Mısır’a İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Mısır’a İhracat Nasıl Yapılır?

Mısır’a ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 9.05 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Birleşik Arap Emirlikleri 2.86 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 1.72  Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 3.13 Milyar $

Afrika’nın üçüncü, dünyanın 42. büyük ekonomisi olan Mısır, hızla artan nüfusu, Orta Doğu ve Afrika arasında köprü niteliğinde olan avantajlı coğrafi konumu ve büyüyen ekonomisiyle Afrika pazarında ticaret fırsatları sunmaktadır. Mısır, Asya ve Avrupa arasında önemli bir ticaret yolu ve dünya ekonomisinin kilit arterlerinden biri olan Süveyş Kanalı’na ev sahipliği yapmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 114. sıradadır.

2000’ler öncesinde yüksek derecede merkezi bir ekonomiye sahip olan Mısır’ın, 2000 yılından bu yana para politikaları, vergilendirme, özelleştirme ve yeni iş mevzuatı gibi yapısal reformların hızı, Mısır’ın daha pazar odaklı bir ekonomiye doğru ilerlemesine yardımcı olmuştur. Ayrıca, bu yıllarda ülke dışından gelen yatırımlara verdiği önemi ve desteği artıran Mısır’a yapılan yabancı yatırımlar da artış göstermiştir.

100 milyonluk nüfusu ile Mısır, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın birinci, dünyanın ise 14. kalabalık ülkesidir. 2010 yılından bu yana Mısır nüfusunun her yıl %2’nin üzerinde artması ile tüketici pazarı da hızla genişlemektedir. İşgücüne katılım oranı %48 ve işsizlik oranı %11’dir. İşgücünün %49’u hizmetler sektöründe ve %27’si sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 303 milyar dolardır. Mısır ekonomisi, 2019 yılında yıllık reel olarak %5,6 oranında büyümüştür, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi etkisiyle bu büyümenin %2 oranına yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Mısır 2019 yılında toplam 30,6 milyar dolarlık ihracat ve 78,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 38 milyar dolarlık ihracat açığı ile Mısır, dünyada en çok ticaret açığı veren ülkeler arasındadır. En yakın ticari ilişkilerini Amerika, Çin ve Almanya ile kuran Mısır’ın, en çok ithalat yaptığı 5. ülke Türkiye’dir. Türkiye, 2019 yılında Mısır’a 3,5 milyar dolarlık ihracat yaparken Mısır’dan 1,9 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 5,4 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Mısır Türkiye’nin en büyük 19. ticaret ortağı konumundadır. Son 5 yılda Mısır ihracatımız ithalatımıza oranla daha az büyümüştür. İhracat büyümemizin düşük bir oranda olmasının sebebi, Mısır’da 2016 yılında ithalatı azaltmaya yönelik uygulanan ekonomik politikadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 2/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) : -8.92
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 60.27 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 12.5 Gün
Enflasyon (yıllık) : %14.4
Gayri safi yurtiçi hasıla : 303.09 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 5.56
Kişi başına düşen milli gelir : 11.84 Milyon $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 25.77
Mal İhracatı : 26.81 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : -483.41
Konteynır Liman Trafiği : 6.30 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 11.05
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 35.62
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 50.47
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 17.5
Toplam Nüfus : 100.38 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 2.97
Mal Ticareti (%GSYİH) : 32.96
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 16.77
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 5.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Türkiye ile Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmakta, bu sayede Mısır’a ihraç edilen ürünler gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye ile Mısır arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” anlaşması yürürlüktedir.

Mısır’da Katma Değer Vergisi standart oranı %14’tür. Temel gıda maddeleri, tarım malzemeleri, yeni mülklerin inşası, danışmanlık servisleri ve petrol ürünleri için %5’lik indiirmli oran uygulanmaktadır. Finansal hizmetler, tıbbi malzemeler, yerli enerji, sağlık hizmeti, eğitim ve gayrimenkul satışları ise KDV’den muaftır.

Kurumlar Vergisi standart oranı %22,5’tir ancak petrol arama şirketleri için %40,5’lik bir oran uygulanmaktadır.

Standartlar ve Kurallar

Mısır yaygın olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) standartlarını kullanmakla beraber Avrupa, İngiliz, Japon ve Amerikan standartlarını da kabul etmektedir. Gıda ürünleri için codex alimentarius[1] (gıda kodeksi) uluslararası standartlarını uygulamaktadır.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MTI), standartları düzenlemekten sorumlu ana devlet kurumu ve Mısır Standardizasyon ve Kalite Örgütü (EOS) standardizasyon faaliyetlerinden, kalite ve endüstriyel kurallardan sorumlu resmi kurumdur.

MTI internet sitesi için tıklayınız.

EOS internet sites için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Mısır’a ihraç edilecek ürünlerin üzerinde menşei ülke, üreticinin adı ve ürün açıklaması, üretim ve son kullanma tarihi ve saklama koşulları etiketlerinin bulunması ve tamamının Arapça yazılması zorunludur. Ürünlere fiyat etiketi eklenmesi durumunda, ülkenin ulusal para birimi olan Mısır poundu (veya lirası) ile yazılması faydalı olacaktır.

Mısır’da İslam dini kurallarına yüksek önem verildiğinden, ihraç edilecek ürünlerin üzerinde İslami organizasyondan alınan onay etiketinin bulunması gereklidir. Özellikle gıda ürünleri için “Helal” etiketi büyük önem taşımaktadır.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler: Mısır hükümeti, dış yatırımı çekme çabaları ile paralel olarak yerel acente ve distribütörlerle yapılacak anlaşmaları desteklemekte ve kolaylık sağlamaktadır. Mısır’da kamu sektöründe ihalelere girmek için yerel temsilcilerin atanması zorunludur. Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, Arapçanın işletmelerin ana dili olması nedeniyle avantajlı bir pazara giriş yoludur.

Doğrudan satış: Mısır’da kurulan satış şubeleri, faaliyetlerini yeni kentsel topluluklarda uygulama ve Mısır vatandaşlarının belirli bir yüzdesine istihdam sağlama gereklilikleri sağladıkları durumda on yıl boyunca vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Şubelerin onaylanmaları yaklaşık 8 hafta sürmekte ve yapılan kayıt 5 yıl geçerliliğini korumaktadır. Yüksek nüfusa sahip Mısır’da girilecek pazarda kapsamlı bir hakimiyet kurmak zorluk oluştursa da yapılacak ihracattan en yüksek kar potansiyelini taşıyan yoldur.

E-ticaret: Yaklaşık 40 milyon çevrimiçi tüketici ile Mısır, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en fazla çevrimiçi tüketici sayısına sahip ülkesidir. Mısır e-ticaretini domine eden en büyük iki dijital pazaryeri “Souq.com” and “Jumia.com”dur. Mısır pazarına e-ticaret yoluyla giriş yapmak, düşük giriş maliyeti ve ürünlerin Mısır’a ulaşımı açısından diğer seçeneklere göre daha ulaşılabilir bir kanaldır.

İş Kültürü

Mısır iş hayatında kişisel ilişkilerin çok önemli bir yeri vardır. Çalışma hayatında kamuda bürokratik, eski tarzda yöneticiler, özel sektörde ise yabancı dil bilen ve Batı kültürüne hakim kişilere rastlanmaktadır. İş hayatında hiyerarşi, itaatkarlık ve ünvanlara önem verilmektedir.

Mısır’da İslam dini örf ve adetlerine yüksek önem verilmektedir, bu nedenle Mısırlı iş insanları ile yapılacak görüşmelerde dini kurallara hakim olunması önem taşımaktadır. Ayrıca, ülkede yaygın bir Batı hayranlığı vardır ve yabancılara karşı dostça yaklaşım sergilemektedirler. Ülkede bireysellikten çok toplum bilinci ile hareket edilmektedir. Ayrıca Mısır, İslam şeriat yasası ve Napolyon Yasası’nın bir kombinasyonu üzerine kurulmuş hukuk sistemi ile medeni hukuk tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle, Mısır’da bir ticari sözleşme altına girmeden önce, hukuk müşavirlerine başvurulması faydalı olacaktır.

Mısır’da kamu kurum ve kuruluşları için Cuma ve Cumartesi günleri hafta sonu tatilidir. Ancak trafiğin hafifletilmesi amacıyla bazı kurumlar Perşembe ve Cuma günleri hafta sonu tatili yapmakta, kalan günlerde ise mesai yapmaktadır. Mısırlı şirketler öğle molası vermemektedir. İş hayatı genellikle saat 3-4 gibi biter ve iş yemekleri paydosu takiben saat 4-5 gibi yenir. Mısır’da özellikle yönetim birimlerinin, kamu kurumlarının, üniversitelerin, askerlerin fotoğrafının çekilmesine olumsuz bakılmaktadır. Bu nedenle, fotoğraf çekilmesi istenen durumlar için önceden izin alınması gerekmektedir.

 

Ödeme Koşulları

Mısır’da sözleşmelerin uygulanması zayıftır ve anlaşmazlıklar ortalamada 1.010 gün (20 gün dosyalama, 720 gün yargılama, 270 gün kararların uygulanması) gibi uzun bir sürede çözülmektedir. Ayrıca, öngörülen dava giderleri (mahkeme, avukatlık ve icra ücretleri) talep değerinin yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır. Bu nedenle Mısır ile yapılacak ticaretlerde peşin ödeme ve benzeri güvenli bir yol ile ödeme yapılması faydalı olacaktır.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Var
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Yok
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

 

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70)

         Ürün Gtip Kodu: 271012

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren diğer karışımlar

          Ürün Gtip Kodu: 382479

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb

          Ürün Gtip Kodu: 380991

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Tris (2,3-dibromopropil) fosfat içeren karışımlar

          Ürün Gtip Kodu: 382483

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar içerenler

          Ürün Gtip Kodu: 382472

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Ön uç kürek yükleyiciler

         Ürün Gtip Kodu: 842951

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Dikiş makinalarının mobilya, tabla, mahfaza ve diğer aksam ve parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 845290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar

          Ürün Gtip Kodu: 844859

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için aksam; parçalar

          Ürün Gtip Kodu: 844839

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994/ 1000

 • Ürün Adı: Post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makine ve cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 845380

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, kalayla kaplanmış, kalınlık < 0,5mm)

         Ürün Gtip Kodu: 721012

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm, 0.5mm <=kalınlık <=1mm)

          Ürün Gtip Kodu: 720917

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun

          Ürün Gtip Kodu: 780191

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 960622

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986/ 1000

 • Ürün Adı: Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz

          Ürün Gtip Kodu: 741011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985/ 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, kalayla kaplanmış, kalınlık < 0,5mm)

         Ürün Gtip Kodu: 721012

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm, 0.5mm <=kalınlık <=1mm)

          Ürün Gtip Kodu: 720917

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun

          Ürün Gtip Kodu: 780191

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 960622

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986/ 1000

 • Ürün Adı: Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz

          Ürün Gtip Kodu: 741011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985/ 1000

Elektrik ve Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç>75kw

         Ürün Gtip Kodu: 850153

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken akıllı kartlar

          Ürün Gtip Kodu: 852352

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Metallere ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 851531

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Tek fazlı alternatif akım (AC) motorları

          Ürün Gtip Kodu: 850140

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

 • Ürün Adı: Seramikten elektrik izolatörleri

          Ürün Gtip Kodu: 854620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973/ 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk714.29; toptan)

         Ürün Gtip Kodu: 520611

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Devamsız poliester, pamuk karışımı düz dokuma

          Ürün Gtip Kodu: 551311

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125; toptan)

          Ürün Gtip Kodu: 520615

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sent.lif=>%85

          Ürün Gtip Kodu: 551291

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer sentetik lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur

          Ürün Gtip Kodu: 540249

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988/ 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5’ten az)

         Ürün Gtip Kodu: 040210

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer canlı büyükbaş hayvanlar

          Ürün Gtip Kodu: 010290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı suyu

          Ürün Gtip Kodu: 040410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020110

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020322

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975 / 1000

 

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

         Ürün Gtip Kodu: 390512

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390521

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Otomobil, otobüs ve kamyon için kullanılan iç lastikler

          Ürün Gtip Kodu: 401310

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995/ 1000

 • Ürün Adı: İzopren kauçuk (ır)

          Ürün Gtip Kodu: 400260

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 • Ürün Adı: Istampalar

          Ürün Gtip Kodu: 961220

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri

         Ürün Gtip Kodu: 481159

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440890

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: İğne yapraklı ağaç; kaplamalık yapraklar; kalınlık >6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440810

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Tabii mantardan döküntü, kırılmış, granül (toz haline getirilmiş)

          Ürün Gtip Kodu: 450190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 981/ 1000

 • Ürün Adı: Yarı kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470500

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 979/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Kayak kıyafetleri

         Ürün Gtip Kodu: 621120

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 979 / 1000

 • Ürün Adı: Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610722

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 943 / 1000

 • Ürün Adı: Papyon, boyunbağları vs. dokunabilir diğer maddelerden

          Ürün Gtip Kodu: 621590

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 915/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafetleri

          Ürün Gtip Kodu: 621112

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 901/ 1000

 • Ürün Adı: Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden

          Ürün Gtip Kodu: 620930

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 885/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

         Ürün Gtip Kodu: 230660

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 974/ 1000

 • Ürün Adı: Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları

          Ürün Gtip Kodu: 230330

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 967/ 1000

 • Ürün Adı: Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516’de ki hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 151800

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 958/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 150190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 955/ 1000

 • Ürün Adı: Pamuk tohumu yağları; ham

          Ürün Gtip Kodu: 151221

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 953/ 1000

 

 

 

Mısır

Başkent: Kahire

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Bağımsızlık: 1922 (İngiltere’den)

Nüfus: 95,69 milyon (2016)

Resmi Dil : Arapça

Doğal Kaynaklar: Petrol, doğal gaz, demir yatakları, fosfat, manganez, kireçtaşı, alçıtaşı, talk, asbest, kurşun, çinko.

Tarımsal Ürünler: Pamuk, pirinç, mısır, buğday, fasulye, meyve, sebze; sığır, manda, koyun, keçi.

Endüstri: Tekstil, gıda işleme, turizm, kimya, hidrokarbonlar, inşaat, çimento, metal.

Para Birimi: Mısır Paundu (EGP)

Vize Durumu: İstiyor

Aşılar: –

Büyükelçilikler: 

Kahire Büyükelçiliği 
25, El-Falaky Str. Bab El-Louk, Cairo/EGYPT
T:+20-2 279 784 00  E: [email protected]

Mısır Büyükelçiliği
Turkish Embassy in Cairo, Egypt 25 El Falaki Street Bab El Louk Cairo Egypt
(+20) 2 279 784 00

TİKA Ofisi : Kahire Program Koordinasyon Ofisi
[email protected]
14, Mohammad Saleh Meydanı, Mosaddaq Caddesi, Al Dokki, Giza, Egypt

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

MISIR’A IHRACATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Mısır dış ticaret mevzuatına göre, Türk Menşeli ürünler için EUR.1 düzenlenmesi gerekmektedir.

2. İthalatta uluslararası(Alman, İngiliz) ürün standartları uygulanmakta olup, gümrük idarelerinde standartlara uygun olmayan ürünlerin girişine izin verilmemektedir.

3. Mısır gümrük idareleri otomasyona geçememiştir. Diğer taraftan, gümrük bürokrasisi karmaşık ve şeffaf değildir. Bu nedenle, ihracat evrakının düzenli (silik, harf hatası vb.) olması ve gönderilen ürün miktarı ve niteliği ile evraktaki miktar ve nitelik uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde, keyfi cezalar uygulanabilmekte veya zaten uzun süren ürün çıkışı ya daha da uzamakta ya da ürün iade edilmektedir.

4. Mısır’da genel olarak koruma oranlarının yüksek olması nedeniyle, ithalatçılar çifte fatura üzerinden çalışmak istemektedir. Gümrük idarelerine sunulan faturaların düşük gösterilmesi ödenecek vergi miktarını düşüreceğinden, Mısır’lı ithalatçılar bu yolu tercih etmektedir. Ancak, gümrük idarelerinde bulunan fiyat tespit komisyonları söz konusu faturalarda belirtilen fiyatları zaman zaman kontrol etmekte ve ürün fiyatlandırmasını nitelik, kalite vs. dikkate alınmadan yeniden fiyatlandırabilmektedir. Bu işlemler ürünün gümrükten çıkışını uzatmaktadır.

5. Mısır’a ilk defa ihracat yapan Türk firmalarının garantili ödeme sistemini tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Çek-senet gibi riskli ödeme şekillerinde ihracat bedeli ödenmeyen durumlar yaygındır. Dolayısıyla, güven tesis edilmeden ithalatçının kabulüne dayalı ödeme sisteminden uzak durulmasında yarar görülmektedir.

6. Mısır işadamı camiası aşırı düzeyde pazarlıkçı bir karaktere sahiptir. Genel olarak halkın gelir düzeyinin düşük olması ürün tercihinde fiyatı kalitenin önünde tutmaktadır. Dolayısıyla, Mısır’a yönelik özel bir fiyat politikasının geliştirilmesi gerekmektedir.

7. İhracatçılarımızın Mısır pazarının büyüklüğünü ve mevcut potansiyelin önümüzdeki dönemde değerlendirilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, ihraç ürünleri kalitesi, zamanında teslim, sağlanan teknik yardım ve makinanın kurulması gibi hususlarda azami dikkat göstermeleri gerekmektedir. Türk ürünlerinin Avrupa kalitesinde ve daha uygun fiyatlarda olduğuna dair bir imaj oluşmuş durumdadır. Bu imajın korunmasında tüm firmaların dikkatli olması yerinde olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya
10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail
24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum