Etiyopya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Etiyopya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Etiyopya’ya ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 4.15 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Somali 294.49 Milyon $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 40.52  Milyon $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 231.38 Milyon $

Dünyanın 66. ve Afrika’nın 8. büyük ekonomisi olan Etiyopya’da, 1990’lı yılların başından itibaren serbest piyasa ekonomisine dayalı stratejiler izlenmeye başlanmış ve yapısal reformların uygulanmasına öncelik verilmiştir. Etiyopya, bulunduğu stratejik konum, sahip olduğu genç işgücü ve büyük bir pazar olması sayesinde, Afrika Kıtasının en dinamik ve en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeleri arasındadır. Etiyopya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 190 ülke arasında 159. sırada yer almaktadır.

Etiyopya tarıma dayalı bir ekonomiye sahiptir. Ülke milli gelirinin %43’ünü, ihracatının %90’ını, istihdamının %80’ini tarım sektöründen sağlamaktadır. Ancak ülkede tarıma elverişli alanların yalnızca %20’lik kısmı tarım amaçlı kullanılırken, bu alanlar çoğunlukla yağmur ile sulanmaktadır. Ülke büyük ölçüde zirai sulama yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır ve tarımda makineleşme, gübre, ilaç ve sertifikalı tohum kullanma oranı düşüktür. Etiyopya’da tarımsal üretimde tahıllar, kahve, bakliyat, yağlı tohumlar, şeker kamışı, meyve ve sebze, kesme çiçek ve pamuk önemli yer tutan ürünlerdir. Etiyopya dünya bakla üretiminde 2. sırada, susam üretiminde 5. sırada, kahve üretiminde 6. sırada, bakliyat üretiminde ise 8. sırada yer almaktadır.

Etiyopya 112 milyonluk nüfusu ile Afrika’nın 2. en kalabalık ülkesi olmakla birlikte ülkede işgücüne katılım oranı %82, işsizlik oranı ise yalnızca %1,8’dir. Resmi para birimi Birr (ETB) olan Etiyopya’nın 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 96 milyar dolardır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Etiyopya ekonomisi, 2019 yılında yıllık reel olarak %9 oranında büyümüştür, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi etkisiyle bu büyümenin %3,2’ye yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Etiyopya 2018 yılında toplam 1,54 milyar dolarlık ihracat ve 14,8 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, ABD ve Hindistan ile kurarken en fazla ithalatı Çin’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Etiyopya’ya 380 milyon dolarlık ihracat yaparken Etiyopya’dan 51 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 432 milyon dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Etiyopya, dış ticaretimizin sınırlı kaldığı bir ülke konumundadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 1/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :18.46
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 14.09 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 32.0 Gün
Enflasyon (yıllık) : %15.84
Gayri safi yurtiçi hasıla : 95.91 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 8.36
Kişi başına düşen milli gelir : 2.31 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 20.88
Mal İhracatı : 2.53 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 17.7 Bin
Konteynır Liman Trafiği : –
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 33.52
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 24.82
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 37.15
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 7.94
Toplam Nüfus : 112.07 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 2.62
Mal Ticareti (%GSYİH) : 18.05
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) :29.07
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 60.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 10.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Türkiye ve Etiyopya arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki” ikili anlaşmaları bulunmaktadır. İki ülke arasında “Serbest Ticaret Anlaşması” bulunmadığı için ithalat ve ihracatta gümrük vergileri bulunmaktadır.

Etiyopya’da Katma Değer Vergisi standart oranı %15’dir.

Kurumsal Vergi oranı %30’dur. Gelir Vergisi oranı yıllık kazanca bağlı olarak %10 ile %35 arasında değişmektedir. Ancak yıllık 600 ETB ve altında kazanca sahip çalışanlar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

Standartlar ve Kurallar

Etiyopya, Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun bir üyesidir. Etiyopya Kalite ve Standartlar Kurumu ülkede tek yetkili standart kuruluşudur. İthalat ve ihracattaki tüm kalite standartlarını Etiyopya Kalite ve Standartlar Kurumu belirlemektedir. Birçok malın ithalatı için Etiyopya Standartlar Kurumu’nca ülkedeki standartlara uygunluğun sağlanmasi ve belgelendirilmesi gerekmekte olup, Etiyopya Standartları, uluslararası standartlara ve düzenlemelere uygunluk arz etmektedir.

Etiyopya’da ithalat ve ihracat lisansa tabidir. Her ithalatçı veya ihracatçı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan ithalat veya ihracat izni almak zorundadır.

Etiyopya Standartlar Kurumu internet sayfası için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

İthal edilen tüm mallar, ürünün son kullanma tarihi, üretici firmanın adı ve ürünün adı gibi bilgileri içermelidir. Etiyopya Standartlar Kurumu bu gerekliliklerin karşılanma durumunu denetlemektedir.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler: Etiyopya pazarında başarılı olmak için yerel distribütör ve acente ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca uluslararası yardım ve finans kuruluşları tarafından sağlanan yardım ve kredilerle veya bizzat devletin kendi imkanlarıyla yapılan yurt dışı alımlarında tecrübeli distribütör veya acentelerle birlikte çalışılması özellikle ihalelerde etkili olunması ve bürokratik işlemlerin fazlalığı nedeniyle tavsiye edilmektedir. Etiyopya’da gerek gıda gerekse sanayi ürünlerinde kamu alımları önemli boyutlara ulaşmakta ve bu konuda işbirliği yapılan acenteler işlerin kolaylaşmasına yardımcı olmaktadırlar. Ancak Etiyopya pazarında tecrübeli ve tanınmış yerel distribütör ve acente bulmak her zaman kolay olmamaktadır.

E-ticaret: Etiyopya’da teknolojik altyapının gelişmemiş olmasından dolayı nüfusun sadece %15’inin internet erişimi bulunmaktadır. Akıllı telefon kullanım oranı ise %5’in altındadır. Bilgi teknolojileri ve yasal altyapının gelişmemiş olmasından dolayı e-ticaret pazarının büyüklüğü oldukça sınırlı seviyede kalmıştır.

İş Kültürü

Etiyopya’da konuşulan 80’den fazla dil olduğu tahmin edilmektedir. Bu diller arasında sadece Oromo ve Amharca resmi dil statüsüne sahiptir. Oromo nüfusun %33,8’i, Amharca ise %29.3’ü tarafından konuşulmaktadır. Etiyopya iş dünyasında yaygın iletişim dili İngilizcedir.

Etiyopya’da iş toplantıları diğer ülkelere kıyasla daha az resmi şekilde gerçekleştirilmektedir.  Selamlaşma esnasında el sıkışma ve göz teması kurulması önemlidir. Yüksek sesle konuşmak agresiflik olarak değerlendirilmektedir. İş insanları muhafazakar giyinmekte, takım elbise ve kravat takmaktadır. Toplantılar ayarlanırken saat farkı dikkate alınmalıdır. Toplantılarda doğrudan müzakerelere başlamak Etiyopyalı iş insanları tarafından kaba bir davranış olarak algılanabilir.

 

Ödeme Koşulları

Genel olarak ithalat ve ihracat akreditif açılarak bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülkenin yurt dışından gelen bankacılık faaliyeti sürdüren ilk bankası Ziraat Bankası olmuştur. Ödeme işlemlerinde Ziraat Bankası’nın varlığı Türk iş insanları için kolaylık oluşturmaktadır.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Dietanolamin ve tuzları

         Ürün Gtip Kodu: 292212

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

          Ürün Gtip Kodu: 290315

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içeren karışımlar

          Ürün Gtip Kodu: 382477

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Metal dekapaj için amonyaklı, hidrolik, fren, antifirij sularının atıkları; halojenlenmiş

          Ürün Gtip Kodu: 382550

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; tuzları

          Ürün Gtip Kodu: 290713

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

         Ürün Gtip Kodu: 721420

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo olmayan, soğuk hadde, genişlik=>600mm, kalınlık < 0.5mm)

          Ürün Gtip Kodu: 720928

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Kadmiyumdan diğer eşya

          Ürün Gtip Kodu: 810790

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo olmayan, soğuk hadde, genişlik=>600mm, 0.5mm <=kalınlık <=1mm)

          Ürün Gtip Kodu: 720927

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: T şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

          Ürün Gtip Kodu: 721622

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Rüzgar sörfleri

         Ürün Gtip Kodu: 950621

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Tenis raketleri

          Ürün Gtip Kodu: 950651

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Masa tenisi için eşya-malzeme

          Ürün Gtip Kodu: 950640

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Tenis topları

          Ürün Gtip Kodu: 950661

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Olta makaraları

          Ürün Gtip Kodu: 950730

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983/ 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri; fosfor ekran noktaları < 0,4 mm renkli veri/grafik gösterge tüpleri

         Ürün Gtip Kodu: 854040

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer mikro dalga tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854079

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Elektronik entegre devrelerin aksam ve parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 854290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.)

          Ürün Gtip Kodu: 853710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 978/ 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Kümes hayvanları; diğer (ağırlık >185 gr)

         Ürün Gtip Kodu: 010599

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Ördek; ağırlık <= 185 gr

          Ürün Gtip Kodu: 010513

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Tavuk ve horoz (ağırlık >185 gr)

          Ürün Gtip Kodu: 010594

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Maymunların eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020830

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Bisiklet dış lastiği; yeni

         Ürün Gtip Kodu: 401150

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 987  / 1000

 • Ürün Adı: Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

          Ürün Gtip Kodu: 391740

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987/ 1000

 • Ürün Adı: Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

          Ürün Gtip Kodu: 961310

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Plastikler; bölüm 39’da yer almamış diğer ürünler

          Ürün Gtip Kodu: 392690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

          Ürün Gtip Kodu: 401320

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976/ 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Sentetik lifden dikiş ipliği

         Ürün Gtip Kodu: 540110

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 975  / 1000

 • Ürün Adı: Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

          Ürün Gtip Kodu: 580230

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 972/ 1000

 • Ürün Adı: Dokunmuş etiket, marka vb.eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş

          Ürün Gtip Kodu: 580710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 928/ 1000

 • Ürün Adı: Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

          Ürün Gtip Kodu: 590110

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 926/ 1000

 • Ürün Adı: Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 150gr. ve +)]

          Ürün Gtip Kodu: 560394

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 915/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Yarı kimyasal odun hamuru

         Ürün Gtip Kodu: 470500

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440831

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980/ 1000

 • Ürün Adı: Meşe; yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş

          Ürün Gtip Kodu: 440391

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 966/ 1000

 • Ürün Adı: Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

          Ürün Gtip Kodu: 470429

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 962/ 1000

 • Ürün Adı: Kraft kağıt/kartonu (m2 >225gr), diğer

          Ürün Gtip Kodu: 480459

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 961/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer meyvaların suları

         Ürün Gtip Kodu: 200989

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000/ 1000

 • Ürün Adı: Deniz hıyarları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

          Ürün Gtip Kodu: 160561

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 • Ürün Adı: Alkol gücünün denatüre edilmemiş etil alkol% 80’den az hacme göre; alkollü içecekler, likörler ve diğer manevi içecekler: Viski: Açıklama 10 basamaklı seviyede mevcut değildir

          Ürün Gtip Kodu: 220830

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

 • Ürün Adı: Balık karaciğerlerinin sıvı yağları vb. fraksiyonları

          Ürün Gtip Kodu: 150410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989/ 1000

 • Ürün Adı: Ayçiçeği tohumu yağları (diğer)

          Ürün Gtip Kodu: 151219

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe)

         Ürün Gtip Kodu: 610910

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif.

          Ürün Gtip Kodu: 620443

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif.

          Ürün Gtip Kodu: 620463

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; sentetik veya suni liflerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611030

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 967/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, pamuktan

          Ürün Gtip Kodu: 620630

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 966/ 1000

 

Etiyopya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Başkent: Addis Ababa

Yönetim Biçimi: Federal Demokratik Cumhuriyet

Nüfus: 102,4 milyon (2016)

Resmi Dil : Amharca

Doğal Kaynaklar: Altın, platin, bakır, potas, doğal gaz, hidroelektrik.

Tarımsal Ürünler: Tahıl, bakliyat, kahve, yağlı tohum, şeker kamışı, patates, qat; deri, sığır, koyun, keçi.

Endüstri: Gıda işleme, içecek, tekstil, kimyasallar, metaller işleme, çimento.

Para Birimi: Etiyopya Birr’i (ETB)

Vize Durumu: İstiyor

Aşılar : Seyahatten on gün önce sarı humma aşısı yapılmalı.

Büyükelçilikler :

ADDİS ABABA BÜYÜKELÇİLİĞİ

T : +251 11 661 2321
E: [email protected]

Etiyopya Büyükelçiliği

Ankara, Türkiye’de bir yerel resmi daire
Uğur Mumcu Sokağı 74/1-2, 06660
T: (0312) 436 04 00

TİKA Ofisi : Addis Ababa Program Koordinasyon Ofisi
+251 11 662 67 50 – 51
[email protected]
+251 11 662 67 52
Bole Kifle Ketema Kebele 03, H. No:625, Addis Ababa, Ethiopia

Etiyopya’ya ithalat yapılabilmesi Merkez Bankası’nın iznine bağlıdır. Söz konusu izin için ithalat lisansının ve yapılacak ithalat için gerekli olan ödeme, fiyat gibi bilgilerin Merkez Bankasına sunulması gerekir. Etiyopya’ya yapılacak ihracat için gerekli belgeler şunlardır:

1) Üç nüsha onaylanmış ticari fatura,

2) İki nüsha ayrıntılı imalatçı faturası

3) Yükleme Belgesi,

4) Proforma Faturalar,

Bunların dışında ihracat beyannamesi, satış sözleşmesi, fatura ve sigorta belgesi veya poliçesi de gerekmektedir.

Etiyopya yasalarına göre ülkeye gelen tüm ithal ürünlerin tip, kalite, orijin, miktar ve fiyat yönünden satış sözleşmesine uygun olması gerekir. Etiyopya’da son yıllarda tarife oranları azaltılmıştır. Ortalama tarife oranı %15-20 civarlarındadır. Satış vergileri ise tarım ürünleri, ilaçlar, deri ve pamukta %4, diğer pek çok üründe %12’dir. Lüks tüketim vergileri ise %10 ila %200 arasında değişmektedir.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Etiketleme ve markalama tüm ithal mallarda zorunlu olup, tüm belgelerde birbirinin aynı olmalıdır.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ithalat ve ihracata kısıtlama getirmeye yetkilidir. Ülke içinde üretilen mallarla rekabet halinde olan malların ithalatında bilhassa tarımsal ürünlerinin ithalatında bazı kısıtlamalar mevcuttur. Otomobil veya motorlu araç ithalatı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın onayına tabidir. Uyuşturucular, ahlaka aykırı ürünler ve silahların ithalatı yasaktır. Silah ithalatı ancak Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılabilir.

Bazı ithal ürünleri Etiyopya Kalite ve Standartlar İdaresinin standartlarına uygun olmak zorundadır. Ülkeye giriş yapan gübre, hububat, yağlı tohum ve bakliyat gibi ürünler ithalatçı ve Etiyopya Kalite ve Standartlar İdaresi arasındaki anlaşmaya bağlı olarak anılan kurumca miktar ve kalite yönünden kontrole tabi tutulabilmektedir.

İlaçlar ve tıbbi gereçler Etiyopya İlaç İdaresi ve Kontrolü Kurumuna tescil ettirilmelidir. Ülke içinde üretilmiş olsun olmasın tescil ettirilmeyen hiç bir ilaç Etiyopya’da kullanılamamaktadır.

Tarım Bakanlığı’nın izni olmadığı müddetçe, Etiyopya’ya tohumlar da dahil olmak üzere bitki ve bitkisel ürünler ithal edilemez. Zararlı böcek taşıyan tüm ithal bitkisel ürünler karantinaya tabi tutulmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya
10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail
24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum