Hindistan’a İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Hindistan’a İhracat Nasıl Yapılır?

Hindistan’a ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 58.79 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : 49.32889.66 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 4.83 Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 889.66  Milyon $

Hindistan, dünyanın nominal olarak 5. ve satın alma gücü paritesine (PPP) göre 3. en büyük ekonomisidir. Federal cumhuriyet yönetim şekline sahip olan Hindistan, 28 eyalet ve 7 birlik bölgesinden oluşmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 63. sırada yer almaktadır.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın 2022 yılı itibariyle Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı öngörülmektedir. Hindistan’ın, 1,36 milyarlık nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %52, işsizlik oranı ise %5,4’tür. Halkın büyük kesimi kırsal alanlarda yaşamaktadır ancak kentlere doğru göç hızla atmaktadır. İstihdamın %43’ü tarım sektöründe, %32’si hizmetler sektöründe, %25’i sanayide çalışmaktadır. Hindistan’ın 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2,87 trilyon dolardır. Ülkenin resmi para birimi Hindistan Rupisi’dir (INR).

Hindistan’ın, Rusya, Brezilya ve Çin (kısaca “BRIC” Ülkeleri) ile Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye (kısaca “MINT” Ülkeleri) beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini tayin edecek başlıca ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Ülke, iyi eğitimli, İngilizce konuşan nüfusunu bilgi ve teknoloji hizmetleri ihracatçısı olarak kullanmakta, işletme hizmetleri konusunda hizmet vermektedir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasının altında kalmaktadır. Bununla birlikte, Hindistan hızla büyüyen, liberalleşen ve serbest piyasa ekonomisine yakınsayan bir ülkedir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Hindistan ekonomisi 2019 yılında yıllık reel olarak %4,2 oranında büyümüştür, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi etkisiyle bu büyümenin %1,2’ye yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Hindistan 2019 yılında toplam 323,2 milyar dolarlık ihracat ve 478,8 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurarken en fazla ithalatı Çin’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Hindistan’a 1,1 milyar dolarlık ihracat yaparken Hindistan’dan 6,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 7,7 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Hindistan, Türkiye’nin 12. büyük ticari ortağı konumundadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 3/5
Lojistik Performansı : 3/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :-6.8
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 367.98 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 17.5 Gün
Enflasyon (yıllık) : %7.66
Gayri safi yurtiçi hasıla : 2.86 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 4.18
Kişi başına düşen milli gelir : 6.92 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 21.14
Mal İhracatı : 275.48 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 1.93 Bin
Konteynır Liman Trafiği : 17.05 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 16.02
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 24.78
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 49.39
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 18.41
Toplam Nüfus : 1.36 Milyar
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 1.76
Mal Ticareti (%GSYİH) : 28.24
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 70.42
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 3.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Ülkemizle STA anlaşması bulunmayan Hindistan, AB tarafından uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP)’ den faydalanmak suretiyle Türkiye’nin ihracatında da bazı ürünlerde indirimli tarifelerden yararlanma imkanına sahiptir. Türkiye ile Hindistan arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Hindistan’da Katma Değer Vergisi (KDV) standart oranı %18’dir. Ancak ürün grubuna göre KDV oranı %5 ile %28 arasında değişebilmektedir.

Kurumlar Vergisi standart oranı ulusal şirketler için %30 iken yabancı şirketler için %40’dır. Gelir Vergisi oranı ise yıllık kazanca bağlı olarak %5 ile %30 arasında değişmektedir.

Standartlar ve Kurallar

Hindistan’da standart düzenlemeleri hızla artış göstermektedir. Hindistan dünya standartlarını yakalamak için çok çaba sarf etmektedir ve çoğu standartları ISO standartlarına uygun hale gelmiştir. Buna rağmen, bazı sektörlerde standartlar uluslararası standartlara uygun değildir ve standart mevzuatları uluslararası ticarette engeller çıkartmaktadır. Hindistan yeni standartlarını Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirmeyi sıklıkla ihmal etmektedir Hindistan Standart Bürosu (BIS) ülkenin standartlarından sorumludur.

Hindistan Standart Bürosu 109 ticari mal için sertifika zorunluluğu getirmiştir. Bu 109 ürün içerisinde çeşitli besin koruyucuları ve katkıları, süt tozu, sütlü bebek gıdaları, bazı çeşit çimentolar, elektrikli av aletleri, bazı gaz silindirleri ve çok amaçlı kuru piller gibi ürünler bulunmaktadır. Bu sertifikaların amacı pazara girecek ürünlerin kalitelerini istenilen düzeyde tutmak olarak görünse de genellikle bir tarife dışı engel olarak kullanılmaktadır.

Paketleme ve Etiketleme

Etiketlerde İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm paketler ve konteynerler taşıdığı mallar hakkında açıklama bulundurmalıdır. Hindistan’a ihraç edilecek ürünlerde ithalatçının adı ve adresi, paketlenen ürünün genel veya yaygın adı, standart ağırlık ve ölçü birimine göre metrik birimde net miktarı, ticari malın ne zaman üretildiği, paketlendiği ve ithal edildiğini gösteren ay ve yıl, ticari malın son alıcıya satılabilecek vergiler dahil perakende en yüksek fiyatı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler: Pazarda artan rekabet, firmaların mallarını tüketicilere en hızlı şekilde ulaştırılması için lojistikte dış kaynak kullanmaya zorlamaktadır. Distribütör veya acente değerlendirilirken Hint firmalarının tanınmışlığını, finansal kaynaklarını, yatırım yapma isteklerini ve kabiliyetlerini, pazarlama güçlerini, bölgesel hâkimiyetlerini, iş uzmanlıklarını ve kredibilitelerini araştırmak gerekir. İdeal bir distribütör çok iyi bankacılık ilişkilerinin yanı sıra ürünleri ve hizmetleri pazarlayacak kapasiteye sahip olmalıdır. Acente ya da distribütörün beklenilen işi tam randımanlı yapabilmesi için modern bir altyapı, depo, atölye, eğitimli çalışan gibi olanaklara sahip olmalıdır. Hindistan’da küçük distribütörler esnek dağıtım stratejisini uygulamak için bazen daha ideal olabilmektedir. Hindistan’ın geniş yüzölçümü dikkate alındığında birden çok acente ve distribütör ile anlaşmak yararlı olacaktır.

Doğrudan satış: Doğrudan satış, Hindistan’da en hızlı büyüyen kanaldır. İstihdam oranının düşük olduğu Hindistan’da doğrudan satışın büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Reklam eksikliği yüzünden ürünlere daha hızlı ve daha kolay ulaşım sağlamak için bazı doğrudan satış şirketleri büyük perakende mağazalarında büfeler ve yaşam merkezleri açmışlardır. Marka bilinirliğini artırmak için bazı doğrudan satış şirketleri büyük alışveriş merkezlerinde tanıtım ve satış için geçici satış noktaları açmaktadırlar. Bu stratejiler personel temini sağlamaya, marka bilinirliği yaratmaya ve neyi nereden alacağı hakkında bilgisi olmayan tüketicilere ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

E-ticaret: Hindistan İnternet ve Cep Telefonu Derneğine (IAMAI) göre 2007 yılında 46 milyon olan internet kullanıcısı sayısı günümüzde 687 milyona ulaşmıştır. İnternet penetrasyon oranı %74 olan Hindistan’da e-ticaret büyüklüğü 2020 yılında 64 milyar dolar iken internet altyapısındaki gelişmeler ile 2027 yılına kadar yıllık ortalama %18 gibi kayda değer bir oranla büyüyeceği ve 2027 yılında 200 milyar dolar olacağı öngörülmektedir.

İş Kültürü

Hindistan’daki çalışma ortamlarında dikey hiyerarşik düzen yaygındır ve çeşitli yönetim düzeyleri arasında formaliteler hakimdir. Düzen, gizlilik ve dakiklik temel iş değerleridir ve iş ilişkileri genellikle ikili ilişkilere dayanmaktadır. Bu nedenle, toplantılarda doğrudan konuya girmek yerine ufak konuşmalar yapmak yararlı olmaktadır. Müzakerelerde kararlar üst yönetim tarafından alınır ve karar verme süreçleri uzun sürmektedir. Kararların kesinliğe kavuşması için yazılı olması gerekmektedir.

Toplantılarda kuruluşların hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında, odadaki en kıdemli kişi her zaman öncelikli karşılanmalıdır. Tanışma toplantılarında kartvizit mutlaka bulunmalıdır. Kartvizitin herhangi bir Hint diline tercüme edilmesine gerek olmayıp, İngilizce olması yeterlidir. Yüksek teknoloji şirketleri hariç toplantılarda resmi giyinilmesi beklenir. Deri kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

Tüm ülkede geçerli olan resmi tatillerin haricinde eyaletlerin farklı dini ve resmi tatillerinin bulunduğu Hindistan’da toplantılar ayarlanırken resmi tatiller dikkate alınmalıdır.

 

Ödeme Koşulları

Tüm ithalatçılar akreditifin bir kopyasını verip ithalatın bedelinin ödendiğini göstermelidir. Normalde bu işlem ve dolayısıyla döviz akışı bankalar tarafından tekrar kontrol edilmektedir.

İki ülkenin bankacılık sistemleri arasında işbirliği olmaması, Türk bankalarından alınan teminat mektuplarının kabul edilmemesi, muhabir banka bulunmasında sıkıntı çekilmesi ve aracı bankalar ile yapılan ticari işlemlerin pahalı olması ödeme koşullarını zorlaştıran faktörlerdendir. Bunun yanısıra, Hindistan bankalarından gelen akreditifler çok fazla ayrıntı içerdiğinden işlem süreleri de uzun sürmektedir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları

         Ürün Gtip Kodu: 294190

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 300320

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Sanayide kullanılan diğer mono karboksilik yağ asitleri

          Ürün Gtip Kodu: 382319

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Terabantin esansı, çam ağacı esansı/kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans

          Ürün Gtip Kodu: 380510

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

          Ürün Gtip Kodu: 294130

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Paslanmaz çelik döküntü, hurdaları

         Ürün Gtip Kodu: 720421

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Çinko döküntü ve hurdaları

          Ürün Gtip Kodu: 790200

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Kobalt matları ve diğer ara ürünü, işlenmemiş kobalt, tozları

          Ürün Gtip Kodu: 810520

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

          Ürün Gtip Kodu: 720430

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Kurşun döküntü ve hurdaları

          Ürün Gtip Kodu: 780200

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği< 30 cm.

         Ürün Gtip Kodu: 844630

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Ofset baskı yapan diğer makinalar, kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

          Ürün Gtip Kodu: 844313

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Ratiyerler ve jakardlar, jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

          Ürün Gtip Kodu: 844811

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

          Ürün Gtip Kodu: 844511

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

          Ürün Gtip Kodu: 844513

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar

         Ürün Gtip Kodu: 853540

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

          Ürün Gtip Kodu: 853329

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

          Ürün Gtip Kodu: 853339

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 967 / 1000

 • Ürün Adı: Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 854720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963 / 1000

 • Ürün Adı: Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 853090

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 961 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Atlar; damızlık olmayan

         Ürün Gtip Kodu: 010129

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020321

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020322

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı

          Ürün Gtip Kodu: 030193

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020312

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer yünler (yıkanmış)

         Ürün Gtip Kodu: 510129

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Yapağı; diğerleri

          Ürün Gtip Kodu: 510119

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Yapağı; kırkma

          Ürün Gtip Kodu: 510111

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995  / 1000

 • Ürün Adı: Kaşmir keçisi kılları (kardesiz/taranmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 510211

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 965 / 1000

 • Ürün Adı: Hindistan cevizi ipliği (koko)

          Ürün Gtip Kodu: 530810

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 961 / 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer kağıt, karton döküntü, kırpıntı, hurdalar

         Ürün Gtip Kodu: 470790

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Yarı kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470500

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Geniş yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470319

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993  / 1000

 • Ürün Adı: İğne yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

          Ürün Gtip Kodu: 470411

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Meranti (kırmızı) bakau (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 440341

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)

         Ürün Gtip Kodu: 390690

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 977 / 1000

 • Ürün Adı: Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti >1mm

          Ürün Gtip Kodu: 391620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973 / 1000

 • Ürün Adı: Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

          Ürün Gtip Kodu: 392114

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

          Ürün Gtip Kodu: 391740

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 961 / 1000

 • Ürün Adı: Poliüretanlar (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390950

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 953/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık; >= 99% loktoz içeren)

         Ürün Gtip Kodu: 170211

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık < 99% loktoz içeren)

          Ürün Gtip Kodu: 170219

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Yaban Mersini suyu

          Ürün Gtip Kodu: 200981

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

          Ürün Gtip Kodu: 230660

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Rep/kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

          Ürün Gtip Kodu: 230641

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 979/ 1000

Madencilik ve Doğal Taşlar Sektörü

 • Ürün Adı: Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş

         Ürün Gtip Kodu: 261310

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Ferro krom (C>%4)

          Ürün Gtip Kodu: 720241

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş)

          Ürün Gtip Kodu: 253010

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Dolomit; kalsine edilmemiş

          Ürün Gtip Kodu: 251810

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Ferro-nikel

          Ürün Gtip Kodu: 720260

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 

Hindistan’a İhracat Nasıl Yapılır?

Hindistana ihracat yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus Hindistan’a ihracat yaparken risksiz yöntemler tercih edilmesidir. İthalatı yapacak kişilerden exim code numarası alınarak bu numaranın teyidinin Ticaret Müaşvirliğine sorulması riski azaltacaktır. Bunun dışında aksi belirtilmediği sürece Hindistan’a ihracat yaparken genel istenilen belgelerin dışında hazırlanması gereken bir şey yoktur.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat nasıl yapılır?

14 Şubat 2024 22:08, Çarşamba

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Avusturya – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Avusturya’ya ihracat için gerekli belgeler nelerdir? […]

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır?

13 Şubat 2024 18:25, Salı

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır? Türkiye’den Kanada’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Kanada – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Kanada’ya […]

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?
15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları
04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhracat Bizim İşimiz

× İhracat Yapmak İstiyorum