İran’a İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
İran’a İhracat Nasıl Yapılır?

İran’a ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 10.24Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Diğer 53.42 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 1.19 Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 2.25 Milyar $

İran, cari fiyatlarla 454 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyanın 26. büyük ekonomisidir. İran, Suudi Arabistan’dan sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ikinci büyük ekonomidir. İran doğal gaz rezervlerinde dünyada ikinci, kanıtlanmış ham petrol rezervlerinde dördüncü sırada yer almaktadır. Ekonomik faaliyet ve hükümet gelirleri büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlıdır ve bu nedenle ekonomide dalgalanmalar görülmektedir. İran, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 127. sırada yer almaktadır.

İran gelecek vizyonu olarak, dirençli bir ekonomiye sahip olma, bilim ve teknolojide ilerlemeler gerçekleştirme ve kültürel mükemmelliğin desteklenmesi şeklinde üç temel hedef belirlemiştir. Ekonomik cephede, 5 yıllık kalkınma planı ile yıllık %8’lik bir reel ekonomik büyüme oranı ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile finans ve bankacılık sektörlerinde reformlar öngörülmektedir. Petrol gelirlerinin tahsisi ve yönetimi hükümetin ana öncelikleri arasındadır.

İran’ın 82,9 milyonluk toplam nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %44, işsizlik oranı ise %10,6’dır. İran’ın resmi para birimi IRR’dir (İran Riyali). Dünya Bankası’nın verilerine göre 2017 yılında yıllık %3,7 oranında büyüyen İran ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin de etkisiyle  -%6 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, İran en yakın ticari ilişkilerini Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile kurarken en fazla ithalatı Çin’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında İran’a 2,7 milyar dolarlık ihracat yaparken İran’dan 3,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 6,3 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile İran, Türkiye’nin en büyük 16. ticari ortağı konumundadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 1/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :-38.1
Vizesiz Geçiş : Var
Mal İthalatı 2020 : 41.23 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 72.5 Gün
Enflasyon (yıllık) : %39.91
Gayri safi yurtiçi hasıla : 453.99 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % -6.78
Kişi başına düşen milli gelir : 12.95 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 30.91
Mal İhracatı : 93.61 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 152.26
Konteynır Liman Trafiği : 1.51 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 12.18
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 31.68
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 55.83
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 25.27
Toplam Nüfus : 82.91 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 0.52
Mal Ticareti (%GSYİH) : 33.65
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 42.000
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 5.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren “Tercihli Ticaret Anlaşması” (TTA), 29 Ocak 2014 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye-İran TTA ile, Türkiye’nin bazı tarım ürünlerinde İran’a tarife indirimi vermesi ve buna karşılık İran’ın ise, bazı sanayi ürünlerinde Türkiye’ye tarife indirimi sağlaması kararlaştırılmıştır. İran’ın, TTA ile Türkiye’ye tarife indirimi sağlayacağı ürünler arasında; temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demirdışı metaller, buzdolabı, bulaşık makinaları gibi beyaz eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır.

Türkiye ile İran arasında “Tercihli Ticaret Anlaşması”na ek olarak “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

İran’da standart Katma Değer Vergisi oranı %8’dir. Temel gıdalar, tıbbi ilaçlar, tarım ürünleri ve el yapımı halılar KDV’den muaftır.

Ülkede Kurumlar Vergisi oranı %25’tir, Gelir Vergisi oranı ise kişilerin senelik gelire göre %0, %10 ve %20 olarak değişmektedir.

Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. (Farsça)

Standartlar ve Kurallar

İran Endüstriyel Araştırma ve Standartlar Enstitüsü (ISIRI), Bakanlar Kurulu Kararı ile ithal ve ihraç edilen malların kalitesini kontrol etmek üzere yetkilendirilmiştir. ISIRI Zorunlu Standartlar Programı, sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri açısından tüketici haklarını, aynı zamanda yerel imalatçıların düşük nitelikli ithal mallara karşı haklarını korumayı amaçlamaktadır. Zorunlu standartlar programına tabi malların gümrükten geçişi ve İran piyasasına erişiminin gerçekleşmesi için, ISIRI tarafından düzenlenmiş Uygunluk Sertifikasına (CoC) ihtiyaçları vardır.

Ulusal standartlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

İran’a ihraç edilecek ürünlerin yapısına, taşıma şekline ve iklim koşullarına göre güvenli bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Yabancı bir ticari markanın şerit ve bandrol içeren ambalaj malzemelerinin ülkeye girişi yasaktır. Malların açıkta depolanması olasılığı da dikkate alınmalıdır. İran’a ithal edilen ürünler Farsça olarak etiketlenmeli ve tüketiciler için ürünün adı ve markası (hem genel hem de ticari), kayıt numarası, imalatçının adı ve adresi, ithalatçının adı ve adresi, üretim ve son kullanma tarihi, net ağırlığı ve hacmi, kullanılan herhangi bir katkı maddesi, bilgilerini içermelidir.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler: İran’da ticari acente ve distribütör aracılığı ile iş yapma biçimi oldukça yaygındır. Nakliye masrafları ucuz olduğu için firmalar kendi distribütörlük ağını kurmak yerine yerel ya da bölgesel kargo ve nakliye şirketleri ile çalışmaktadır.

E-ticaret: İran’da e-ticaret kanalı 2019 yılında bir önceki yıla oranla %30,5 büyüyerek 18 milyar dolara ulaşmıştır. Tüketicilerin internet penetrasyonları önemli oranda artmaktadır. Ülkedeki internet penetrasyonu 73 milyona ulaşmıştır. Ek olarak akıllı telefon kullanımı da yaygınlaşmakta, nüfusun yaklaşık yarısı,40 milyon birey akıllı telefon kulllanmaktadır. İran’da e-ticaret pazarının %50’sini medya ürünleri oluştururken ikinci sırada %33 ile kişisel bakım ve güzellik ürünleri gelmektedir.

İş Kültürü

İranlılar ikili ilişkilerinin güçlü olduğu kişiler ile ticaret yapmayı tercih ederler. Bu nedenle iş yapmadan önce ikili ilişkilerin güçlendirilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. İş dünyasında, deneyim, eğitim ve liderlik en çok saygı duyulan niteliklerdir.

İran’da dakiklik çok önemli olarak kabul edilir, toplantılarda buna dikkat etmek önemlidir. Ayrıca el sıkışma dahi karşı cinsle fiziksel temastan kaçınılmalıdır. Kadınlar, başın örtülmesini ve mütevazı kıyafetler giyilmesini içeren, yasalarda belirtilen kıyafet kurallarına uymalıdır.

İran’da iş sözleşmelerinin imzalanması, Batı ülkelerine oranla genellikle daha uzun sürmektedir. İranlılar tarafından kullanılan ana müzakere taktiği zamandır. Eğer zaman baskısı altında hissedilirse bundan faydalanmak için çabalarlar.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Var
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Aluminyum oksit (suni korendon hariç)

         Ürün Gtip Kodu: 281820

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Baskı mürekkepleri (siyah HARİÇ); konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın

          Ürün Gtip Kodu: 321519

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer enzimler, müstahzar enzimler

          Ürün Gtip Kodu: 350790

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: İzosiyanatlar

          Ürün Gtip Kodu: 292910

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar

          Ürün Gtip Kodu: 340213

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı:Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler

         Ürün Gtip Kodu: 844520

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Dokuma makinesi (motorsuz, mekikli); kumaş genişliği>30cm.

          Ürün Gtip Kodu: 844629

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb. imali için makine ve cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 844790

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Krema ayırıcılar (ekremözler)

          Ürün Gtip Kodu: 842111

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Düz örgü tezgahları, dikiş-trikotaj makineleri

          Ürün Gtip Kodu: 844720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Alaşımsız işlenmemiş nikel

         Ürün Gtip Kodu: 750210

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş)

          Ürün Gtip Kodu: 721510

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Manyetik [(silikonlu) çelikler-genişlik=>600mm]

          Ürün Gtip Kodu: 722519

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Paslanmaz çelik yassı mamul (3=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, rulo)

          Ürün Gtip Kodu: 721913

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları

          Ürün Gtip Kodu: 730230

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren; cihaz ile birlikte olmayıp saatle birlikte olan

         Ürün Gtip Kodu: 852792

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 973 / 1000

 • Ürün Adı: Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v)

          Ürün Gtip Kodu: 853510

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 971 / 1000

 • Ürün Adı: Elektronik entegre devrelerin aksam ve parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 854290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963 / 1000

 • Ürün Adı: Otomatik devre kesiciler

          Ürün Gtip Kodu: 853620

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 953 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer röleler

          Ürün Gtip Kodu: 853649

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 949 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

         Ürün Gtip Kodu: 550130

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer sentetik lif iplikleri (toptan)

          Ürün Gtip Kodu: 540239

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer sentetik lif iplikleri (toptan)

          Ürün Gtip Kodu: 540239

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980 / 1000

 • Ürün Adı: Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

          Ürün Gtip Kodu: 591140

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 980 / 1000

 • Ürün Adı: Naylon/diğer poliamidlerden sent. devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış / iplik imali için başka şekilde işlem görmüş

          Ürün Gtip Kodu: 550610

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976 / 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer polieterler (ilk şekilde)

         Ürün Gtip Kodu: 390720

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390931

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Etilen-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390130

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

 • Ürün Adı: Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm)

          Ürün Gtip Kodu: 400270

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995/ 1000

 • Ürün Adı: Poliasetaller (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri

         Ürün Gtip Kodu: 481159

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: İğne yapraklı ağaçtan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470321

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

          Ürün Gtip Kodu: 470329

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm.

          Ürün Gtip Kodu: 440792

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Geri kazanılmış beyazlatılmamış kağıt/karton döküntü, kırpıntı, hurdaları

          Ürün Gtip Kodu: 470710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer bitkilerde elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

         Ürün Gtip Kodu: 130219

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

 • Ürün Adı: Arap zamkı

          Ürün Gtip Kodu: 130120

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

 • Ürün Adı: Atlar; damızlık olmayan

          Ürün Gtip Kodu: 010129

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 953 / 1000

 • Ürün Adı: Atlar; damızlık olmayan

          Ürün Gtip Kodu: 010129

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 949/ 1000

 • Ürün Adı: Kopra

          Ürün Gtip Kodu: 120300

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 939 / 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: İçilen sigara, pipo ve diğer tütünler (Nargile tütünleri hariç)

         Ürün Gtip Kodu: 240319

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 1000 / 1000

 • Ürün Adı: Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

          Ürün Gtip Kodu: 230400

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Kakao yağı

          Ürün Gtip Kodu: 180400

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

          Ürün Gtip Kodu: 180100

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997/ 1000

 • Ürün Adı: Mısır yağı ve fraksiyonları; ham

          Ürün Gtip Kodu: 151521

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (baskılı)]

         Ürün Gtip Kodu: 630229

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 849 / 1000

 • Ürün Adı: Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; diğer ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611019

          Ticaret Bakanlığı Puanı:837/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anorak, vb.eşya; dokumaya elvrşl diğer maddelerden(örme/kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610290

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 833 / 1000

 • Ürün Adı: Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

          Ürün Gtip Kodu: 630790

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 830/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610419

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 816/ 1000

 

İran’a İhracat Nasıl Yapılır?

İran’a Yapılacak İhracat işlemlerinde İran Makamlarınca İran’daki tihalatçılardan Aranan Şartlar ( Bu şartlar; Türkiye’den İran’a yapılacak ihracat işlemleri sırasında İran’da yerleşik firmalarca uyulması gereken şartlardır. Aksi durumda Ülkemizden İran’a ihracat çıkış olsada alıcı firma bu şartlara uymuyorsa ithalat gerçekleşemez ve ürünler ya İran’a kalır yada geri ülkemize gelir. )

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

 • İran Sanayi ve Ticaret Odasından elde edilen, geçerli ticaret lisansına sahip olmak (Kartı Bazargani)
 • İhracat ve İthalat Mevzuatı Kanun Yönetmeliği ekinde yer alan listede yazılı malların ithal şartlarına göre düzenlenmesi için gerekli belgeleri almış olmak
 • Döviz tahsisi (Bakanlıklar veya kamu kuruluşlarından biri  vasıtasıyla veya ihracatta hasıl olan döviz yahut Menkul Kıymetler Borsasından alınan döviz  karşılığı senetlerle)
 • Ticaret Bakanlığında  kayıt yaptırmak.
 • İlgili bankaların birinde kredi açmak
 • Standartların yanısıra hayvansal ve bitkisel ve sağlık karantinalarını konu alan ilgili mevzuatlar ile diğer ilgili yasalara uymak
 • Mal denetleme şirketi tayin etmek ve malın gümrükten çıkarılmasında gerekli onay belgesini almak
 • Gümrük harç ve vergilerini vb. ödemek
 • İhracata karşılık mal ithalatının kapsadığı alanlar ilgili kanun maddelerinde belirtilmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın başında hükümet ihracata karşılık ithalat alanında bir takım kolaylıklar sağlamış ve Ticaret Bakanlığına Merkez Bankasıyla organize edilmesi şartıyla ihtiyaç duyulan oranda söz konusu malların miktarını artırma hususunda yetki verilmiştir.
 • Halihazırda ülkeye giren bir kısım mal ve eşyalar fiyatlandırma mevzuatı ile ithalatçılar tarafından da uyulması  gereken mal dağıtım mevzuat hükümleri kapsamındadır.

Diğer taraftan, İran işadamlarımız için, gerek ticaret, gerekse yatırım açısından en önemli ülkelerin başında gelmektedir. İran nüfusunun önemli bir bölümü ülkemize büyük bir sempatiyle bakmakta, bazı sektörlerde Türk ürünleri üretici ayrımı yapılmaksızın marka imajıyla görülmektedir. Ülkemiz ürünlerindeki olumlu imajın arttırılarak devam etmesi, üründe ve satış ile satış sonrası hizmet anlayışındaki yüksek standardın tutturulmasına bağlı olduğu açıktır.

Ayrıca, özellikle İslam devrimi sonrası ticari yaşamın kendine özgü özellikler kazandığı İran’da ticari acenta ve distribütörlük aracılığı ile iş yapma biçimi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu bakımda İran pazarına girmek isteyen Türk işadamlarının bu ülkede bulacakları bir acenta ya da aracının büyük yarar sağlayabileceği düşünülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Almanya’ya Otomobil İhracatı

22 Haziran 2020 15:47, Pazartesi

Otomotiv Endüstrisi Dünyanın en büyük otomotiv sanayilerinden birisine sahip olan Almanya; Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisidir. 1999 yılından bu yana kişi başına düşen araç sayısı her geçen yıl artış kaydeden Almanya, OICA verilerine göre 2015 yılı itibariyle 48,5 milyon adetlik araç parkına ulaşmıştır. Almanya’da her bin kişiye düşen motorlu […]

Irak
22 Haziran 2020 14:59, Pazartesi

Irak ve Irak’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. Türkiye ile 352 km, İran ile 1458 km, Ürdün ile 181 km, Kuveyt ile 240 km, Suudi Arabistan […]

Almanya
17 Haziran 2020 13:06, Çarşamba

Almanya ve Almanya’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Almanya Hakkında Bilgi Asıl adı Almanya Federal Cumhuriyeti olan Almanya, ABD’den sonra dünyanın en çok tercih edilen ikinci göç destinasyonudur. Uzun ve köklü tarihiyle farklı krallıklar olarak Batı Avrupa’da varlığını sürdüren Almanya 1871 yılında ulusal birliğini sağlamıştır. Özellikle müzik ve felsefe alanında Avrupa kültürüne […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum