Malezya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Malezya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Malezya’ya ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 40.96 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 46.35 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 3.09 Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 445.16 Milyon $

Malezya ekonomisi Endonezya ve Tayland’dan sonra Güneydoğu Asya’nın 3. büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük 35. ekonomisidir. Malezya Singapur, Tayland ve Vietnam’ı içeren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) bir parçasıdır. 2002 yılından bu yana her yıl ortalama %5,1 büyüyen ekonomisiyle Malezya hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Bilgi tabanlı endüstrilerin yoğunluğu ve üretimde en son teknolojinin benimsenmesi ekonomik gelişmenin itici gücüdür. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 12. sıradadır.

Malezya’da başkent Kuala Lumpur iken, resmi idari başkent Putrajaya’dır. Malezya, meşruti monarşi altında parlamenter demokratik sistem ile yönetilmektedir. Federal bir devlet olduğu için her eyaletin kendine ait yasama meclisi ve hükümeti bulunmaktadır. Ulusal para birimi Malezya Ringgiti’dir (MYR/RM). Malezya’da yerleşik üç büyük etnik grup Malezyalılar, Çinliler ve Hintlilerdir. Resmi dil Malayca’dır ancak Çince ve Hintçe de gruplar arasında konuşulmaktadır. İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır ve iş dili olarak kabul edilmesi değerlendirme aşamasındadır.

31,9 milyon nüfusu ile Malezya, dünyanın 45. kalabalık ülkesidir. Nüfusun 8 milyonu (%25’i) başkent Kuala Lumpur’da yaşamaktadır. 2019 yılında işgücüne katılım oranı %64 ve işsizlik oranı %3,3’tür. İşgücünün %62’si hizmetler sektöründe ve %27’si sanayide istihdam edilmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Malezya’nın 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 365 milyar dolardır. 2019 yılında yıllık reel olarak %4,3 oranında büyüyen Malezya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%1,7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Malezya 2019 yılında toplam 238 milyar dolarlık ihracat ve 204,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Singapur ve ABD ile kurmuştur. Türkiye, 2019 yılında Malezya’ya 354 milyon dolarlık ihracat yaparken Malezya’dan 1,8 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılında 2,2 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Malezya, Türkiye’nin 38. büyük ticari ortağı konumundadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 4/5
Lojistik Performansı : 3/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :-8.39
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 190.40 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 17.5 Gün
Enflasyon (yıllık) : %2.48
Gayri safi yurtiçi hasıla : 337.00 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık) : % -5.65
Kişi başına düşen milli gelir : 27.36 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 54.99
Mal İhracatı : 299.23 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 816.25
Konteynır Liman Trafiği : 26.66 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 8.19
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 35.93
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 54.77
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 61.43
Toplam Nüfus : 32.36 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 1.28
Mal Ticareti (%GSYİH) : 125.81
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 4.14
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 2.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Türkiye ile Malezya arasında 2015’te yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaktadır. Bu anlaşma kapsamıda Malezya’ya ihracatımızın büyük bir bölümünü (%95 ve üstü) oluşturan ürünlerde gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Geri kalan ürünler için uygulanan gümrük vergisinin ise anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren 5 ile 8 yıl arasında sıfırlanması kararlaştırılmıştır.

Türkiye ile Malezya arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Malezya’nın Katma Değer Vergisi’ne eşdeğer olan Satış ve Hizmet Vergisi (SST), Malezya’da vergilendirilebilir mallar ve hizmetler için uygulanmaktadır. Satış vergisi için standart oranı, mallar için %10 olmakla beraber, bazı gıda maddeleri, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve yapı malzemeleri için %5’lik indirimli oran uygulanmaktadır. Belirli vergilendirilebilir hizmetler için geçerli olan hizmet vergisi standart oranı %6’dır.

Malezya’da faaliyet gösteren yerleşik veya yerleşik olmayan şirketler için uygulanan Kurumlar Vergisi standart oranı %24’tür.

Malezya’da kazanılan gelirler için Gelir Vergisi oranı, yerleşik olmayan kişiler için %28 olmakla beraber yerleşik kişiler için 1 milyon MYR/RM’ye kadar olan gelirlerde indirimli oranlar uygulanmaktadır. Petrol ürünleri için uygulanan Gelir Vergisi oranı %38’dir.

Malezya’da uygulanan vergiler ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Standartlar ve Kurallar

Malezya’da standart işareti NM’dir ve Malezya, Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) üyesi bir ülkedir. Teknik düzenlemelerde (nakliye ekipmanı, elektrikli ürünler ve aksesuar elemanları, tüketici güvenliğini sağlayan ürünler ve telekomünikasyon ekipmanı) belirtilmedikçe tüm standartlar isteğe bağlıdır.

