenta cinsi meyveler (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 070960

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Alabalık filetoları; tütsülenmiş

          Ürün Gtip Kodu: 030543

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Dizel motorlar için aksam; parçalar

         Ürün Gtip Kodu: 840999

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Benzinli motorlar için aksam; parçalar

          Ürün Gtip Kodu: 840991

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Pompaların aksam-parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 841391

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer doğrusal deplasmanlı pompalar (pozitif hareketli)

          Ürün Gtip Kodu: 841350

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık<10 kg.

          Ürün Gtip Kodu: 847130

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85)

         Ürün Gtip Kodu: 540761

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 961 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuk (kardesiz, taranmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 520100

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 955 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuk döküntüleri, diğer

          Ürün Gtip Kodu: 520299

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 953 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer iplik-diğer, sentetik devamsız lif=>%85, perakende

          Ürün Gtip Kodu: 551110

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 947 / 1000

 • Ürün Adı: Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden

          Ürün Gtip Kodu: 550320

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 940 / 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Tişört, fanila, atlet, vb. giyim eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

         Ürün Gtip Kodu: 610990

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610910

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; pamuktan (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611020

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan

          Ürün Gtip Kodu: 620462

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; sentetik veya suni liflerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611030

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

         Ürün Gtip Kodu: 481910

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 959 / 1000

 • Ürün Adı: Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutu-mahfazalar

          Ürün Gtip Kodu: 481920

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 956/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer kitaplar, broşürler, risaleler vb matbuat

          Ürün Gtip Kodu: 490199

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 955 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)

          Ürün Gtip Kodu: 481940

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 951/ 1000

 • Ürün Adı: Ticari reklam yayınları, kataloglar

          Ürün Gtip Kodu: 491110

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 944/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Otomobil dış lastiği; yeni

         Ürün Gtip Kodu: 401110

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Vulkanize kauçuktan diğer eşya

          Ürün Gtip Kodu: 401699

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Otobüs-kamyon dış lastiği; yeni

          Ürün Gtip Kodu: 401120

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Plastikler; bölüm 39’da yer almamış diğer ürünler

          Ürün Gtip Kodu: 392690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 • Ürün Adı: Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi<78 ml/g

          Ürün Gtip Kodu: 390769

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer sert kabuklu meyve ve karışımlarının konserveleri

         Ürün Gtip Kodu: 200819

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Reçel, meyve jölesi, marmelat, püreler ve macunlar; ilave şeker veya başka bir tatlandırıcı madde içeren veya içermeyen (turunçgiller ve 2007.10 alt başlığı homojenize preparatları hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 200799

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Sebze preparatları; sebze, meyve, fındık ve diğer yenilebilir bitki parçaları, sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya korunmuş (salatalık, turşular ve soğan hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 200190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986/ 1000

 • Ürün Adı: Başka bir yerde belirtilmemiş veya dahil olmayan gıda preparatları; süt yağı, sakaroz, izoglukoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlığa göre %1,5’den daha az süt yağı, %5’den daha az sakaroz veya izoglukoz, %5’den daha az glikoz veya nişasta içermeyen gıdalar

          Ürün Gtip Kodu: 210690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Zeytin (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 200570

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

Almanya’ya ihracat nasıl yapılır, Almanya’nın ithalat prosedürleri nelerdir, Almanya’ya ihracatın avantaj ve dezavantajları nelerdir gibi soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız…

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Almanya’nın Dış Ticaret Politikası


Federal Almanya’daki mevcut dış ticaret uygulamaları hem ulusal hem de Avrupa Birliği hukukuna dayanmaktadır. Ulusal düzeydeki düzenlemeler, Dış Ekonomik Faaliyetler Yasası – Außenwirtschaftsgesetz (AWG) ve Dış Ekonomik Faaliyetler YönetmeliğiAußenwirtschaftsverordnung (AWV)’ne tabidir.

Konu ile ilgili AB hukuku kısıtlamaları, ilgili AB düzenlemelerinde ve elektronik gümrük tarifesinde bulunabilir.

Malların serbest dolaşımına ve küresel ticarete rağmen, belli mallar ithalat ve ihracatta kısıtlamalara tabidir. Hem ulusal hem de Avrupa hukukundan kaynaklanan bu özel kurallar ithalat ve ihracatta yasak ve kısıtlamalara neden olmaktadır. Bu yasak ve kısıtlamalar temelde aşağıda sıralanan alanlardaki hakların korunması için gerçekleştirilmektedir:
– Kamu düzeninin korunması,
– Çevrenin korunması,
– İnsan sağlığının korunması,
– Hayvanların korunması,
– Bitkilerin korunması,
– Sınai mülkiyet haklarının korunması,
– Kültürel mirasın korunması.
Bununla birlikte belirli mallara bazı ülkeler için kısıtlamalar uygulanmaktadır.

ihracat tanıtım

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikası

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında tesis edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, üye ülkeler üçüncü ülkelerden ithalatta ortak kurallar uygulamaktadır. Bu çerçevede, ticaret politikası münhasıran Avrupa Birliği’nin yetki alanına girmekte ve “Ortak Ticaret Politikası (OTP)” olarak adlandırılmaktadır. OTP, ortak gümrük tarifeleri; çok taraflı, bölgesel ve ikili
ticaret anlaşmaları; üçüncü ülkelere uygulanan tek taraflı tavizler ve ticari savunma araçlarını kapsamaktadır. OTP çerçevesinde, mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve doğrudan yabancı yatırımlar AB’nin münhasır yetki alanında yer almaktadır.
Bu doğrultuda:
AB üyesi ülkelerce ortak gümrük tarifesi ve ticari savunma araçları uygulanmakta olup, ürünlere uygulanan gümrük vergileri ve varsa, ürünler üzerinde bulanan ticari savunma araçlarına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir.
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en )
Ayrıca, AB tarafından üçüncü ülkelere karşı yürütülen ve tamamlanan damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri soruşturmalarına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir.
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm)

proje-digital-pazarlama

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Almanya’nın İthalat Rejimi

Bazı üçüncü ülkelerden gelen tekstil ve çelik ürünleri genellikle ithalat kotaları ile kısıtlanmakta ve ithalat lisansı gerektirmektedir. Lisanslarla ilgili daha fazla bilgi, ilgiliprosedürlerden sorumlu olan Federal Ekonomi ve İhracat Denetimi (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) web sitesinde mevcuttur. Örneğin, sağlık, silah veya nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri gibi insan sağlığı, kamu güvenliği veya çevre koruma açısından risk oluşturabilecek ürünlere özel ithalat kontrol düzenlemeleri uygulanır.
Herhangi bir ithalat yönetmeliğine veya lisansına bakılmaksızın, ithalatçıların ürünle ilgili kurallar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir, çünkü Almanya’daki ticari işlemlere rehberlik eden yasal işlemler ve idari prosedürler, ithalatın yapıldığı ülkedeki yasalardan  farklı olabilir. İthalatta uygulanan kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili ayrıntılı bilgiler Gümrükler
Genel Müdürlüğü internet sayfasında belirtilmiştir; (http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Import/Restrictions/restrictions_node.html).
Avrupa Komisyonu TARIC veri tabanı için:
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?callbackuri=CBU-36&Lang=en)

dijital pazarlama

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Gümrük Tarifeleri

Almanya Federal Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olduğundan dolayı, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır.
Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) veya (http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/) adreslerinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu bağlantı, eşya tanımı veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında arama yapılmasına olanak tanımakta, ayrıca söz konusu ürüne ilişkin başka kısıtlamalar varsa onları da göstermektedir.

Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.
Türkiye-AB Gümrük Birliği, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta, geleneksel tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunmaktadır. İşlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergileri tespit edilirken, tarım payı ile sanayi payı ayrılmakta ve sadece sanayi payı vergi
muafiyetine tabi tutulmaktadır. KDV mükellefi mal veya hizmet sağlayan Alman firmaları veya ithalatçılarıdır. Ancak, vergi nihai aşamada tüketiciye yansıtılmaktadır. Almanya’da standart KDV oranı %19’dır. Ancak bu
oran, temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, bazı sağlık ürünleri gibi ürünlerde %7 olarak uygulanmaktadır. KDV tutarının faturalarda ayrıca belirtilmesi zorunludur.
Ülkemize ya da diğer ülkelere karşı uygulanan anti damping vergilerine
(http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm) adresinden, ÖTV oranlarına
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en) adresinden ulaşılabilmektedir.

Sosyal medya ihracat

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

İç Vergiler

Almanya’da girişim ve yatırım faaliyetleri ile ilgili vergi çeşitleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, ticari işletme vergisi ile katma değer vergisi-KDV’dir.

Gelir Vergisi (Einkommensteuer)

Alman Gelir Vergisi Kanunu, verginin konusu içerisine giren gelir unsurlarını; ziraat ve ormancılık gelirleri, ticari kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, sermaye gelirleri,
kiralama ve leasing gibi gelirler ve diğer gelirler (Örneğin, emekli aylıkları, spekülasyon karları vb.) olmak üzere yedi gruba ayırmıştır.
Gelir vergisi tarifesi mükelleflerin kişisel özelliklerini dikkate alan artan oranlı bir yapıya sahiptir. Tarife oranları %0’dan %45’e kadar değişmektedir. Vergi tarifesinde belli bir tutara kadar gelire %0 oranı uygulanarak vergi dışı bırakılmakta ve kişilerin gelirlerine uygulanacak olan vergi oranı sahip oldukları gelir seviyesine ve medeni durumlarına göre değişmektedir.

Mevzuata göre evli çiftlerin gelirleri isteğe bağlı olarak birleştirilir ve bir beyanname vermek suretiyle vergiye tabi tutulur. Ancak eşler ayrı olarak vergilendirmeyi isteme hakkına da sahiptirler. Bakıma muhtaç, örgün ve mesleki eğitimde bulunan (25 yaşına kadar) ve 18 yaşını doldurmamış çocukların gelirleri anne veya babanın geliri ile birlikte vergilendirilir.
Gelir vergisinden ayrı olarak elde edilen gelir üzerinden 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşilmesi üzerine %5,5 oranında Dayanışma Zammı (Solidaritatzuschlag) kesilmekte ve bir de gelir vergisi mükellefleri, kiliseye de üye iseler, kilise vergisi ödenmektedir.
İkametgahı ya da sakin bulunduğu yer Almanya olan her kişi, geniş anlamda gelir vergisi yükümlüsüdür. Bununla birlikte ikametgahı ya da sakin olduğu yer Almanya dışında olan şahısların, Almanya içinde elde ettikleri gelirler hakkında sınırlı bir biçimde (dar anlamda) vergi yükümlülükleri vardır.
Gelir vergisinde elde edilen kazançlar şu şekilde hesaplanır. Elde edilen gelirlerden bu gelirlerle bağlantılı olan giderler çıkartılır (vergi kanununda belirtilen durumlarda). Bu miktardan bazı farklı ve özel olan giderler belli bir miktarda düşülür (örneğin bazı sigortalar) ve kalan miktardan kişisel gelir vergisi ödenmek zorundadır.
Özellikle giderler Türk ve Alman vergi sistemlerinde farklı olabilmektedir. Özellikle giderlerin tanınması için Almanya´da birçok detaya dikkat etmek gerekebilir. Türkiye´de gider olmayan ödemeler, Almanya´da kişisel gelir vergi beyannamesinde gider olarak düşülebilir.
Almanya´da ücretler yıl bazında hesaplanarak aylık stopajlar ödenir. Bu yüzden gerçek kişiler ücret dışında başka gelirleri olduğu takdirde yıllık gelir vergi beyannamesi vermek zorundadırlar. Ücretten başka kazancı olmayan bir vatandaş için gelir vergisi beyannamesi verilmesi zorunlu değildir ancak bazı giderleri düşebilmek adına avantajlı olabilmektedir.
24 Ocak 2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren Almanya ve Türkiye arasında yapılan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” gereğince mükellef iki ülkede de vergi ödediği takdirde, bu vergiyi ikamet edilen ülkede belirli şartlar altında vergiden düşebilmektedir.

Kurumlar Vergisi (Körperschaftsteuer)

Kurumlar vergisi, tüzel kişilerden alınmakta olup ödenmiş ve dağıtılmış kârın %15’ini karşılamaktadır. Sermaye şirketlerine yapılan kâr dağıtımları, kurumlar vergisi kapsamında değildir. Gerçek kişilere (kişiler ve şahıs şirketleri hissedarları) yapılan dağıtımlarda ise çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla yarım gelir usulü (Halbeinkünfteverfahren)
uygulanarak dağıtılan kârın sadece yarısı vergilendirilir. Zira bu tutar üzerinde, daha önce dağıtılmış kâr payı olarak kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir.

Ticari ve Sınai İşletme Vergisi [Gewerbesteuer]

Almanya’da faaliyet gösteren her işletme, işletme vergisine tabidir. Burada, vergi yükümlüsü işletme sahibi, yani kendi hesabına firmayı işleten kişidir. Bu vergi tutarı, işletmenin mali gücü ve her belediyenin kendisine göre belirlediği orana göre değişmektedir.

Buna uygun olarak da işletme vergisi olarak belirlenmiş sabit bir vergi oranı bulunmamakta, bunun yerine ödenmesi gereken bu vergi tutarı, işletme kârı ile her belediyenin kendisine göre belirlediği orana göre değişmektedir. Belediyeden belediyeye değişen bu oran %13-20 arasında yer almaktadır.

Google Seo

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Katma Değer Vergisi (Umsatzsteuer)

Bir işletmenin faaliyetleri çerçevesinde belirli bir bedel karşılığında ifa ettiği mal üretimi ve hizmetlerden katma değer vergisi alınmaktadır. İşletme, kendisine faturada belirtilmiş olan katma değer vergisini ön vergi olarak, kendi vergi borcundan mahsup edebilir. Buna müsaade etme yetkisi ise vergi idaresindedir. Almanya’da katma değer vergisi oranı %19’dur. İndirimli
oran (%7), gıda maddeleri, kitap ve gazete, otel, bilim ve sanat alanında kullanılan mal ve hizmetler için geçerlidir.

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Avrupa Birliği kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihraç edilebilmesi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. CE, “Communauté Européenne” (Avrupa Topluluğu) anlamına gelir ve ilgili tarafın mallarının
Avrupa güvenlik standartlarına uygun olarak başarılı bir şekilde üretildiğini gösterir. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun
olduğunu garanti etmek zorundadır.
Her bir AB üyesi devlet, CE işaretinin doğru bir şekilde kullanıldığından ve CE işaretli ürünlerin tüketiciler için gerçekten güvenli olduğundan emin olmak için “piyasa gözetimi” birimleri oluşturmuştur. F. Almanya’da yetkili kurum Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin: (https://www.baua.de/EN/Home/Home_node.html).

Diğer yandan Alman firmaları tarafından, yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın, Almanya’da verilen ilave bir takım performans veya kalite işaretleri talep edilebilir. Bunlardan özellikle, mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti ve elektrikli ürünler için VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işareti önem taşımaktadır. Bu işaretlerin kullanımı yalnızca belli durumlarda zorunlu olup, genelde yasal bir zorunluluk
yoktur.

GS işaretine ilişkin standartlar, Alman Standartlar Enstitüsü DIN (Deutscher Industrie Normenausschuss) tarafından derlenmektedir. VDE işaretine ilişkin standartlar ise, VDE Verlag GmbH firmasından veya VDE Birliği’nden temin edilebilmektedir.
F. Almanya’da ürün güvenliği ile ilgili temel bilgilere Gümrük Genel Müdürlüğü – Ürün Güvenliği bölümünden ulaşmak mümkündür: (https://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Import/Restrictions/Goods/Product-safety/product-safety_node.html).
AB ürün standartları ile ilgili bilgiler ise; (https://europa.eu/youreurope/business/productrequirements/index_en.htm) internet sayfasından temin edilebilir.

Test Etme, Muayene ve Belgelendirme

Almanya’da uygulamada bulunan ve federal hükümet, yerel hükümetler veya diğer kuruluşlarca düzenlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve belgelendirme sistemi ile ilgili bilgilerin, Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) ve Federal Hükümet işbirliği ile kurulan Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi’nden temin edilmesi mümkündür:
Deutsches Informationszentrum fuer technische Regeln (DITR)
(Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi)
E-posta: [email protected]
İnternet Sayfası: http://www.ditr.din.de

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Paketleme ve etiketleme işlemleri yapılırken, ürünlerle ilgili yasal gerekliliklerin yanı sıra, tüketici güvenliği ve çevrenin korunması gibi talepler de göz önünde bulundurulmalıdır. Avrupa Birliği’nde ve F. Almanya’da tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi büyük önem taşıdığından, ürün etiketleme konusunda kesin düzenlemeler vardır.
Bütün ürünleri kapsayan genel bir ambalajlama, paketleme ve etiketleme mevzuatı mevcut değildir. Her ürün için farklı bir düzenleme söz konusudur. Özellikle gıda ürünleri, tekstil, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, kimyasal ürünler, kozmetik, oyuncak gibi ürünler bunlardan birkaçıdır.
Söz konusu bilgiler aşağıdaki internet adreslerinden temin edilebilir:
EU Labels:
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en)
Product Labelling and Packaging:
(https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905)
Labelling and Packaging Guidelines:
(https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-and-packaging#Labelling_guidelines)
Alman Paketleme Yasası VerpackG:
(https://verpackungsgesetz-info.de/en/)

Gıda Ürünlerinde Etiketleme

Almanya’ya gıda ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçılarımızın, etiketleme ve ürünün gerek Alman gerekse AB düzenlemelerine uygunluğunun belirlenmesi açısından, bu ülkedeki bir gıda laboratuvarına başvurmaları yararlı olabilecektir. Gıda Laboratuvarları ile temasa geçmek bakımından Alman Federal Gıda Kimyacıları Birliğinin adresi aşağıda verilmiştir.
Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands (BVLK)
(Alman Federal Gıda Kontrolörleri Birliği)
E-posta: [email protected]
İnternet Adresi: http://www.lebensmittelkontrolle.de

Yeşil Nokta Sistemi

Ambalajların geri kazanılmasını sağlayan bir sistemdir. Yeşil Nokta işareti taşımayan nakliye ve tüketici ambalajlarının Almanya’ya ithali mümkün değildir. Almanya’da Yeşil Nokta sembolünün kullanılabilmesi için, üretici veya ithalatçının, ürünün paketleme türü ve miktarına bağlı olarak bir ücret ödemesi gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak ihracatçılarımızın Almanya’daki ithalatçıları veya Duales System Deutschland GmbH (DSD) ile temasa geçmelerinde yarar bulunmaktadır.
Duales System Deutschland GmbH (DSD)
Internet: www.gruener-punkt.de

Teknik Engeller

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında konu ile ilgili ayrıntılı bilgi mevcuttur: (https://www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/almanya)
Ticarette Teknik Engeller web sitesi, kullanıcıların teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu siteden ülkeler itibariyle ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında Bakanlığımızdan bilgi talep edilebilmekte ve ihracatta karşılaşılan teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza
bildirilebilmektedir.

Söz konusu siteye ücretsiz olarak üye olunabilmektedir. Sitenin üyelerine ilgilendikleri ülke ve ürün gruplarına ilişkin düzenlemeler günlük olarak e-posta ile gönderilmektedir.

Almanya ilgili linklere ticaret odasının Almanya ile ilgili bu sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Yapılır yada Arttırılır?

Bu sorunun cevabını daha detaylı olarak anlatabilmek için sizi Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? yazımıza yönlendirmek istiyoruz.  Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? yazımızda size ihracata nasıl başlayacağınızı yada ihracatınızı nasıl arttırabileceğinizi ipuçlarını örnekleriyle vermeye çalıştık. Bu yazıyı okuyarak, çok fazla maliyetleri olan reel çalışmalardan önce, çok daha az maliyetli ve hedef pazarınıza daha kolay ulaşabileceğiniz, yaşanmış ve sonuç vermiş çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizde bu çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için whatsapp destek hattımızdan, Digimas sitemizin iletişim bölümünden yada aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Facebook: digimasreklam

Instagram: digimasreklam

Linkedin: digimas-reklam

Twitter: digimasreklam

Youtube: DigiMasreklam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En Hızlı Büyüyen Ekonomiler ve Başlıca İhracat Pazarları

07 Kasım 2022 14:23, Pazartesi

En Hızlı Büyüyen Ekonomiler ve Başlıca İhracat Pazarları  En Hızlı Büyüyen Ekonomiler ve Başlıca İhracat Pazarları Dünya, küresel bir ekonominin gelişimine doğru ilerliyor. Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin yükselişi ihracat için yeni pazarlar açmıştır. Bu ülkeler artık gelişmiş ülkelerden işletmeleri çekmek için birbirleriyle rekabet ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İhracat Evlerine genişlemesi, dünyanın […]

İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

15 Ağustos 2022 16:18, Pazartesi

Herkese merhabalar. İhracat yapmayı planlıyorsunuz ama  faturanızı nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Ülkemizin son yıllarda gösterdiği yüksek ihracat başarılarından dolayı özellikle ihracat faturalarının nasıl düzenleneceği ihracat başarısı göstermiş firmalarca  çok sorulan bir soru haline geldi. Peki ihracat faturası düzenlemek zor mu profesyonel bir desteğe ihtiyaç var mı? Öncellikle fatura düzenlemek oldukça kolay bir eylem ve profesyonel […]

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları

16 Temmuz 2022 10:14, Cumartesi

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Büyüklüğü ne olursa olsun, herhangi bir şirket ihracat yapma zorluğunu üstlenebilir. İhracat yapmak için çok sayıda iyi neden vardır: Her şeyden önce, cirosunu artırma, pazarını genişletme veya hızla doygun Belçika pazarının ötesine geçme hedefi. Şirketler daha az rekabetçi pazarları keşfetmek, müşterilerini çeşitlendirmek ve böylece yerel […]

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır
15 Temmuz 2022 11:50, Cuma

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Uluslararası alanda gelişmek için kendinizi iyi hazırlamak için zaman ayırın. Net ve etkili bir strateji elde etmek için projenizin, kaynaklarınızın stokunu alın ve bilgileri alana mümkün olduğunca yakın girin. Yerel ortaklara yaklaşmaktan ve güvenilir rölelere […]

Dijital Pazarlama Nedir?
14 Temmuz 2022 10:29, Perşembe

Dijital Pazarlama Nedir?  Dijital Pazarlama Nedir? Dijital pazarlama, internet, mobil cihazlar, sosyal medya, arama motorları ve diğer dijital iletişim biçimlerini kullanarak potansiyel müşterileriyle bağlantı kurmak için uzmanlığınızı geliştirme sürecidir.  Çevrimiçi pazarlama olarak da adlandırılır, kullanıma hazırdır ve arama sonucu reklamlarını, e-posta reklamlarını ve tanıtılan tweet’leri kapsar – pazarlamayı müşteri geri bildirimleriyle veya bir şirket ile […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhracat Bizim İşimiz

× İhracat Yapmak İstiyorum