Mali’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Mali’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Mali’ye ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Senegal 1.13 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Güney Afrika Cumhuriyeti 1.32 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 54.80 Milyon $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 86.86 Milyon $

Mali, 2021 yılında kişi başı 2.25 Bin $ ve toplam 17.46 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 5.04 Milyar $ ithalat ve 3.64 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

 En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Senegal1.13 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti795.90 Milyon $
Fildişi Sahili Cumhuriyeti536.19 Milyon $
Fransa401.05 Milyon $
Hindistan156.12 Milyon $
 En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Güney Afrika Cumhuriyeti1.32 Milyar $
İsviçre1.29 Milyar $
Bangladeş258.61 Milyon $
Fildişi Sahili Cumhuriyeti154.44 Milyon $
Burkina Faso100.68 Milyon $
 Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç)988.76 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70)372.39 Milyon $
252329 Çimento; portland; diğer171.74 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar169.59 Milyon $
100199 Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; tohumluk olmayan94.73 Milyon $
 Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)2.65 Milyar $
520300 Pamuk (kardeli/penyeli)421.64 Milyon $
010229 Canlı sığır hayvanlar, 300 kg’ı aşan bir ağırlığın aşan kesim için yetiştirilen sığırlar87.64 Milyon $
010221 Sığırlar; damızlık56.68 Milyon $
010410 Koyun

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 1/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :-2.9
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 5.04 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 11.0 Gün
Enflasyon (yıllık) : %3.93
Gayri safi yurtiçi hasıla : 17.46 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % -1.24
Kişi başına düşen milli gelir : 2.25 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 35.63
Mal İhracatı : 3.64 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : –
Konteynır Liman Trafiği : –
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 36.19
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 21.16
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 34.43
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 29.24
Toplam Nüfus : 20.25 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 1.76
Mal Ticareti (%GSYİH) : 50.39
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 554.53
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : –
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : –

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Yok
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Yok

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Zincir halinde olan testere ağızları

         Ürün Gtip Kodu: 820240

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 993/ 1000

 • Ürün Adı: T şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

          Ürün Gtip Kodu: 721622

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 91 / 1000

 • Ürün Adı: Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

          Ürün Gtip Kodu: 721420

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten kaynak yapılmış, gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları, dış çapı>406.4mm

          Ürün Gtip Kodu: 730520

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış)

          Ürün Gtip Kodu: 721030

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer sinema filmleri (dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli)

         Ürün Gtip Kodu: 370690

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

          Ürün Gtip Kodu: 293491

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Klinik atıkları

          Ürün Gtip Kodu: 382530

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

          Ürün Gtip Kodu: 271390

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları

          Ürün Gtip Kodu: 294150

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Rüzgar sörfleri

         Ürün Gtip Kodu: 950621

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 • Ürün Adı: Olta makaraları

          Ürün Gtip Kodu: 950730

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Tenis raketleri

          Ürün Gtip Kodu: 950651

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Tüylü top raketleri/benzerleri

          Ürün Gtip Kodu: 950659

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Şişirilebilen toplar

          Ürün Gtip Kodu: 950662

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984/ 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp

         Ürün Gtip Kodu: 852791

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 989/ 1000

 • Ürün Adı: Kalp pilleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 902150

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer mikro dalga tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854079

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 902213

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980/ 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

         Ürün Gtip Kodu: 020311

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020110

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer domuz etleri (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020319

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020322

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020321

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

         Ürün Gtip Kodu: 401320

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 985/ 1000

 • Ürün Adı: Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

          Ürün Gtip Kodu: 961310

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985/ 1000

 • Ürün Adı: Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)

          Ürün Gtip Kodu: 401511

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

 • Ürün Adı: Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

          Ürün Gtip Kodu: 401692

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976/ 1000

 • Ürün Adı: Plastikler; bölüm 39’da yer almamış diğer ürünler

          Ürün Gtip Kodu: 392690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Domuz yağı (Eritilmiş domuz yağı (lard) hariç)

         Ürün Gtip Kodu: 150120

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 150190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997/ 1000

 • Ürün Adı: Domuz but ve parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

          Ürün Gtip Kodu: 160241

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

 • Ürün Adı: Alkol gücünün denatüre edilmemiş etil alkol% 80’den az hacme göre; alkollü içecekler, likörler ve diğer manevi içecekler: Viski: Açıklama 10 basamaklı seviyede mevcut değildir

          Ürün Gtip Kodu: 220830

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize

          Ürün Gtip Kodu: 160210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Keten kıtık ve döküntüleri

         Ürün Gtip Kodu: 530130

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

 • Ürün Adı: Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

          Ürün Gtip Kodu: 590110

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 979/ 1000

 • Ürün Adı: Mühendis muşambası/şeffaf bezler; hazır tualler

          Ürün Gtip Kodu: 590190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973/ 1000

 • Ürün Adı: Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

          Ürün Gtip Kodu: 591140

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 957 / 1000

 • Ürün Adı: Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; rötor/kable

          Ürün Gtip Kodu: 530720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 948/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

         Ürün Gtip Kodu: 470429

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Sözlükler; ansiklopediler

          Ürün Gtip Kodu: 490191

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 972/ 1000

 • Ürün Adı: Bitkisel parşömen

          Ürün Gtip Kodu: 480610

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 969/ 1000

 • Ürün Adı: Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

          Ürün Gtip Kodu: 961900

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963 / 1000

 • Ürün Adı: Uzunlamasına kesilmiş meşe; kalın >= 6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440791

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 959/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Tişört, fanila, atlet, vb. giyim eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

         Ürün Gtip Kodu: 610990

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 965 / 1000

 • Ürün Adı: Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610910

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963/ 1000

 • Ürün Adı: Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

          Ürün Gtip Kodu: 630900

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 934/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif.

          Ürün Gtip Kodu: 620463

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 918/ 1000

 • Ürün Adı: Çadırlar (sentetik lifden)

          Ürün Gtip Kodu: 630622

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 917/ 1000

Mali’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Mali Cumhuriyeti

Başkent: Bamako

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Bağımsızlık: 22 Eylük 1960 (Fransa’dan)

Nüfus: 14.5 milyon (2009)

Resmi Dil : Fransızca

Doğal Kaynaklar: Altın, fosfat, kaolin, tuz ve kireçtaşı.

Tarımsal Ürünler: Darı, sorgum, mısır, pirinç, hayvancılık, şeker, pamuk, yer fıstığı ve tütün.

Endüstri: Gıda işleme; inşaat; fosfat ve altın madenciliği.

Para Birimi: Batı Afrika CFA Frangı (XOF)

Vize Durumu: İstiyor

Aşılar : Sarıhumma

Büyükelçilikler : 

Bamako Büyükelçiliği 

T.C. Büyükelçiliği, Cité du Niger II, M-105, Niarela – Bamako / République du Mali E: [email protected]

Mali Ankara Büyükelçiliği

Rafet canı tez caddesi rasıh kaplan sokak no:4 oran sitesi – Çankaya/Ankara

T: +90 (312) 491 1193

Afrika ülkesi olan Mali’ye ihracat nasıl yapılır genel olarak bakalım.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
Dış Ticaret Politikası
Mali’de ihracat tarifeleri 1990 yılından itibaren elimine edilmeye başlanmıştır. Halen yalnızca pamuk ve altın ihracatından %3 oranında bir kesinti söz konusu olup, diğer ürünlerin ihracatından vergi alınmamaktadır. İthalattan alınan gümrük vergileri de 1994 devalüasyonundan sonra önemli ölçüde azaltılmış, bir çok üründe ise tamamen kaldırılmıştır. Halen Mali’de ithal edilen ürünlerin ülke içerisinde üretilip üretilmediğine bağlı olarak bir vergi uygulaması söz konusu olup, ülkede üretilen ürünler için koruyucu mahiyette nispeten daha yüksek gümrük vergileri alınmakta, ülkede üretilmeyen ürünler içinse daha düşük veya sıfır gümrük uygulanmaktadır. Mali’de uygulanan gümrük sistemi Batı Afrika Ülkeleri Parasal ve Ekonomik Birliği (WAEMU) ortak gümrük tarifesine uygun olup, ortak gümrük tarifesi 2000 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmiştir. 2003 yılından itibaren de Mali Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına uygun olarak gümrük değerleme kararnamesini imzalamıştır.

Mali’ye narkotik ürünlerin ithali yasaktır. Tıbbi ilaçlar, veterinerlik ürünleri, silah ve askeri mühimmat, otomobil üstü büyük tonajlı araçlar, tütün mamülleri ve 50 mm’den daha küçük çaplı balık oltalarının ithalinde ilgili bakanlıktan ön izin alınması gerekmektedir.

Mali ile ticarette veya bu ülkede yapılacak yatırımlarda yabancı firmalara yasal olarak özel bir uygulama söz konusu değildir. Yerel firmalar yabancılara göre herhangi bir ayrıcalığa da sahip değillerdir. Ülkede iş yapma prosedürleri oldukça basitleştirilmiş olup, yabancı firmaların sermayeyi veya karlarını yurt dışına çıkarmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Ticari gösteriler için ve inşaat projeleri ile diğer bazı geçici işlerde kullanılmak üzere ithal edilen mal ve ekipmanlara geçici ithal izni verilmektedir.

KAYNAK: ekonomi.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat nasıl yapılır?

14 Şubat 2024 22:08, Çarşamba

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Avusturya – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Avusturya’ya ihracat için gerekli belgeler nelerdir? […]

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır?

13 Şubat 2024 18:25, Salı

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır? Türkiye’den Kanada’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Kanada – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Kanada’ya […]

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?
15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları
04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhracat Bizim İşimiz

× İhracat Yapmak İstiyorum