Malezya Standartlar Departmanı (DSM), ülkede standartları geliştiren ve destekleyen Ulusal Standartlar Kurumu ve test, kalibrasyon laboratuvarları, denetim ve belgelendirme için uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden Ulusal Akreditasyon Kurumu olarak görev yapmaktadır.

DSM internet sitesi için tıklayınız.

Malezya Standartlar Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (SIRIM), kamu ve endüstriyel verimi ve gelişimi artırmayı ve Malezya endüstrisinde kaliteyi ve teknolojik mükemmelliği teşvik etmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

SIRIM internet sitesi için tıklayınız.

 

Kurallar

Malezya’nın iş ortamı, rekabeti sürdürmek, tüketicileri ve diğer paydaşları korumak için bir dizi düzenlemeye tabidir.

Adil ve serbest rekabet: Malezya Rekabet Komisyonu, rekabet karşıtı davranışlarla ilgili şikâyetleri araştırmakta, pazar incelemeleri yapmakta ve suçlulara cezalar uygulamaktadır.

Malezya Rekabet Komisyonu internet sitesi için tıklayınız.

Fiyat kontrolü ve vurgunculuk karşıtlığı: Hükümet, satılan mallar veya sunulan hizmetler üzerinde “makul olmayan yüksek karlar” elde eden işleri cezalandırabilir.

Malezya İç Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanlığı için tıklayınız.

Devralmalar ve birleşmeler: Tüm hissedarların devralma sürecinde eşit muamele görmesini ve oylama paylarının iktisap edilmesinin etkin bir rekabetçi ve bilgilendirilmiş pazarda yer almasını sağlamayı amaçlanmaktadır.

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu için tıklayınız.

Yabancı sermaye sahipliği limitleri: Sektöre bağlı olarak özel mülkiyet gerekliliklerine ilişkin düzenlemeler geçerlidir.

Malezya Yatırım Geliştirme Komisyonu için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Malezya’ya ihraç edilecek ürünlerin paketlemesi ve etiketlemesi İngilizce ya da Malay dilinde yapılmalıdır. İhraç edilen tüm tüketim mallarına ithalatçı ajansı (gümrükten geçtikten sonra yapıştırılan bir etiket) tanımlanmalıdır. Önceden paketlenmiş ilaçların, maddeleri ve bileşimi belirtilmelidir. Tüm gıda maddelerinin besin bilgileri etiketlerde yer almalıdır. Hayvansal kökenli gıdaların “helal” sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş ürünler, içeriklerini belirten bir etikete sahip olmalıdır ve Besin Referans Değerleri (NRV) yüzdesel olarak ifade edilmelidir.

Malezya, ülkede satılan bazı işlenmiş veya paketlenmiş gıda maddeleri (tahıllar, ekmekler, süt; konserve et, balık, meyve ve sebzeler; meyve suları, gazlı içecekler ve salata sosları) için beslenme bilgisi içeren etiketleme uygulamaktadır.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, tüketicilerin kullandığı Malayca ve Çince dil engelini ve kültür farklılıklarını aşmak için etkili bir yoldur. Malezya’da acente ve distribütörler ürünlerin dağıtımını düşük maliyetler ile yapmaktadırlar.

Doğrudan satış: İş Yapma Kolaylığı endeksinde üst sıralarda yer alan Malezya, ülkeye yatırım çekmek için yabancı yatırımın önündeki engelleri en düşük düzeye indirmiştir. Yatırım için sağlanan kolaylıklar ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

E-ticaret: 2019 yılında 4 milyar dolar gelire sahip olan Malezya e-ticaretinin 2020 ile 2024 yılları arasında yıllık %17,8 bileşik büyüme ile genişleyeceği öngörülmektedir. %40,5’lik mevcut kullanıcı penetrasyon oranının ise 2024 yılında %51,4’e ulaşacağı öngörülmektedir. Ürünlerin Malezya’ya ulaşım kolaylığı ve maliyetlerin düşüklüğü avantajları ile e-ticaret pazara giriş için fırsatlar sunan bir yoldur.

İş Kültürü

Malezya’da nüfusun %21’ini Çinliler ve %6’sını Hintliler oluşturmaktadır. Malezya iş kültürü etnik Malaylardan gözle görülür bir farklılık gösteren Çin ve Hint kültürünün etkisi altında kalmıştır. Ancak, farklı etniklerin etkisine bakılmaksızın Malezya’da iş insanları ile kişisel ilişkiler kurmak önem taşımaktadır. Bu nedenle, potansiyel iş birliği durumlarında karar verme sürecinden önce defalarca Malezya’ya seyahat edilmesi gerekebilmektedir. Diğer kültürlerde olduğu gibi, üretken ve kalıcı bir iş ilişkisi kurulabilmesi için uzun vadeli taahhütlerin verilmesinde fayda vardır.

İş görüşmesi yaparken kartvizit alışverişi çok önemlidir. Kartvizitleriniz mümkünse kabartılmış biçimde ve İngilizce dilinde hazırlanmalıdır. Malezyalı iş insanlarının büyük bir kısmı Çinli oldukları için kartın diğer yüzünün Çince hazırlanmasında fayda vardır. Kartvizitlerinizde eğitim, profesyonel nitelikler ve iş unvanı gibi özelliklerin de yer alması önemldir. Malezyalıların kartvizitlerinde bu yazıların hepsinin yer aldığı görülmektedir.

Malezya’da Müslümanlar nüfusun %61,3’ünü, Budistler %19,8’ini, Hristiyanlar %9,2’sini oluşturmaktadır. Dini çeşitliliğin yüksek olduğu Malezya’da iş görüşmesi yapılacak kişilerin dini kuralları önceden araştırılmalı ve bunlara saygı gösterilmelidir.

Resmi idari başkent Putrajaya ve başkent Kuala Lumpur’da ofisler 08.00 ile 17.30 arasında açıktır. Diğer eyaletlerde bu saatler 08.00-17:00 olarak uygulanmaktadır. Resmi kurumların çalışma saatleri ise sabah 9 ile akşam 5 arasındadır. Cuma günleri öğle yemeği paydosu Müslüman kesimin Cuma namazını kılabilmesi açısından saat 12.15’ten 14.45’e kadar verilmektedir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Var
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Tris (2,3-dibromopropil) fosfat içeren karışımlar

         Ürün Gtip Kodu: 382483

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Tilidin ve tuzları

          Ürün Gtip Kodu: 292244

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Radyografi muayeneleri için x ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

          Ürün Gtip Kodu: 300630

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

          Ürün Gtip Kodu: 290315

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Stronsiyum karbonat

          Ürün Gtip Kodu: 283692

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Bufalo; damızlık olmayan

         Ürün Gtip Kodu: 010239

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

          Ürün Gtip Kodu: 020990

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

          Ürün Gtip Kodu: 120760

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Bufalo; damızlık

          Ürün Gtip Kodu: 010231

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Tane darı (koca darı); tohumluk olmayan

          Ürün Gtip Kodu: 100790

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

Demir Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

         Ürün Gtip Kodu: 721420

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Talyum döküntü ve hurdaları

          Ürün Gtip Kodu: 811252

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 • Ürün Adı: Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

          Ürün Gtip Kodu: 911180

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Paslanmaz çelik yarı mamul (enine kesiti dikdörtgen şeklinde)

          Ürün Gtip Kodu: 721891

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: L şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

          Ürün Gtip Kodu: 721621

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set

         Ürün Gtip Kodu: 911090

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Cep/kol saatleri makine taslakları

          Ürün Gtip Kodu: 911019

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991/ 1000

 • Ürün Adı: Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler

          Ürün Gtip Kodu: 911012

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

 • Ürün Adı: Rüzgar sörfleri

          Ürün Gtip Kodu: 950621

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 965/ 1000

 • Ürün Adı: İki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar

          Ürün Gtip Kodu: 848410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 965 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Manganez dioksitli, elektrik pil-bataryaları

         Ürün Gtip Kodu: 850610

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 944 / 1000

 • Ürün Adı: Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri; fosfor ekran noktaları < 0,4 mm renkli veri/grafik gösterge tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854040

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 933 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer mikro dalga tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854079

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 933/ 1000

 • Ürün Adı: Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 930/ 1000

 • Ürün Adı: Kalp pilleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 902150

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 921/ 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester170gr

         Ürün Gtip Kodu: 551442

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Mensucat; baskılı, devamsız poliester170gr

          Ürün Gtip Kodu: 551443

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986/ 1000

 • Ürün Adı: Elastomerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

          Ürün Gtip Kodu: 540411

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 973/ 1000

 • Ürün Adı: Koko cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel lifler, kıtık, döküntü

          Ürün Gtip Kodu: 530500

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 956/ 1000

 • Ürün Adı: Dokumaya elverişli diğer maddelerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya

          Ürün Gtip Kodu: 560129

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 943/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

         Ürün Gtip Kodu: 620729

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610442

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 969/ 1000

 • Ürün Adı: Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610719

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610729

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; pamuktan (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611120

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 967/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Odun kömürü; bambudan olanlar

         Ürün Gtip Kodu: 440210

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Yakmaya mahsus iğne yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde

          Ürün Gtip Kodu: 440111

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988/ 1000

 • Ürün Adı: Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440831

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984/ 1000

 • Ürün Adı: Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

          Ürün Gtip Kodu: 470630

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

 • Ürün Adı: Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.)

          Ürün Gtip Kodu: 480258

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Kedi/köpek maması (perakende)

         Ürün Gtip Kodu: 230910

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Buğdaydan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

          Ürün Gtip Kodu: 230230

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer balık; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

          Ürün Gtip Kodu: 160419

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Mısırdan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

          Ürün Gtip Kodu: 230210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

 • Ürün Adı: Kepek ve diğer artıklar, diğer tahıllar ; eleme, öğütme veya diğer işleyişlerinden elde edilen, pelet formunda olan veya olmayan

          Ürün Gtip Kodu: 230240

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Bisiklet dış lastiği; yeni

         Ürün Gtip Kodu: 401150

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

          Ürün Gtip Kodu: 961310

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 981/ 1000

 • Ürün Adı: Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 150<çevre<198cm)

          Ürün Gtip Kodu: 401036

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 972/ 1000

 • Ürün Adı: Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

          Ürün Gtip Kodu: 392114

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 960/ 1000

 • Ürün Adı: Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 60<çevre<150cm)

          Ürün Gtip Kodu: 401035

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 950 / 1000

Malezya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Bugün yazımızda “Malezya’ya ihracat nasıl yapılır?” sorusunun cevabına açıklık getirmeye çalışacağız.

Malezya, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında dengeli ekonomisi ve politik istikrari ile son 20 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler kaydetmiş bir ülke konumundadır. 2003 yılında Malezya’nın toplam ticareti bir önceki yıla nazaran % 8.5 artarak 188.6 milyar dolara çıkmıştır. Ülke yine ticaret fazlası vermiş, ticaret fazlası bir önceki yıla nazaran % 49.3 oranında artarak 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kompozisyon içerisinde ülke, ihracatını % 11.6 arttırmıştır ve toplam ihracat 105 milyar doları bulmuştur. İthalat ise % 4.8 artış ile 83.6 milyar dolara ulaşmıştır. Ticaret fazlası, 1999 yılından beri gerçekleşen en büyük ticaret fazlasıdır.

Ülkemiz ile Malezya arasında politik hiçbir sorun bulunmamakla beraber, ticari ilişkiler, Malezya’nın son 5-10 yıldaki gelişmesine paralel bir seyir göstermemiştir. Malezya pazarı ülkemiz açısından önemli bir potansiyel teşkil etmekle beraber, pazara nüfuz edebilmek firmaların büyük çabasını gerektirmektedir. Malezya’nın klasik ithalat kalemleri ile ülkemiz ihracat kalemleri birebir örtüşme içerisinde değildir. Bu nedenle de iki ülke arasındaki mal ticaret hacmini, en azından ülkemiz ihracatı bakımından kısa sürede çok büyük seviyelere çıkarmak kolay olmamakla beraber, Malezya’nın ihracatçılarımıza sağlayacağı ekonomik ve politik istikrar ortamı çerçevesinde hem Malezya’ya ihracatın hem de civar ülkelere mal ihracatının önemli seviyelere çıkarılabileceği ve bu çerçevede Güneydoğu Asya bölgesine ihracatımızın önemli ölçüde arttırılabileceği düşünülmektedir. 2003 yılında ülkemiz ve Malezya arasındaki ihracat, ithalat kalemlerine bakıldığında (MITI-Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kayıtlarına göre); Malezya’nın ülkemize ilk üç ihracat kalemi palmiye yağı, iplik, elyaf, kumaş şeklinde tekstil ürünleri ve elektrik ve elektronik ürünlerdir. Ülkemizden Malezya’ya yapılan ihracatta ise, tütün, işlenmiş gıda, zırhlı tank, ev tekstili, kumaş, iplik, eşarp, halı’dan oluşan tekstil ürünleri, bazı kimyasallar ve makinalar yer almaktadır. Kanaatimizce iki ülke arasında ticaret hacmine en büyük katkıyı yapacak sektör hizmetler sektörüdür. Malezya gelişme yolunda bir ülke olduğundan, her alanda AR-GE yatırımlarına ve teknolojiye ihtiyacı vardır. Malezya sanayini oluşturan imalat sanayi sektörünün bir çoğu Batı kaynaklı teknoloji kullanmaktadır. Ayrıca ICT, franchising, bio-technology, turizm, eğitim, sağlık hizmetleri gibi hizmet sektörlerinde Malezya’nın ülkemiz firmaları ile işbirliği içerisine girmesinin sağlanması çok önemlidir.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Malezya’ya ihracatta parlayan sektörler
Eğitim
Tıbbi malzeme
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Çevre Teknolojileri
Bio-teknoloji
Franchising
Gıda
Savunma
Makina

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya
10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail
24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum