Suudi Arabistan’a İhracat Nasıl Yapılır

Giriş
Güncellenme
Suudi Arabistan’a İhracat Nasıl Yapılır

Suudi Arabistan’a ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 26.50 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Diğer 660.43 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 1.71  Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 2.50 Milyar $

Dünyanın 18. büyük ekonomisine sahip olan Suudi Arabistan Krallığı’nın 2019 yılı GYSH büyüklüğü 792,9 milyar dolardır. Riyal, Suudi Arabistan’ın resmi para birimi olmakla birlikte dolar da kullanılmaktadır. BM, OPEC, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan ülkenin yönetim şekli teokratik mutlak monarşidir. Suudi Arabistan ekonomisi diğer bölge ülkeleri gibi ağırlıklı olarak ham petrol üretimine dayanmaktadır. Türkiye’nin bölgede önemli bir ticaret ortağı olan Suudi Arabistan ile 2016 yılında iki ülke arasındaki koordinasyon düzeyini artırmayı, stratejik işbirliğini güçlendirmeyi, dostluk bağlarını pekiştirmeyi, halklar arasındaki bağları sağlamlaştırmayı amaçlayan Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi kurulmuştur. Suudi Arabistan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 62. sırada yer almaktadır.

Suudi Arabistan günlük 10,5 milyon varil civarlarında üretim kapasitesi ile, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük üç petrol üreticisinden birisidir. 2014 yılından bu yana petrol fiyatlarındaki yüksekdalgalanmalar göz önüne alındığında, ülke GSYH’sinin yaklaşık %42-45’ini sadece petrol gelirleri oluşturmaktadır. Ülke ekonomisinin petrole bu denli bağlı olmasından dolayı söz konusu ağırlığın azaltılması devletin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.

Suudi Ulusal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ülkenin 34,2 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %58 iken işsizlik oranı yaklaşık %6’dır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,3 büyüyen Suudi Arabistan ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisi ve petrol üreticisi ülkeler kartelinde (OPEC) Rusya ile yaşadığı fiyat krizinin negatif etkileri ile -%2,3 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Suudi Arabistan 2018 yılında toplam 294,5 milyar dolarlık ihracat ve 135,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Hindistan ile kurmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Suudi Arabistan’a 3,3 milyar dolarlık ihracat yaparken Suudi Arabistan’dan 2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılında 5,3 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Suudi Arabistan, Türkiye’nin en büyük 20. ticaret ortağı konumundadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 3/5
Lojistik Performansı : 3/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :%9.58
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 131.31 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 10.4 Gün
Enflasyon (yıllık) : %-2.09
Gayri safi yurtiçi hasıla : 792.96 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 0.33
Kişi başına düşen milli gelir : 49.52 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 27.61
Mal İhracatı : 185.69 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 1,02 Bin
Konteynır Liman Trafiği : 8.90 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 2.23
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 47.43
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 50.44
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 36.05
Toplam Nüfus : 34.26 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 0.58
Mal Ticareti (%GSYİH) : 52,31
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 3.75
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 5.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Suudi Arabistan’da 2018 yılında getirilen Katma Değer Vergisi standart oranı %5’dir. Nitelikli ilaçların, tıbbi malların ve yatırım metallerinin temini, ulaşım için yedek parça temini, sarf malzemeleri, bakım ve onarım hizmetleri de dahil olmak üzere bazı mal ve hizmetler vergiden muaftır. Ülkede gelir vergisi bulunmamaktadır.

Standartlar ve Kurallar

Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO), Suudi Arabistan’a yönelik ürünleri kapsayan bir Uygunluk Değerlendirme Programı’na (CAP) sahiptir.

CAP, Suudi Arabistan’a ihracat yapmak isteyen şirketlerin kalite kontrolleri ve denetimleri gerektirir. İhraç edilen bazı ürünlerde “Uygunluk sertifikası” alınması gerekmektedir. Uygunluk sertifikası Türkiye’de Türk Standartlar Enstitüsü’nden alınabilmektedir.

Gıda ürünleri ihracatından önce Suudi Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) lisans alınmalıdır.

Suudi Gıda ve İlaç Kurumu lisansı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

SASO hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Paketleme standartları, uluslararası standartlara sahip Suudi Arabistan Standartlar Kurumu – SASO tarafından belirlenmektedir. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın giriş limanlarındaki denetim ve test laboratuvarları aracılığıyla SASO kurallarını uygulamaktadır.

Ülkeye ihraç edilecek ürünlerin üzerinde, hangi ülke menşeli olduğunu gösteren, çıkmayacak ve zarar görmeyecek şekilde görünür bir yerde etiket olmalıdır. İhracat ürünlerinde Arapça etiketlerin kullanılması gerekmektedir. Özellikle de makine sektöründeki ihraç ürünlerde kullanım kılavuzlarının Arapça olması makinelerin kurulumundan sonra yaşanacak sorunların azaltılması açısından önemlidir.

Pazara Giriş Yolu

Ülkenin vize uygulamalarında yaşanan sorunların aşılması için bölge ülkelerindeki fuarlara katılmak pazara giriş stratejisi açısından önemlidir.

Acenteler ve distribütörler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, Arapçanın işletmelerin ana dili olması ve dilde akıcılığın yerel ortaklar kullanırken büyük bir avantaj yaratması açısından etkili bir pazara giriş yoludur. Özellikle satış sonrası teknik destek gerektiren makine ve beyaz eşya gibi ürün gruplarında, yaygın servis ağı altyapısı olan veya oluşturabilecek yerel ortaklar ile çalışılması daha faydalı olacaktır.

Doğrudan satış: Tüketiciye doğrudan ve hızlı şekilde ulaşmak gibi önemli faydaları olan doğrudan satış stratejisi Suudi Arabistan pazarı için önemlidir Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren 200’ün üzerinde Türk sermayeli şirket bulunmaktadır. Bu firmaların toplam yatırımı 600 milyon dolar üzerindedir.

İş Kültürü

Suudi Arabistan’da dinin iş dünyası üzerinde önemli bir yeri vardır. Çalışma günleri Pazar ve Perşembe arasındadır. Misafirlere iyi davranmak Suudiler arasında erdem olarak kabul edilmektedir. Yemeklerde çok az konuşulmaktadır. Suudiler yemekte sessizliği tercih ederler.

İş ilişkileri aşırı derecede kişisel davranışlarla yürütülmektedir. Suudilerle iyi ilişki oluşturabilmenin bir yolu da, onların sağlığı, kardeşleri, amcaları, kuzenleri ve oğulları ile ilgili olabilecek soruları sormak; karşı tarafı ve aile bağlarını önemsediğinizi göstermektir. Ancak, ailenin kadın üyeleri hakkında soru sorulmaması gerekmektedir. Suudiler konuşma esnasında aralarındaki mesafeyi çok kısa tutmaktadırlar. Bu tür durumlarda geriye doğru çekilmek karşı tarafta soğuk bir izlenim bırakmaktadır.

 

Ödeme Koşulları

Ticaret başta olmak üzere tüm iş ilişkilerinde konular sözleşmeye bağlanmalı, söz üzerinden kesinlikle hareket edilmemelidir. Akreditifli alışveriş tercih edilmeli, çekten kaçınılmalıdır. Akreditifin yanı sıra açık hesap, ön ödeme ve vesaik mukabili ödeme de iki tarafın da kabul etmesi durumunda kullanılabilmektedir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

Suudi Arabistan’a ürün satmak istiyorum? Suudi Arabistan’a ürün nasıl satabilirim? sorusuna günümüz ekonomik koşullarında verilebilecek en sağlıklı yanıt e-ihracat tır. Eskiden ihracat ile ilgili yurtdışında müşteri bulmak adına yüksek maliyetli fuar çalışmaları ve ajanslar üzerinden reklam faaliyetleri ile sınırlı sayıda müşteriye ulaşılabiliyordu. Günümüzde internetin sınırsız olanaklarını kullanarak iyi bir e-ihracat sitesi ve dijital pazarlama faaliyeti ile oldukça az maliyetle yüksek kâr elde edebilmeniz mümkün. Ticari açıdan e-ihracat çok karmaşık bir alan gibi gözükse de artık kargo firmalarının sizin adınıza gümrük işlemlerini yürütmesi ve kurumsal yazılım firmalarının başarılı hazır e-ihracat paketlerini düşük maliyetle sunması sonucu genele yayılmıştır.

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Tarım ilaçları (bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen); 300gr < net ağırlığı <=7,5 kg?lık ambalajlarda

         Ürün Gtip Kodu: 380862

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Tris (2,3-dibromopropil) fosfat içeren karışımlar

          Ürün Gtip Kodu: 382483

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar

          Ürün Gtip Kodu: 300490

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Diklorofloroetanlar

          Ürün Gtip Kodu: 290373

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Yiyecek ve içecek sanayilerinde kullanılan kokusuz maddeler ve karışımlar

          Ürün Gtip Kodu: 330210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü); kuluçkalık

         Ürün Gtip Kodu: 040711

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, konsantre edilmemiş, katkısız)

          Ürün Gtip Kodu: 040150

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Badem (kabuksuz)

          Ürün Gtip Kodu: 080212

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Taze peynir (olgunlaşmamış/sertleşmemiş) ve lor

          Ürün Gtip Kodu: 040610

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Bulgur ve irmik; buğdaydan

          Ürün Gtip Kodu: 110311

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme vb. makineler

         Ürün Gtip Kodu: 847230

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri; kendinden hareketli

          Ürün Gtip Kodu: 843031

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Tartı aletleri-30kg<tartma kapasitesi<5000 kg

          Ürün Gtip Kodu: 842382

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 843131

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980 / 1000

 • Ürün Adı: Maddeleri tartıp kaplara dolduran tartı alet ve cihazları

          Ürün Gtip Kodu: 842330

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 979 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

         Ürün Gtip Kodu: 732591

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten gaz/petrol sondajında kullanılan diğer mahfaza/üretim boruları

          Ürün Gtip Kodu: 730629

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

          Ürün Gtip Kodu: 830621

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Antimondan diğer eşya

          Ürün Gtip Kodu: 811090

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

          Ürün Gtip Kodu: 911180

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980/ 1000

 

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Katot ışınlı tüplere ait aksam/parça

         Ürün Gtip Kodu: 854091

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA

          Ürün Gtip Kodu: 850423

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Nikel kadmiyumlu akümülatörler

          Ürün Gtip Kodu: 850730

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Seramikten elektrik izolatörleri

          Ürün Gtip Kodu: 854620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı

          Ürün Gtip Kodu: 853080

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Kayak kıyafetleri

         Ürün Gtip Kodu: 621120

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610419

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; pamuktan

          Ürün Gtip Kodu: 620322

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer çoraplar; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611594

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan

          Ürün Gtip Kodu: 620421

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983/ 1000

 

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Kumaşlar, dokuma; kaba hayvan kılı veya at kılı

         Ürün Gtip Kodu: 511300

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Mensucat; bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester170gr

          Ürün Gtip Kodu: 551421

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuktan işlemeler (parça, şerit-motifler)

          Ürün Gtip Kodu: 581091

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Yün iplikler; yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

          Ürün Gtip Kodu: 510720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer dokunmuş men; diğer, renkli ipliklerden, naylon/poliamid=>%85

          Ürün Gtip Kodu: 540743

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Uzunlamasına kesilmiş koyu ve açık kırmızı meranti ve meranti bakau; kalın >= 6mm.

         Ürün Gtip Kodu: 440725

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440831

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

          Ürün Gtip Kodu: 470630

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Ağaçtan yonga ve levha

          Ürün Gtip Kodu: 441011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 966 / 1000

 • Ürün Adı: Yarı kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470500

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 964/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Boya, badana, vernik vb fırçaları; boya, badana tampon ruloları

         Ürün Gtip Kodu: 960340

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 977/ 1000

 • Ürün Adı: Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti >1mm

          Ürün Gtip Kodu: 391620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 966/ 1000

 • Ürün Adı: Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

          Ürün Gtip Kodu: 391740

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 964/ 1000

 • Ürün Adı: Uçak dış lastiği; yeni

          Ürün Gtip Kodu: 401130

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963/ 1000

 • Ürün Adı: Sanatçı fırçaları, yazı fırçaları, kozmetik tatbik fırçaları

          Ürün Gtip Kodu: 960330

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 961/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık; %20-%50 fruktoz içeren)

         Ürün Gtip Kodu: 170240

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Kakao hamuru; yağı alınmamış

          Ürün Gtip Kodu: 180310

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

 • Ürün Adı: Tütün içeren sigaralar

          Ürün Gtip Kodu: 240220

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995/ 1000

 • Ürün Adı: Kakao müstahzarları (ağırlığı; >2 kg sıvı/hamur/toz/kalıp/dilim/çubuk vs.)

          Ürün Gtip Kodu: 180620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer çikolata, kakao içeren gıda müstahzarları

          Ürün Gtip Kodu: 180690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 

Suudi Arabistan’a İhracat Nasıl Yapılır 

Suudi arabistan’a ihracat nasıl yapılır Suudi Arabistan’a ihracat nasıl yapılır? Suudi Arabistan’a ürün satmak istiyorum? Suudi Arabistan’a ürün göndermek istiyorum? Suudi Arabistan’a mikro ihracat yapmak istiyorum? bu makalemizde sorularınıza cevap bulacaksınız ve sizde kolayca e-ihracat yapabileceksiniz.

 

Suudi arabistan’a ihracat nasıl yapılır ? Suudi Arabistan ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri 5.107 Milyar doların üzerinde gerçekleşmektedir. Petrolün keşfedildiği 1938 yılından bu yana petrol gelirleriyle büyüyen ve petrol aranması-çıkarılması, işletilmesi-dağıtılması faaliyetleri etrafında gelişen Suudi Arabistan ekonomisinde, milli gelirin yaklaşık yarısı, ihracatın %80’den fazlası ve devlet gelirlerinin %90 kadarı petrol gelirlerinden elde edilmektedir. Suudi Arabistan ekonomisi, büyük ekonomik faaliyetler üzerinde güçlü bir devlet kontrolüne sahip petrole dayalı bir ekonomidir. Suudi Arabistan satın alma gücü paritesi bakımından 14. büyük ve nominal olarak dünyanın 20. büyük ekonomisidir. Suudi Arabistan’a ihracat nasıl yapılır? Suudi Arabistan’a ürün satmak istiyorum diye bir irade ortaya koyduğunuz da tabiatı ile konu ile ilgili teknik anlamda karşınıza çıkabilecek zorluklar ile ilgili fikir sahibi olmak istersiniz.

Suudi Arabistan’a ihracat nasıl yapılır?

Suudi Arabistan’a ihracat nasıl yapılır? Suudi Arabistan’a mikro ihracat yapmak istiyorum? dediğinizde öncelikle mikro ihracat kapsamını bir tanımlamak lazım. Bunun başlıca nedeni son dönemde döviz kuru fiyatlarındaki artış. Mikro ihracat kapsamın 20 Temmuz 2011 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden 15.000 Euro, 300 Kg kadar olan her gönderide KDV iadesi uygulanmasıdır.

Suudi Arabistan’a ürün nasıl satabilirim?

Suudi Arabistan’a ürün göndermek istiyorum? Suudi Arabistan’a ürünleri nasıl gönderebilirim? sorunuzun yanıtı en kolay mikro ihracat kapsamında kargo yoluyladır. Mikro ihracat işlemleri kapsamında sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) yetkisine haiz operatör sıfatıyla ülkelerin mikro ihracat şartları konusunda yetkili hızlı kargo firmaları (PTT, DHL, UPS, TNT v.b.) tarafından gerçekleştirilmektedir. Kargo firmaları üzerinden yönetilen bu gümrük süreci sonrası deniz, hava ya da kara taşımacılığı için hazırlanan Yük Teslim Talimat Formu (Konşimento) ve fatura 15.000 Euro, 300 Kg mikro ihracat sınırları içerisinde yer almakta ise muhasebeniz tarafından teşvik kapsamında %18 KDV iadesi alınabilmekte ya da muhasebeniz aracılığı ile ihraç ürünü olarak KDV siz gönderi yapılabilmekte. Suudi Arabistan’a ihracat nasıl yapılır? Suudi Arabistan’a ürün satmak istiyorum? noktasında başlangıç aşamasında en iyi tercih mikro ihracat kapsamında e-ihracat olacaktır.

Suudi Arabistan’a ne daha çok satılır? sorunuza verilebilecek yanıt spesifik olarak şudur denemez ancak iyi bir pazar araştırması ve analizi ile potansiyel müşteri ihtiyaçlarını öngörmeniz mümkündür. Aşağıda ihracat rakamları sizin için açıklayıcı olabilir.

Türkiye’den Suudi Arabistan’a İhraç Edilen Ürünler 2018 Rakamları 2019 Ekim Rakamları
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 249.347,51 386.388,09
Hazır Giyim ve Konfeksiyon 231.774,68 278.296,58
Halı 215.810,91 298.569,52
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 184.668,68 189.678,40
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 165.917,68 181.324,98
Elektrik Elektronik 120.144,83 161.093,96
Otomotiv Endüstrisi 113.178,29 138.336,05
Demir ve Demir Dışı Metaller 104.042,71 118.434,49
Madencilik Ürünleri 89.907,47 105.259,38
Makine ve Aksamları 84.672,11 104.834,35
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 77.041,69 70.252,01
Yaş Meyve ve Sebze 71.932,21 53.438,72
Çelik 70.005,68 184.843,56
Tekstil ve Hammaddeleri 51.487,42 63.137,25
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 42.077,89 46.939,57
İklimlendirme Sanayii 40.365,56 42.091,81
Tütün 39.549,39 41.276,82
Mücevher 31.419,42 33.084,16
Deri ve Deri Mamulleri 29.775,84 42.679,10
Meyve Sebze Mamulleri 24.099,86 23.114,30
Kuru Meyve ve Mamulleri 22.751,66 23.222,47
Zeytin ve Zeytinyağı 18.591,12 17.372,71
Savunma ve Havacılık Sanayii 8.136,95 23.875,32
Fındık ve Mamulleri 6.861,20 8.067,10
Diğer Sanayi Ürünleri 3.307,44 2.170,93
Süs Bitkileri ve Mam. 176,42 966,68
Gemi ve Yat 136,18 2.222,57

 

Suudi Arabistan Resmi Dili nedir?

Arapçadır. Arapça lehçeleri farklılık göstermektedir. Onun dışında konuşulan başka dil yoktur. Suudi Arabistan’a İhracat nasıl yapılır? Suudi Arabistan’a ürün satmak istiyorum? diyor iseniz şundan emin olabilirsiniz Arapça kullanmanız gerekir.

Suudi Arabistan Vergi Muafiyeti

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen gönderi başına bedeli 22 Euro olan ithal ürünler vergiden muaftır. İhracatta yani gönderdiğiniz ürünlerde Suudi Arabistan vergi muafiyeti uygulamamaktadır.

Suudi Arabistan Gümrük Muafiyet Sınırı

İhracatta yani gönderdiğiniz ürünlerde Suudi Arabistan 150 Euro’ya kadar vergi muafiyeti uygulamaktadır.

Suudi Arabistan Vergi Oranları

Suudi Arabistan ürünlere ihracatta %20’e varan vergiler uygulanmaktadır.

Suudi Arabistan Kısıtlı Ürünler

Gümrük İdaresi’nden geçmeden önce belirli şartları yerine getirmesi gereken ürünlerdir.

 • Lityum Piller (Ürünle birlikte paketlenmiş)
 • Pullar
 • Mücevher
 • Hayvanlar
 • Sanat ve Eski Eserler
 • Bıçaklar
 • Tarım
 • Cep telefonu
 • Aşındırıcı
 • Sahte ECCN tarafından düzenlenmiş
 • Alkol

Suudi Arabistan Yasaklı Ürünler

Ülkeye ithal edilemeyen mallardır.

 • Biyolojik tehlikeler
 • Hayvanlar
 • Sanat ve Eski Eserler
 • CBD Kimyasallar
 • Elektrikli Bisiklet 100Wh
 • Motorlar
 • Patlayıcılar
 • Gübreler ve Pestisitler
 • Ateşli silahlar
 • Yanıcı
 • Yanıcı Oje
 • Kumar
 • Tehlikeli Mallar ve Tehlikeli Maddeler
 • Uçan kaykaylar
 • İnsan kalıntıları
 • Fildişi
 • Kurşun asit piller
 • Gevşek Lityum Piller
 • Gevşek Değerli Taşlar
 • Ödeme Araçları
 • Tıbbi Cihazlar
 • Boya
 • Parfüm/Kolonya
 • Sınırlı
 • Bozulabilir Gıda
 • Bitkiler
 • Zehir
 • Siyasi
 • Pornografi
 • Reçeteli uyuşturucular
 • Basınçlı Bidonlar
 • Radyoaktif Malzeme
 • Kir ve Çöp
 • Taktik Ekipman
 • Taktik Bıçaklar
 • Tütün ve Nikotin Ürünleri
 • Silahlar
 • Biyolojik tehlikeler

Suudi Arabistan’a e-İhracat yapmak için gerekli belgeler

Suudi Arabistan’a e-İhracat yapmak için gerekli belgeler hem ülkemiz hem de karşı ülkeler tarafından istenebilmektedir. Kargo üzerinden yürüteceğiniz e- ihracat süreçlerinde yetkili hızlı kargo firmaları sizden gerekli evrakları zaten talep eder.

 • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)
 • Ticari Fatura
 • Yurt dışı kargo teslimat belgeleri
 • A.TR Dolaşım Belgesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En Hızlı Büyüyen Ekonomiler ve Başlıca İhracat Pazarları

07 Kasım 2022 14:23, Pazartesi

En Hızlı Büyüyen Ekonomiler ve Başlıca İhracat Pazarları  En Hızlı Büyüyen Ekonomiler ve Başlıca İhracat Pazarları Dünya, küresel bir ekonominin gelişimine doğru ilerliyor. Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin yükselişi ihracat için yeni pazarlar açmıştır. Bu ülkeler artık gelişmiş ülkelerden işletmeleri çekmek için birbirleriyle rekabet ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İhracat Evlerine genişlemesi, dünyanın […]

İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

15 Ağustos 2022 16:18, Pazartesi

Herkese merhabalar. İhracat yapmayı planlıyorsunuz ama  faturanızı nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Ülkemizin son yıllarda gösterdiği yüksek ihracat başarılarından dolayı özellikle ihracat faturalarının nasıl düzenleneceği ihracat başarısı göstermiş firmalarca  çok sorulan bir soru haline geldi. Peki ihracat faturası düzenlemek zor mu profesyonel bir desteğe ihtiyaç var mı? Öncellikle fatura düzenlemek oldukça kolay bir eylem ve profesyonel […]

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları

16 Temmuz 2022 10:14, Cumartesi

Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Başarıyı İhraç Etmenin Altın Kuralları Büyüklüğü ne olursa olsun, herhangi bir şirket ihracat yapma zorluğunu üstlenebilir. İhracat yapmak için çok sayıda iyi neden vardır: Her şeyden önce, cirosunu artırma, pazarını genişletme veya hızla doygun Belçika pazarının ötesine geçme hedefi. Şirketler daha az rekabetçi pazarları keşfetmek, müşterilerini çeşitlendirmek ve böylece yerel […]

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır
15 Temmuz 2022 11:50, Cuma

Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Başarılı İhracatçı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir İhracat Nasıl Yapılır Uluslararası alanda gelişmek için kendinizi iyi hazırlamak için zaman ayırın. Net ve etkili bir strateji elde etmek için projenizin, kaynaklarınızın stokunu alın ve bilgileri alana mümkün olduğunca yakın girin. Yerel ortaklara yaklaşmaktan ve güvenilir rölelere […]

Dijital Pazarlama Nedir?
14 Temmuz 2022 10:29, Perşembe

Dijital Pazarlama Nedir?  Dijital Pazarlama Nedir? Dijital pazarlama, internet, mobil cihazlar, sosyal medya, arama motorları ve diğer dijital iletişim biçimlerini kullanarak potansiyel müşterileriyle bağlantı kurmak için uzmanlığınızı geliştirme sürecidir.  Çevrimiçi pazarlama olarak da adlandırılır, kullanıma hazırdır ve arama sonucu reklamlarını, e-posta reklamlarını ve tanıtılan tweet’leri kapsar – pazarlamayı müşteri geri bildirimleriyle veya bir şirket ile […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum