İspanya

Giriş
Güncellenme

İspanya ve İspanya”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Yüzölçümü 504.782 km2 olan İspanya, Avrupa Birliği’nin ve Batı Avrupa’nın Fransa’dan sonra en büyük ikinci ülkesi olarak Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber Yarımadası’nda yer almaktadır. Bu yarımadanın dışında Akdeniz’deki Balear Adaları, Afrika’nın kuzeyindeki Ceuta ve Melilla şehirleri ve Atlantik Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları da İspanya ulusal sınırları içindedir. İspanya batıda yine İber Yarımadası’nda bulunan Portekiz, kuzeyde Fransa ve güneyde Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık ile komşudur. Ülkenin başlıca şehirleri, başkent Madrid, Barselona, Valensiya, Seville, Zaragoza ve Malaga olarak sıralanabilir.
Batı Avrupa’nın neredeyse en geniş topraklarına ve en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkesi olan İspanya’da iklim ve coğrafya oldukça değişken bir yapı sergilemektedir. Deniz seviyesinden 610 metre yüksekte olan Meseta Platosu, gerek çorak toprakları gerekse kötü iklim koşullarından dolayı Avrupa’nın en verimsiz alanlarından biridir. Bununla beraber, başkent Madrid ekonomik olmaktan çok politik nedenlerle bu platonun merkezine kurulmuştur.
Ülke nüfusu ve ekonomik faaliyetler çoğunlukla ülkenin sahil bölgelerinde ve ülkeyi kesen iki önemli nehrin etrafındaki vadilerde yoğunlaşmıştır. Bu nehirler kuzeyde Ebro ve güneyde Guadalquivir nehirleridir. Ebro nehri, Akdeniz’e dökülürken denizciliğe elverişli tek nehir olan Guadalquivir Sevilla şehrinden geçer. Avrupa’da İsviçre’den sonra ikinci en dağlık ülke olan İspanya’da, plato ve yüksek ovaları çevreleyen dağların batı kesimleri hariç, yarımadanın beşte ikisinden fazlasını sıradağlar kuşatır.
Ülkenin kuzeybatı bölgesinde Kuzey Atlantik etkisiyle yağışlar bol ve iklim ılımandır. Akdeniz sahillerinde ise kışlar ılık ve yağışsız, yazlar sıcak geçer. Kuzey doğu sahillerinde yaz yağışları yeterli düzeydeyken güney doğu sahillerinde yağışların yetersizliği özellikle meyve üretiminin yoğun olduğu bu bölgede sulama sistemlerine başvurulması gereğini doğurmaktadır. Guadalquivir nehrinin geniş tarım alanları sağladığı güney İspanya’da da yağışların az
olmasından dolayı sık sık kuraklıklar yaşanmaktadır. Ülkenin iç kısımlarında ve 1.200 metreyi aşan dağlık kesimlerde kara iklimi yaşanır. Diğer taraftan, Kanarya Adaları’nda tropikal bir iklim hakimdir.

Siyasi ve İdari Yapı

İspanya Anayasal Parlamenter Monarşi ile yönetilmektedir. Devlet başkanı Kral Felipe VI.’dır. Yasama, Temsilciler Meclisi (Congreso de los Diputados) ve Senato (Senado) olmak üzere İki Kamaralı Ulusal Meclis (Cortes Generales)’ten oluşmaktadır. Yürütme Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. İki kamaralı İspanya Meclisi, 350 seçilmiş milletvekili (Kongre/alt kanat) ve 266 senatörden (Senato/üst kanat – 208’i doğrudan seçilmiş, 58’i bölgesel temsilci olarak atanmış) oluşur. Ülkede her dört yılda bir seçim yapılır. Başbakan Kongre tarafından seçilmektedir.

General Franco’nun, 1975 yılındaki ölümüne kadar süren diktatörlüğünün ardından İspanya’nın ilk demokratik seçimleri Haziran 1977’de gerçekleştirilmiştir. Ülkede en son genel seçim 26 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiş olup, gelecek genel seçimin 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ülke; kentler, eyaletler ve özerk bölgelere ayrılmıştır. İspanya’da idari açıdan 17 özerk bölge (Endülüs, Aragon, Asturya, Kastilya-La Mancha, Valensiya, Extremadura, Galiçya, Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Balear Adaları, Bask Ülkesi, Kanarya Adaları, Kantabriya, Kastilya ve Leon ve Katalunya) ile Kuzey Afrika kıyısında 2 özerk şehir (Ceuta ve Melilla) bulunmaktadır. Yedi özerk bölgenin her biri (Asturias, Balearic Adaları, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, ve Navarre) aynı zamanda bir ildir. Her özerk bölge kendi yasalarını uygular. Devlet bunları tanımanın yanısıra kendi yasal düzenlemesinin bir parçası olarak korumaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

İspanya Ulusal İstatistik Ofisi (INE)’nin 25 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı verilere göre ülke nüfusu 1 Ocak 2019 itibarı ile 46.934.632’dir. Yabancı nüfus 4.848.516’dır. Ülkeye yönelik göçler İspanya’nın nüfus profilini hızla değiştirmektedir. Nüfusun 23 milyonu erkek, 23,9 milyonu ise kadındır. Ülke nüfusunun 2032/2033 yıllarında 49 milyona ulaşması beklenmektedir. Beklenen yaşam süresi erkeklerde 80,3, kadınlarda 85,5’tir. Nüfus ülke içinde eşit olmayan bir şekilde dağılarak, büyük şehirlerde ve kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Nüfusun % 80’i kentsel alanlarda yaşamaktadır. Başlıca kentler başkent
Madrid, Barselona ve Valensiya’dır.
İspanya, Batı Avrupa’nın en geniş arazili ve en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biridir. Nüfusun dağılımı, ülkedeki ekonomik ve siyasi  dengeleri belirlemede önemli rol oynamaktadır. Ülke topraklarının %50’den fazlasını oluşturan 4 bölgede (Aragon, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha ve Extremadura) nüfus yoğunluğu kilometrekareye 30 kişiden azdır. Özellikle kırsal alanlardan şehirlere doğru göçlere bağlı olarak bu dört bölge ülke toplam
nüfusunun yaklaşık %15’ini barındırmaktadır. Bölgenin bu özelliğinin tek istisnası, siyasi nedenlerle ülkenin merkezine inşa edilmiş olan Madrid ve çevresidir. Bu bölge, ülkede nüfusun en yoğun olduğu yerdir. 6- 16 yaşları arasındaki çocuklar için eğitim zorunludur. Üniversite öğrencilerinin sayısı ise
sürekli artış göstermektedir. Ülkede toplam 73 üniversite bulunmakta olup, 23 tanesi özel okuldur. Öğrencilerin %90’ı devlet üniversitelerine devam etmektedir. Ülke nüfusunun % 70’i Katolik’tir. Ülke genelindeki resmi dil İspanyolca (Kastilyano)’dır. Ancak Katalanca, Baskça ve Galiçyaca da özerk bölgelerde (Katalonya, Bask Bölgesi, Galiçya, Valensiya, Navarra ve Balear Adaları) resmi dil olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte Valensiya Bölgesi’nde Katalanca’nın bir bask lehçesi olan Valensiyaca konuşulmaktadır.

İspanya’da yapısal olarak yüksek işsizlik söz konusudur. 2008-2013 ekonomik krizi nedeni ile ülkedeki işsizlik 2013 yılında % 27’lere kadar yükselmiştir. Ancak, INE verilerine göre 2018 yılında ülkede işsizlik oranı % 15,20’ye gerilemiştir. Artan iş imkanları sayesinde 2020 yılında işsizliğin % 12 olması beklenmektedir. Genç işsizliği (25 yaş ve altı) 2013 yılında % 56,9’dan 2016 yılında % 42,9’a, 2017 yılında % 37,5’e ve 2018 yılında % 33,5’e gerilemiştir.
Çalışan nüfusun yaklaşık % 77’si hizmet sektöründe, yaklaşık % 12’si ise sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.

Genel Ekonomik Durum

İspanya hizmet sektörü temelli modern bir ekonomiye sahiptir. Genç ve iyi eğitimli nüfusla fiyatlarda rekabetçi ve yenilikçi uluslararası bir merkezdir.
Ekonominin gelecekteki büyümesine yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu yönde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önem verilmektedir. Diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi İspanya’nın ekonomisi de 2. Dünya Savaşı’nın ardından bir dönüşüm sürecine girmiş, bu süreçte tarım sektörünün önemi azalırken hizmetler sektörünün önemi giderek artmış ve bu sektör ekonominin hakim sektörü haline gelmiştir. Tarım sektörü GSYİH’nin sadece %2,5’ini oluştururken hizmetler sektörünün payı %75’e kadar yükselmiştir.

Perakendecilik, turizm, bankacılık ve telekomünikasyon sektörleri ekonomik faaliyetin en önemli unsurlarındandır. Diğer taraftan GSYİH’nin %17’lik kısmını oluşturan sanayi sektörü ekonomideki önemini korumaktadır. Turizm geleneksel olarak ülkenin en önemli sektörlerinden biridir. Ülke, 2018 yılında 82,8 milyon yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir. Turizmden elde edilen gelir bakımından dünyada ABD’den sonra ikinci sıradadır.
İspanya çok sayıda çok uluslu şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında büyük inşaat şirketleri, Avrupa’nın en büyük ikinci telefon şirketi gibi şirketler yer almaktadır. Bankacılık, telekomünikasyon, altyapı ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren büyük İspanyol şirketleri küresel liderler haline gelmiştir. Bu şirketlerin satın alma kararları ağrlıklı olarak İspanya’da verilmektedir. Otomotiv ana ve yan sanayi de İspanyol ekonomisinin en önde gelen sektörlerinden birisidir. Otomotiv yan sanayinde dünyada altıncı, Avrupa’da üçüncü sıradadır. Ana sanayide ise dünyada sekizinci, Avrupa’da ikinci sıradadır. AB üyesi bir ülke olarak İspanya da tüm üye ülkeler gibi AB müktesebatına uyum sağlamıştır.

Ekonomik Performans

İspanya 1,4 trilyon dolarlık GSYİH’sı ve 46 milyonluk nüfusu ile Avro bölgesinde 4. büyük ekonomidir. İspanyol ekonomisi 2008 yılının ikinci yarısında resesyona girmiş, 2013’ün üçüncü çeyreğinde resesyon sona ermiştir. 2011-2013 döneminde hükümet tarafından alınan bütçe açığının azaltılması, işgücü yasası, kamu hizmetleri ve finansal sektör reformuna yönelik önlemler sonrasında İspanya diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha rekabetçi hale gelmiştir. İhracatta ve turizm gelirlerinde rekor seviyelere ulaşılması ve yanı sıra canlanan iç tüketim İspanya ekonomisinin yeniden olumlu bir görünüme kavuşmasını sağlamıştır. GSYİH artış hızı 2015-2017 arasında üç yıl üst üste en az % 3 olmuştur. 2017 yılında % 2,98 olan reel GSYİH artış hızı özel tüketimin yavaşlaması ve dış talebin daralması ile birlikte 2018 yılıda % 2,5’e gerilemiştir. 2019 yılında büyümenin daha da yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. Avro bölgesinde büyümenin yavaşlaması ve ABD-Çin ticaret savaşının ve Amerikan ekonomisindeki zayıf büyümenin küresel ekonomiye olumsuz etkileri neticesinde 2020-2023 yılları arasında büyümenin yavaş hızla seyretmesi beklenmektedir.

Ülke Dış Ticareti

Dış Ticaret Göstergeleri (milyon $)

İspanya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (bin dolar)

İspanya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (bin dolar)

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

1986 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmasının ardından İspanya da Avrupa Birliği’nin diğer tüm ortak politikalarıyla beraber ortak ticaret politikasını üstlenmiş ve AB’nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya koymuştur. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan ithalat gümrük vergisinden muaftır. AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen ürünler için Avrupa Birliği’nin ortak gümrük tarifeleri uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan ithalatta izin ve miktar sınırlaması yoktur. Diğer taraftan Kanarya Adaları, 1 Temmuz 1991 tarihinden bu yana Avrupa Gümrük Birliği’ne dahil edilmiştir. Kanarya Adaları’nın ticari ilişkileri, ayrı bir rejimle düzenlenmiştir. Bu rejim belirlenmiş tarımsal ürünler için topluluk içi yardımları düzenlemekte ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatta muafiyet imkanı içermektedir. Ceuta ve Melilla, Avrupa Gümrük Birliği’ne dahil değildir. Bu bölgelerin dış ticaretinde, İspanya’nın ticari rejiminden farklı ve geleneksel serbest ticaret esasına dayalı bir ticaret rejimi uygulanmaktadır.

İthalat Rejimi

Birlik üyesi olmayan ülkelerle gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalatında ne bölgesel ne de ulusal bir kısıtlama getirilmeksizin serbest ticaret politikası izlenmekte, sadece ithal edilecek malın bağlı bulunduğu tarımsal kuruluşun normlarına uygun olup olmadığı konusunda teminat olarak (AGRIM) ithalat sertifikası istenmektedir. Genel kurallara istisna olarak bazı tütün çeşitleri ve fildişi ithalatı için izne gerek duyulmaktadır. AB dışı ülkelerden yapılacak sanayi ürünleri ithalatında da bazı istisnalar hariç olmak üzere serbest ticaret politikası izlenmektedir. Bu istisnalardan biri, bazı ülkelerden daha önceden
belirlenmiş ürünlerin ithalatında miktar kısıtlamaları ve kontrol önlemleri uygulanmasıdır. Bu tür kısıtlamalara konu olan ürünler arasında tekstil ürünleri, eldiven, ayakkabı, porselen, cam ve seramik mamuller, çelikten mamul ürünler, oyuncaklar, bazı kimyasal ürünler yer almaktadır. Atlantik Kırmızı Tuna (Belize, Panama ve Honduras menşeli), bakır sülfat içeren oyuncaklar, narkotikler ve uyuşturucular, asbestos, L-trytophane ve bu maddeyi içeren ürünler, gıda şeklinde kokulu plastik silgiler, civalı tıbbi termometreler ve ABD menşeli et hormonları’nın İspanya’ya ithalatı yasaktır. Bu ürünlerden ABD menşeli et ve hormonlar dışında kalan ürünlerin ihracatı da yasaklanmıştır.

İhracat Rejimi

Gerek tarım gerekse sanayi ürünlerinin AB dışı ülkelere ihracatında da tamamen serbest ticaret politikası izlenmektedir. Bazı ürünler menşeine bakılmaksızın Avrupa Birliği’nin getirdiği zorunluluklar sebebiyle birtakım mevzuatlarla sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bütün birlik ülkeleri için özellikle haklı rekabeti destekleyici çeşitli garanti sistemleri getirmek gibi yine topluluğun koyduğu birtakım teknik zorunluluklar söz konusudur. ISO kalite normları 9000 serisi kaliteyi garantileyen ve rekabet faktörünü ön plana çıkaran bir uygulamadır. Çevreyi koruyan ISO 14000 serisi de aynı derecede önem taşımaktadır.

Gümrük Tarifeleri ve Diğer Vergiler

İspanya’da uygulanmakta olan vergi sistemi işletme faydaları gözetilerek oluşturulan modern bir vergi sistemidir. Ülkedeki vergi yükü (vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının GSYİH’daki payı) AB 27 üyesi olan komşu ülkelerinkine kıyasla 7 puan daha aşağıdadır. Yakın zamanda ülkede bir vergi reformu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu reformla vergi mükelleflerinin yükümlülükleri basitleştirilmiş, vergi yükleri azaltılmıştır. Vergi matrahında da artış olmuştur. Vergi reformu kurumlar vergisi, kişisel gelir vergisi, KDV, Kanarya Adaları Genel Dolaylı Vergisi ve özel tüketim vergilerini kapsamaktadır.
Ülkede uygulanmakta olan başlıca doğrudan vergiler:

• Kurumlar Vergisi
• Kişisel Gelir Vergisi
• Ülkede yerleşik olmayan kişilere yönelik gelir vergisi
Ülkede uygulanmakta olan başlıca dolaylı vergiler:
• KDV
• Transfer ve damga vergisi
İspanya’da genel kurumlar vergisi oranı % 25’tir.

Ülkede standart mal ve hizmet alımlarında standart KDV oranı % 21’dir. Bazı ürün ve hizmetlerde %10 oranında indirilmiş KDV oranı söz konusudur. Bazı tüketilmesi zorunlu gıda ürünlerinde, kitaplarda, gazete ve dergilerde ya da devlet destekli konut projelerinde süper indirimli % 4 oranında KDV uygulanmaktadır. Eğitim, tıp, finansman ve sigortacılık gibi özel işlemler KDV’den muaftır. Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla’da KDV uygulanmamaktadır.
Kanarya Adalarında 1 Ocak 1993 tarihinden bu yana uygulanmakta olan Kanarya Adaları Genel Dolaylı Vergisi adında KDV temelli bir dolaylı vergi bulunmaktadır. Bu vergi Kanarya Adalarındaki mal ve hizmet alımlarında ve mal ithalatında uygulanmaktadır . Standart oran % 7’dir. Ceuta ve Melilla’da da ayrı bir dolaylı vergi uygulanmaktadır. Ülkede uygulanmakta olan vergiler hakkında ayrıntılı bilgiye sayfasından ulaşılabilmektedir.
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, ülkemiz ve İspanya arasında gümrük vergileri, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sıfırlanmıştır.

Türkiye ile Ticaret

İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkiler, 1960’lı yıllara kadar dayanmaktadır. Türkiye’nin 1980’li yıllarda içine girdiği ekonomik liberalizasyon döneminde genel olarak gelişen dış ticarete paralel olarak Türkiye-İspanya ikili ticareti de artış göstermiş, 1996 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasıyla ikili ilişkiler daha da gelişmiştir. 1999 senesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığının onaylanması, Akdeniz’in zıt köşesinde yerleşik bulunan bu iki ülkenin yakınlaşmasına yardımcı olmuştur.

Türkiye-İspanya Ticaretinin Seyri (milyon dolar)

Türkiye’nin İspanya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (bin dolar)

Türkiye’nin İspanya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (bin dolar)

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

İspanyolların ticari ilişkilerini yakın kişisel ilişkilere paralel yürütme alışkanlıklarından dolayı, İspanya piyasasına girişte en etkili yol, yüz yüze görüşme yapmaktır. Özellikle bir dağıtıcı ya da alıcı ile ilk ilişkinin faks ya da telefon yoluyla değil, yüz yüze bir toplantı yapmak yoluyla gerçekleştirilmesi uygundur.
Ülkedeki firma yöneticilerinin %30’dan daha azının İngilizce konuşabildiği göz önüne alındığında, bu ülke ile ikili ilişkilerde tercüman gerekebileceği unutulmamalıdır. İş çevrelerinde yaygın yabancı dil İngilizce olmakla beraber, satış literatürünün İspanyolca olarak hazırlanması avantaj yaratmaktadır. Ülkede bir toplantıya başlarken, bitirirken ya da anlaşmaya varıldığında el sıkışmak adettir. Tüm anlaşmalar yazılı hale getirilir ve imzalanır. Eğer daha
sonra imzalanacak resmi bir sözleşme ya da anlaşma varsa, ilk olarak sözlü anlaşmaya varmalısınız. İspanyollar her iki tarafın da bir işin ya da anlaşmanın koşullarına tam anlamıyla bağlı kalmasını beklerler.

Kartvizitlerin bir yüzünün İngilizce diğer tarafının ise İspanyolca dilinde bastırılması uygun  olacaktır. İspanya iş kültüründe hiyerarşinin ve pozisyonların büyük bir öneminin olduğunun farkında olunmasında fayda vardır. Sizden daha alt derecede bir kişi ile zaman kaybederek iş yapmaya çabalamak pek işe yaramayabilir. Kendi pozisyonunuza denk düşen kişilerle birlikte iş yürütmeniz neticesinde başarıya ulaşılması mümkün olabilir. İspanya’da hiyerarşi o derece aşırı bir düzeydedir ki “e jefe” veya “el padron” diye adlandırılan patronlar karar verme otoritesini ellerinde bulundururlar. Ast olan kişiler ise otoriteye uyarlar ve sadece emirleri takip ederler. Diğer taraftan İspanyol iş adamları, satın alma davranışları bakımından oldukça muhafazakar bir portre çizmektedir. İspanyollar, profesyonel açıdan resmi ve ciddi davranış biçimlerinden hoşlanmaktadır.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Ülkeye girişte, Avrupa Topluluğu vatandaşları için pasaport ya da nüfus cüzdanı yeterlidir. Diğer ülke vatandaşlarından istenilen belgeler, yasal geçerlilik taşıyan bir pasaport ve İspanya Büyükelçiliği veya konsolosluklarından alınmış geçici giriş veya oturma vizeleridir.

Vize uygulamasının olmadığı ülke vatandaşları için 90 günü aşmamak ve çalışmamak kaydıyla geçici giriş hakkı mevcuttur.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

İspanyol hükümeti, her yıl resmi tatillerin listesini yayınlamaktadır. 2015 yılı resmi tatilleri aşağıda verilmiştir. 1 Ocak (Yeni Yıl), 6 Ocak (Üç Aziz Kral), 3 Nisan (Kutsal Cuma), 1 Mayıs (İşçi Bayramı), 15 Ağustos (Meryem Ana’nın Göğe Yükselmesi), 12 Ekim (Milli Bayram), 2 Kasım (Azizler Yortusu), 7 Aralık Anayasa Günü, 8 Aralık (Meryem Ana’nın Günahsızlığı Yortusu) ve 25 Aralık (Noel). Bunların dışında her otonom bölgede ayrı ayrı kutlanan bazı tatil günleri vardır. Ayrıca ülkede, her çalışanın yılda 30 gün tatil yapma hakkı vardır. Bu tatiller başta Ağustos ayı olmak üzere yaz aylarında (Temmuz-Eylül arası) gerçekleştirilir.
Bankalar – Pazartesi-Cuma 8.30-14.00 arası, Cumartesi günleri 8.30-13.00 arası açıktır. Bankalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri kapalıdır. Resmi Daireler – Pazartesi-Cuma günleri, saat 08.00-15.00 arası çalışmaktadır. Diğer İşyerleri – İspanya’da işyerleri, Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar 10.00-13.30 ve 17.00- 20.30/21.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Büyük mağazalarda, süpermarketlerde ve hipermarketlerde öğle tatili uygulaması yoktur ve daha geç saatlere kadar hizmet verilmektedir. Rekabet esasları göz önüne alınarak her otonom bölge, işyerlerine yılda en fazla 8 kez, tatillerde veya pazar günleri açık kalma izni vermektedir.

İletişim Bilgileri

T.C. Madrid Ticaret Müşavirliği
A. Altuğ LEBLEBİCİER
Madrid Ticaret Müşaviri

Embajada de la Republica de Turquia Oficina Comercial

Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor

Calle Covarrubias 9, 4 Drch
28010 Madrid – Espana
Tel : +34 91 310 49 99
Fax : +34 91 308 25 51
E-posta: [email protected]

T.C. Barselona Ticaret Müşavirliği
Elif Berrak TAŞYÜREK
Barselona Ticaret Ataşesi
Adres: Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attache
Paseo De Gracia, 46, 3-1°
Barcelona Spain 08007
Tel: 00 34 932 157 811
Faks: 00 34 932 151 301
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: Barselona Ticaret Ataşeliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya
10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail
24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum