Malavi’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Malavi’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Malavi’ye ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Güney Afrika Cumhuriyeti 560.37 Milyon $

En büyük ihracatçı 2020 : Belçika 162.68 Milyon $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 22.62 Milyon $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 4.63 Milyon  $

Malavi, 2021 yılında kişi başı 1.55 Bin $ ve toplam 12.18 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 2.72 Milyar $ ithalat ve 780.74 Milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir.

 En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Güney Afrika Cumhuriyeti560.37 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti441.25 Milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri274.06 Milyon $
Hindistan210.80 Milyon $
İngiltere124.95 Milyon $
 En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Belçika162.68 Milyon $
Güney Afrika Cumhuriyeti48.57 Milyon $
İngiltere46.62 Milyon $
Kenya39.69 Milyon $
ABD35.96 Milyon $
 Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
490700 Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, tahvil vs.247.68 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70)185.20 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar111.33 Milyon $
310210 Üre93.80 Milyon $
240110 Tütün (saplı, damarlı)73.23 Milyon $
 Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
240120 Tütün (tamamen/kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış)348.44 Milyon $
170114 Diğer kamış şekeri73.98 Milyon $
090240 Siyah çay (fermente edilmiş) ( > 3 kg. hazır ambalajlarda)73.97 Milyon $
240110 Tütün (saplı, damarlı)43.63 Milyon $
120242 Yer fıstığı (Kabuksuz) (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan39.31 Milyon $

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 2/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :-
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 2.72 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 37.0 Gün
Enflasyon (yıllık) : %8.63
Gayri safi yurtiçi hasıla : 12.18 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 0.8
Kişi başına düşen milli gelir : 1.55 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : –
Mal İhracatı : 780.24 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 0
Konteynır Liman Trafiği : –
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 22.66
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 18.49
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 52.61
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : –
Toplam Nüfus : 19.12 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 0.37
Mal Ticareti (%GSYİH) : 29.44
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 749.53
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 14.0 gün

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Yok
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Yok

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

         Ürün Gtip Kodu: 290315

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer sinema filmleri (dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli)

          Ürün Gtip Kodu: 370690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p- klorofenil)etan)

          Ürün Gtip Kodu: 290392

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer efedrin ve tuzları

          Ürün Gtip Kodu: 293949

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve

          Ürün Gtip Kodu: 291891

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Kadmiyumdan diğer eşya

         Ürün Gtip Kodu: 810790

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

          Ürün Gtip Kodu: 911180

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

 • Ürün Adı: Zincir halinde olan testere ağızları

          Ürün Gtip Kodu: 820240

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten kaynak yapılmış, gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları, dış çapı>406.4mm

          Ürün Gtip Kodu: 730520

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar

          Ürün Gtip Kodu: 820160

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Rüzgar sörfleri

         Ürün Gtip Kodu: 950621

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Olta makaraları

          Ürün Gtip Kodu: 950730

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992/ 1000

 • Ürün Adı: Tenis raketleri

          Ürün Gtip Kodu: 950651

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Tenis topları

          Ürün Gtip Kodu: 950661

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

 • Ürün Adı: Tüylü top raketleri/benzerleri

          Ürün Gtip Kodu: 950659

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Kopra

         Ürün Gtip Kodu: 120300

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Paraguay çayı

          Ürün Gtip Kodu: 090300

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994/ 1000

 • Ürün Adı: Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş

          Ürün Gtip Kodu: 030313

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Tavuk ve horoz (ağırlık >185 gr)

          Ürün Gtip Kodu: 010594

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 020741

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer mikro dalga tüpleri

         Ürün Gtip Kodu: 854079

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 981 / 1000

 • Ürün Adı: Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri

          Ürün Gtip Kodu: 854011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 981/ 1000

 • Ürün Adı: Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp

          Ürün Gtip Kodu: 852791

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 978/ 1000

 • Ürün Adı: Projektörlere ait aksam, parça ve aksesuar

          Ürün Gtip Kodu: 900792

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 977 / 1000

 • Ürün Adı: Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 903141

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976 / 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

         Ürün Gtip Kodu: 392114

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

          Ürün Gtip Kodu: 961310

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987/ 1000

 • Ürün Adı: Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

          Ürün Gtip Kodu: 401320

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 981/ 1000

 • Ürün Adı: Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

          Ürün Gtip Kodu: 401692

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 978 / 1000

 • Ürün Adı: Bisiklet dış lastiği; yeni

          Ürün Gtip Kodu: 401150

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 967 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

         Ürün Gtip Kodu: 590110

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 977 / 1000

 • Ürün Adı: Mühendis muşambası/şeffaf bezler; hazır tualler

          Ürün Gtip Kodu: 590190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 969/ 1000

 • Ürün Adı: Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

          Ürün Gtip Kodu: 591140

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 951/ 1000

 • Ürün Adı: Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; rötor/kable

          Ürün Gtip Kodu: 530720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 946 / 1000

 • Ürün Adı: Suni devamsız lifden dikiş ipliği

          Ürün Gtip Kodu: 550820

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 944 / 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

         Ürün Gtip Kodu: 440831

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Yarı kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470500

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Tabii mantar (işlenmiş)

          Ürün Gtip Kodu: 450200

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989/ 1000

 • Ürün Adı: Geniş yapraklı ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş

          Ürün Gtip Kodu: 440312

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Sözlükler; ansiklopediler

          Ürün Gtip Kodu: 490191

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Pamuk tohumu yağları; ham

         Ürün Gtip Kodu: 151221

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Alkol gücünün denatüre edilmemiş etil alkol% 80’den az hacme göre; alkollü içecekler, likörler ve diğer manevi içecekler: Viski: Açıklama 10 basamaklı seviyede mevcut değildir

          Ürün Gtip Kodu: 220830

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 150190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Balık karaciğerlerinin sıvı yağları vb. fraksiyonları

          Ürün Gtip Kodu: 150410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Likör-alkol derecesi % 80’den az, tağyir edilmemiş

          Ürün Gtip Kodu: 220870

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982/ 1000

Toprak, Cam ve Seramik Sektörü

 • Ürün Adı: Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb

         Ürün Gtip Kodu: 701710

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Takviye edilmiş (telli) levha ve yapraklar

          Ürün Gtip Kodu: 700320

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 958/ 1000

 • Ürün Adı: Camdan ayaklı bardak (kurşun kristalden)

          Ürün Gtip Kodu: 701322

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 953 / 1000

 • Ürün Adı: İnşaat için bloklar, levhalar (çimento, suni taş, cüruf vb)

          Ürün Gtip Kodu: 681011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 948 / 1000

 • Ürün Adı: İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

          Ürün Gtip Kodu: 681091

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 944/ 1000

 

Malavi’ye İhracat Nasıl Yapılır?

Malavi Cumhuriyeti

Başkent: Lilongwe

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Bağımsızlık: 6 Haziran 1964.

Nüfus: 13.1 milyon (2008)

Resmi Dil: İngilizce ve Chichewa

Doğal Kaynaklar: Kireçtaşı, uranyum (potansiyel), kömür, boksit, fosfat, grafit, granit, siyah granit, akuamarin, turmalin, yakut, safir, nadir toprak elementleri.

Tarımsal Ürünler: Tütün, şeker kamışı, pamuk, çay, mısır, patates, manyok (tapyoka), sorgum, bakliyat; yer fıstığı, fındık Macadamia; sığır, keçi.

Endüstri: Tütün, çay, şeker, kereste ürünleri, çimento, tüketim malları.

Para Birimi: Kwacha (MWK)

Vize Durumu: İstiyor

Aşılar : Sarıhumma

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Büyükelçilikler : 

Malavi İstanbul Fahri Konsolosluğu

Kısıklı, Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi A Blok D:5-6 K:1 Çamlıca Üsküdar İstanbul

T: (216) 524 38 00  [email protected]

Afrika ülkesi olan Malavi’ye ihracat nasıl yapılır genel politikası nedir?

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

Malavi serbest bir ticaret politikası benimsemekte ve dış ticarete açılmaya devam etmektedir. Son yıllarda ülkenin dış ticaret hacmi ülke GSYİH’sinin %40’ından fazlasını teşkil edecek büyüklüğe ulaşmıştır.

Dünya ticaret örgütünün bir üyesi olan Malavi’nin iki büyük ticaret ortağı olan Güney Afrika ve Zimbabve ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde Malavi ürünleri gümrük vergilerinden muaf tutulmaktadır. Ayrıca ülke iki bölgesel ticaret bloğunun da üyesidir: Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC). COMESA anlaşması çerçevesinde üyeler arasında öngörülen menşe şartlarına uygun oldukları müddetçe tüm malların ticareti tercihli uygulamaya göre yapılır. SADC Serbest ticaret anlaşması ise taraflara uyguladıkları gümrük vergilerini kademeli olarak ortadan kaldırmayı şart koşmaktadır. Malavi halen periyodik olarak bu anlaşmanın tarafları için vergi oranlarını azaltmaktadır. Bu örgütlerin üyesi olmasına rağmen bölge içi ticaret Malavi’nin ihracatının büyük bir kısmını teşkil etmemektedir.

Malavi sürekli olarak dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Bu durumun gelecek yıllarda da sürmesi beklenmektedir.

 

İthalat Rejimi

Dış ticarette serbestleşme politikasının bir gereği olarak Malavi, gelir kaynaklarını gümrük vergilerinden tüketim vergileri ve dolaysız vergilere kaydırmak suretiyle iç ticaretini koruma önlemlerini kademeli olarak azaltmaktadır. Bununla birlikte uygulanmakta olan gümrük vergi oranları ürüne ve menşei ülkeye göre değişmektedir.

Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük memurları aşağıda sıralanan belgeleri talep edebilmektedir: Karayolu ile taşımada taşınan tüm malların listesi, nakliye senedinin fotokopisi, konşimentonun fotokopisi; Havayolu taşımasında kalkış noktasında yetkili tarafından imzalanmış yük beyannamesi, yolcu ve mürettebat listesi, yolcuların beraberinde getirdikleri mallara ilişkin liste, Trenle yapılan taşımada faturaların, nakliye senetlerinin fotokopileri, sevk irsaliyesi, bildirim mektubu ve gümrükten geçirilecek mallara ilişkin diğer belgeler vs.

 

İthalatı Yasak Olan Mallar

Malavi’de ticari lisanslama ithalatta 13 mal grubunu içerir. Hava, deniz, kara kuvvetleri ve polis üniformaları, radyoaktif maddeler, yabani kuşların yuvaları, yabani hayvanlar, bu hayvanların postları, boynuzları vs. ya da bu hayvanlardan elde edilen ürünler, canlı balık, kümes hayvanları ve yumurtalar, et (istisnalar hariç), hayvan yemi olarak kullanılan karışımlar (istisnalar hariç), dieldrin, aldrin ve tuz ithalat lisansı gerektiren mallardır.

İthalat ve ihracat lisansları Malavi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmaktadır. Bakanlık lisanslama gerektiren ürünler listesini sıklıkla güncellemektedir. Lisanslar altı ay boyunca geçerliliğini korur, ancak bu süre uzatılabilmektedir.

 

Tarifeler ve Diğer Vergiler

Gümrük Tarifeleri

Genel olarak ithalat vergileri son kullanım ve ulusal çıkar kararları doğrultusunda değişiklik gösterir. Ağır inşaat ekipmanları ve kamyonlardan ithalat vergisi, satış vergisi ya da katma değer vergisi alınmaz. Yapı malzemeleri için ithalat vergisi oranı % 5, satış vergisi % 10 ve katma değer vergisi % 16,5 olarak belirlenmiştir. Hazır giyim eşyası, mobilya ve arabaların da dahil olduğu lüks mallar için % 25 ithalat vergisi alınır. Bu malların ayrıca % 20 oranında satış vergisi ve % 16.5 oranında katma değer vergisi de vardır. Büyük lüks araçların ithalat satış vergisi % 50’ye kadar çıkabilmektedir.

 

Tarife Dışı Engeller

Malavi hükümeti tarife dışı engelleri azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için çalışmaktadır. Ülkede kısıtlamaları daha çok sağlık, emniyet ve ulusal güvenlik sebeplerine dayalı liberal bir ithalat ve ihracat lisanslama sistemi mevcuttur.

 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Malavi’de ürünlerin uluslararası kabul görmüş standartlara uyumunu Malavi Standartlar Ofisi (MBS) sağlamaya çalışmaktadır. İhracat için üretilen tüm ürünler için ihraç edilmeden önce kurumdan sertifika alınması gerekmektedir. Ülkeye ithal edilen ürünlerin de ait oldukları ürün grupları için belirlenmiş standartlara uyup uymadıkları kontrol edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat nasıl yapılır?

14 Şubat 2024 22:08, Çarşamba

Türkiye’den Avusturya’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Avusturya – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Avusturya’ya ihracat için gerekli belgeler nelerdir? […]

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır?

13 Şubat 2024 18:25, Salı

Türkiye’den Kanada’ya ihracat nasıl yapılır? Türkiye’den Kanada’ya ihracat yapabilmek için öncelikle genel ihracat koşullarını karşılıyor olabilmeniz gerekmektedir. Bu koşulları öğrenebilmek için Adım adım ihracat nasıl yapılır aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu koşulları gerçekleştirdikten sonra artık sizde ihracat yapabilir hale gelmişsiniz demektir. Bu aşamadan sonra iş Kanada – Türkiye ihracat prosedürlerini sağlama aşamasına geliyor. Kanada’ya […]

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?
15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları
04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhracat Bizim İşimiz

× İhracat Yapmak İstiyorum