Irak’a İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Irak’a İhracat Nasıl Yapılır?

Irak’a ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Birleşik Arap Emirlikleri 13.10 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Çin Halk Cumhuriyeti 19.25 Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 8.20 Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 9.14 Milyar $

Nominal olarak 52. ve satın alma gücü paritesi (PPP) olarak en büyük 35. dünya ekonomisi olan Irak, çok sayıda ülkenin petrol sağlayıcısıdır. Son yıllarda uyguladığı genişleyici maliye politikası, yapısal reformlar ve azalan jeopolitik risklerin olumlu etkisi ile, 2017-2018 döneminde daralan Irak ekonomisi, 2019 yılında yeniden büyüme trendine geçmiştir. Türkiye’nin hem sınır komşusu hem de Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneridir. Dinar, Irak’ın resmi para birimi olmakla birlikte ülkede ABD Doları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Irak, Birleşmiş Milletler, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ, gözlemci üye) gibi önemli uluslararası kuruluşların üyesidir. Irak, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 190 ülke arasında 172. sırada yer almaktadır.

1980’lerde Irak-İran savaşı, 1990’larda Kuveyt’in işgali üzerine başlayan uluslararası askeri harekât ve 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri müdahalesinin dönüm noktalarını teşkil ettiği son 30 yılda, Irak ekonomisi oldukça istikrarsız bir yapı sergilemiştir. Çeşitli dönemlerde yürürlüğe konulan ekonomik ambargolar, Irak’ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini güçleştirmiştir. 2014 yılında %50’nin üzerinde bir ekonomik büyüme ile başlayan Irak’ın toparlanma süreci, aynı yıl terör örgütü DEAŞ’ın Musul’u ele geçirmesiyle yavaşlasa da, 2016 yılına kadar devam etmiştir.

39,3 milyon nüfusu ile Irak, dünyanın en kalabalık 36. ülkesidir. 2019 yılında işgücüne katılım oranı %44,5 ve işsizlik oranı %8’dir. İşgücünün %58’i hizmetler sektöründe ve %23’ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Irak’ın 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 234 milyar dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılında yıllık reel olarak %3,9 büyüyen Irak ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%4,7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Türkiye 2019 yılında Irak’a 10,2 milyar dolarlık ihracat yaparken, Irak’tan 2,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 12,9 milyar dolara ulaştığı Irak, en büyük 8. ticari partnerimiz ve en yüksek net ihracatı elde ettiğimiz ülkedir.

Anlaşmalar ve Vergiler

Türkiye ile Irak arasında Serbest Ticaret Anlaşması veya ortak bir Gümrük Birliği bulunmadığından, Irak’a yapılan ihracatlarda gümrük vergisi ödenmektedir. 2019 Şubat ayında “tek gümrük uygulaması” yürürlüğe girmiştir ve daha önce %0 ile %100 arasında değişen gümrük vergisi oranları %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır.

Irak Anlaşması (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması) 1976’da yürürlüğe girmiştir.

Irak tarafından Türk ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edilmektedir, sorunun çözümüne yönelik “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” anlaşması görüşmeleri sürmektedir.

Irak’ta Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi bulunmamaktadır, bunun yerine bazı ürünlerde ürünün cinsine göre değişen oranda satış vergisi uygulanmaktadır. Alkol ve tütün için %300, seyahat biletleri için %15, otomobiller için %15 ve mobil şarj kartları ve internet için %20 satış vergisi uygulanmaktadır. Hizmetler alanında ise, lüks ve birinci sınıf restoran ve otellerin sunduğu hizmetler için %10 satış vergisi uygulanmaktadır.

Irak’tan elde edilen tüm gelir, alıcının ikamet ettiği yerden bağımsız ve kazanılan gelir miktarına bağlı olarak %3 ile %15 arasında değişen oranda Gelir Vergisi’ne tabidir. 250 bin Irak Dinarı’na (IQD) kadar olan yıllık gelirler için %3, 250 bin IQD ile 500 bin IQD arası gelirler için %5, 500 bin IQD ile 1 milyon IQD arası gelirler için %10 ve 1 milyon IQD üstündeki gelirler için %15 Gelir Vergisi uygulanmaktadır.

Standartlar ve Kurallar

Irak yaygın olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) standartlarını kullanmakla beraber, ISO’ya üye olan Merkezi Standardizasyon ve Kalite Kontrol Örgütü (COSQC) ülkede standartlardan sorumlu otoritedir. Gıda ürünlerinin gümrük kapısından geri dönmemesi veya alıcısı tarafından ihracatçıya iade edilmemesi için, ürünün gümrük kapısına geldiğinde kullanım süresinin en az %70 oranında devam ediyor olmasına dikkat edilmelidir.

Paketleme ve Etiketleme

Ürün paketleri ve etiketleri üzerinde mutlaka İngilizce ve/veya Arapça ifadelerin bulunması gerekmektedir. Gıda ürünlerde, paketlerin üzerinde “domuz eti” veya “domuz yağı” kullanılmadığı mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Irak’a gönderilen kutuların ve sandıkların üzerindeki işaretleme, çıkarılabilir etiketler şeklinde değil, mürekkep ya da boya ile yapılmalıdır. İthal edilen konserve ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde kabartmalı ya da yazılı şekilde belirtilmelidir.

İlaçların muhteviyatı açıkça belirtilmelidir. Ürünlerin zararlı ya da yan etkilerini belirten ilgili etiket Arapça düzenlenmelidir.

Ulaştırma ve Taşımacılık

Güneyde Basra Limanı ticari yük taşımacılığında en çok tercih edilen kanallardan biridir. Merkezi Irak havaalanlarında tahsil edilen ücretlerin yüksekliği, ürünlerin güvenliğinin sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı ihracatta, hassas ürünler haricinde, havayolu pek tercih edilmemektedir.

Ulaştırma altyapısı onarılmakta ve genişletilmekte olan Irak’ta, ürünlerin ülke içinde dağıtımında çok fazla alternatif yol bulunmamaktadır, yerli kamyonlar ve bazı bölgeler için demiryolu taşımacılığı sahip olunan seçeneklerdir. Karayolu taşımacılığında nakliye ücretleri, ülkedeki güvenlik koşulları ve kamyonların geri dönüşte yük alamamaları nedeniyle yüksektir.

Türk ihraç ürünlerinin Irak’a sevkiyatı, ağırlıklı olarak karayoluyla Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Ancak, Türk plakalı kamyonlar olumsuz güvenlik koşulları ve vize sorunu nedeniyle orta ve güney Irak illerine taşıma yapamamaktadır. Türk ürünleri, kuzey Irak’taki aktarma merkezlerinde (Zaho, Erbil) Türk kamyonlarından Irak plakalı kamyonlara aktarılmakta ve bu şekilde ülkenin güney şehirlerine ulaştırılmaktadır.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve distribütörler:  Hem bürokratik engellerin, hem de Arapça dil engelinin aşılmasını mümkün kılan avantajlı bir yoldur. Yerel acente ve distribütörler, ihraç ürününün tanıtımında ve kamu-özel sektör iş fırsatlarının takibinde de oldukça faydalıdır. Yerel bir temsilcilik ile sözleşme yapmadan önce Iraklı bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

Doğrudan satış: Karlılık oranı yüksek bir pazara giriş yolu olmakla beraber Arapça dil bilme veya tercüman kullanma zorunluğu taşımaktadır. Irak özel sektöründe devlet etkisi göz önüne alınarak pazara girişten önce devlet ile bağlar kurmak faydalı olacaktır. Tüketiciye ulaşmak için Irak’ta düzenlenen uluslararası sektörel fuarlara katılmak etkili olacaktır.

E-ticaret: Yıllık 3,4 milyon dolar büyüklüğe sahip olan Irak’ın e-ticareti, düşük internet penetrasyon oranı ve teknoloji altyapısı eksikliği nedeniyle gelişmekte olan bir pazardır. Irak pazarına e-ticaret yoluyla giriş yapmak, düşük giriş maliyeti ve ürünlerin Irak’a ulaşımı açısından diğer seçeneklere göre daha ulaşılabilir bir kanal olsa da, Iraklı tüketicilerin alışverişlerde nakit ödemeyi tercih etmesi nedeniyle erişim ve kapsam riski taşımaktadır.

İş Kültürü

Mezopotamya’nın tarihi bir bölgesi olan Irak, içerisinde farklı kültürleri, etnik grupları ve dinleri barındırmaktadır. Irak’taki iş kültürünü daha iyi anlayabilmek için ülkenin kültürü, tarihi ve Iraklılların hayata bakış açıları konularında ön araştırma yapılması faydalı olacaktır. Irak iş kültüründe karşılıklı saygı ve güven önem taşıyan bir konudur. Irak’ta pazarlık yaparken karşı tarafı zorlayıcı davranılmaması önerilmektedir. Kararlar çok yavaş bir biçimde alındığından zorlayıcı davranışlar işin sonuçlanması aşamasında ters etki yaratabilmektedir.

Irak’ta zaman kavramı ve kullanımı farklılık göstermektedir. Çoğu ülkeye göre plansız hareket edilen Irak’ta randevu zamanları ve çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir, gecikmelerin yaşanması olasıdır ve iş akışında yavaşlık hakimdir. Bu nedenle, Irak’ta iş görüşmesi ve ticaret planlaması yaparken olası aksamalar göz önüne alınmalıdır. Irak’a gönderilecek her türlü bilginin Arapçaya çevrilmesi yararlı olacaktır. Arapça birkaç cümle konuşabilmek, ülkede memnuniyetle karşılanmaktadır. Irak iş kültüründe kartvizit değişimi yaygın olup, kartvizitin bir yüzünün Arapça olmasında fayda vardır. Ek olarak, Irak’ta günlük alışverişler nakit olarak yapılmaktadır ve kredi kartı kullanımı söz konusu değildir.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak’ta 5 milyonu aşkın kürt nufüsuna sahip ve başkenti Erbil olan, Anayasal düzeyde varlığı olan özerk bir bölgedir. Ülke genelinde iş dili olarak Arapça kullanılsa da, Kürtçenin yaygın olarak konuşulduğu bu bölgeye yapılacak satışlar için Kürtçe dil bilme veya tercüman kullanma gerekliliği doğabilmektedir.

Kuzey Irak’a ihracat yapılırken aksi belirtilmediği sürece diğer ülkelere ihracattan bir farkı  yoktur. Komşu ülkemiz olması nedeniyle de nakliye maliyetleri daha uygundur.

Ürünlerinizi Irak pazarına nüfus ettirmek istiyorsanız istatistiki verileri incelemeniz gerekir. Sizin ihraç etmeyi düşündüğünüz ürünlerinizden daha önceki yıllarda Kuzey Irak’a ne kadar gönderilmiş ve satılmış? Bu bilgileri internetten kolayca bulabilirsiniz. Analiz dökümlerini çıkardıktan sonra bir grafik oluşturunuz, son yıllarda ihracat yükselişte mi? Düşüşte mi? Türkiye pazarındaki son gelişmeleri de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Daha sonra ürünlerin kimlere nasıl, hangi fiyattan satıldığı? Irak nakliye fiyatları ne kadar? Ödeme şekilleri nasıl? bu soruların cevaplarını bulmanız gerekir. İhracat danışmanlık hizmeti veren firmalardan bu bilgileri alabileceğiniz gibi internetten de çeşitli forumlar aracılığıyla bu bilgileri Irak’a ihracat yapanlardan alabilirsiniz.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 0/5
Lojistik Performansı : 2/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :%12
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 47.01 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 26.5 Gün
Enflasyon (yıllık) : %-0.2
Gayri safi yurtiçi hasıla : 234.09 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 4.4
Kişi başına düşen milli gelir : 11.31 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 39.3
Mal İhracatı : 64.59 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 0
Konteynır Liman Trafiği : 932.72 Bin
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 1.48
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 49.9
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 48.63
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 38.05
Toplam Nüfus : 39.30 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : -1,31
Mal Ticareti (%GSYİH) : 54.92
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : 1,182
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 39.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 7.0 gün

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Yok
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Yok
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Yok

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Hububat; baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine; cihazlar

         Ürün Gtip Kodu: 843780

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 843131

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri

          Ürün Gtip Kodu: 842230

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 843629

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer taş, toprak, metal cevheri vb..için makine ve cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 847480

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Yüzey aktif diğer organik müstahzarlar (perakende)

         Ürün Gtip Kodu: 340220

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 271019

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999/ 1000

 • Ürün Adı: Diamonyum hidrojenortofosfat

          Ürün Gtip Kodu: 310530

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar

          Ürün Gtip Kodu: 382499

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Esası akrilik/vinil polimer olan; sulu ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

          Ürün Gtip Kodu: 320910

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı:Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, oluklu hariç, başka usulle çinko ile kaplanmış)

         Ürün Gtip Kodu: 721049

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer)

          Ürün Gtip Kodu: 720839

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997/ 1000

 • Ürün Adı: Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (çelik gözlü olanlar)

          Ürün Gtip Kodu: 761410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer)

          Ürün Gtip Kodu: 721119

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Demir veya alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (sıcak hadde, genişlik >= 600mm, kalınlık > 10mm, kaplanmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 720851

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Sıvı dielektrik transformatörler güç<650 kVA

         Ürün Gtip Kodu: 850421

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Kurşun asitli akümülatörler-pistonlu motorlar için

          Ürün Gtip Kodu: 850710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA

          Ürün Gtip Kodu: 850423

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç>375kVA

          Ürün Gtip Kodu: 850213

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997/ 1000

 • Ürün Adı: Sıvı dielektrik transformatörleri;650 kVA<gücü<10 000kVA

          Ürün Gtip Kodu: 850422

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

         Ürün Gtip Kodu: 391740

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden

          Ürün Gtip Kodu: 391721

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997/ 1000

 • Ürün Adı: Doymamış poliesterler (ilk şekilde)

          Ürün Gtip Kodu: 390791

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

          Ürün Gtip Kodu: 392111

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

 • Ürün Adı: Boya, badana, vernik vb fırçaları; boya, badana tampon ruloları

          Ürün Gtip Kodu: 960340

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.) ağaçlarından kereste; kalınlık>6 mm

         Ürün Gtip Kodu: 440712

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Kontrplaklar; en az bir dış yüzü kızılağaç, dişbudak, kayın,? (devamı Resmi Gazetede) ağaçlarından olan, kalınlık<=6mm

          Ürün Gtip Kodu: 441233

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991/ 1000

 • Ürün Adı: Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmış

          Ürün Gtip Kodu: 480429

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989/ 1000

 • Ürün Adı: Diğer ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmemiş)

          Ürün Gtip Kodu: 440399

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989/ 1000

 • Ürün Adı: Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

          Ürün Gtip Kodu: 441300

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 982 / 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

         Ürün Gtip Kodu: 551644

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer maddelerden örme veya kroşe mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç

          Ürün Gtip Kodu: 600390

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 976/ 1000

 • Ürün Adı: Buretten mensucat

          Ürün Gtip Kodu: 500710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 969/ 1000

 • Ürün Adı: Tekstil hortum boruları ve benzeri tekstil boruları; astarlı/astarsız , zırhlı veya diğer malzemelerin aksesuarlarıyla destekleniş veya aksesuarsız

          Ürün Gtip Kodu: 590900

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 968/ 1000

 • Ürün Adı: Devamsız sentetik liflerle yün, ince kıl karışımı iplikler

          Ürün Gtip Kodu: 550991

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 963 / 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Margarin; diğer

         Ürün Gtip Kodu: 151790

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Hazır diğer hayvan yemleri (perakende)

          Ürün Gtip Kodu: 230990

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Margarin (sıvı margarin hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 151710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

 • Ürün Adı: Kakao müstahzarları (kalıp/dilim/çubuk)-dondurulmamış

          Ürün Gtip Kodu: 180632

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Horoz ve tavuklardan hazırlanmış madde ve konserveler

          Ürün Gtip Kodu: 160232

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı: Ambalaj için torba ve çuval (jütten, bitki iç kabuğundan)

         Ürün Gtip Kodu: 630510

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 973 / 1000

 • Ürün Adı: Cankurtaran yelekleri ve kemerleri

          Ürün Gtip Kodu: 630720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 945/ 1000

 • Ürün Adı: Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

          Ürün Gtip Kodu: 630629

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 943 / 1000

 • Ürün Adı: Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

          Ürün Gtip Kodu: 620729

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 939 / 1000

 • Ürün Adı: Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

          Ürün Gtip Kodu: 630900

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 912 / 1000

Toprak, Cam ve Seramik Sektörü

 • Ürün Adı: Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden

         Ürün Gtip Kodu: 680919

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Ateşe dayanıklı tuğla (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

          Ürün Gtip Kodu: 690210

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990 / 1000

 • Ürün Adı: Asfalttan/benzeri maddeden eşya (çatı/bina yüzeylerinde kullanılan)

          Ürün Gtip Kodu: 680710

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer

          Ürün Gtip Kodu: 680990

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 978 / 1000

 • Ürün Adı: Cam liflerinden fitiller

          Ürün Gtip Kodu: 701912

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 972/ 1000

Irak’a İhracat Nasıl Yapılır?

Irak’a ihracat nasıl yapılır sorusunun cevabı farklı bir kaç sorunun cevabında gizli. Örneğin ürününüz hazır, müşteriniz hazır hangi prosedürü izlemeniz gerektiğini mi soruyorsunuz, yoksa ürününüz hazır, prosedürü biliyorsunuz fakat Irak’ta nasıl müşteri bulabilirim yada Irak müşteri potansiyeli hakkında mı bilgi almak istiyorsunuz, yoksa Irak’a ihracat yapmak istiyorsunuz ama hangi ürünü ihraç etmeniz gerektiği konusunda mı emin değilsiniz. Bu üç farklı sorunun cevaplarının birleşimi size Irak’a ihracat nasıl yapılır sorunun cevabını verecektir. Irak’a ihracat yaparken aşağıdaki konuları göz önünde bulundurmakta fayda var.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Irak pazarındaki potansiyeli en yüksek beş sektör ve bu sektörlerdeki yine potansiyeli en yüksek gtip numaralı ürünleri aşağıda listeledik. Bu sektörler; Makine sektörü, İlaç ve Kimya sektörü, Demir – Çelik ve Metal Sektörü, Elektrik – Elektronik Sektörü, Plastik ve Kauçuk Sektörü.

MAKİNE
GTİP AÇIKLAMA
843780 Hububat; baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine; cihazlar
843131 Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları
842230  Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri
843629 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar
847480 Diğer taş, toprak, metal cevheri vb..için makine ve cihazlar

 

İLAÇ VE KİMYA
GTİP AÇIKLAMA
340220  Yüzey aktif diğer organik müstahzarlar (perakende)
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç)
310530 Diamonyum hidrojenortofosfat
382499 Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar
320910 Esası akrilik/vinil polimer olan; sulu ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

 

DEMİR-ÇELİK VE METAL
GTİP AÇIKLAMA
721049 Demir veya alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (sıcak hadde, genişlik >= 600mm, kalınlık > 10mm, kaplanmamış)
720839 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, oluklu hariç, başka usulle çinko ile kaplanmış)
761410 Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (çelik gözlü olanlar)
721119 Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer)
720851 Demir veya alaşımsız çelikten yassı diğer mamüller (sıcak hadde, genişlik >= 600mm, kalınlık > 10mm, kaplanmamış)

 

ELEKTRİK – ELEKTRONİK
GTİP AÇIKLAMA
850421 Sıvı dielektrik transformatörler güç<650 kVA
850710 Kurşun asitli akümülatörler-pistonlu motorlar için
850423 Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA
850213 Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç>375kVA
850422 Sıvı dielektrik transformatörleri;650 kVA<gücü<10 000kVA

 

PLASTİK VE KAUÇUK
GTİP AÇIKLAMA
391740 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları
391721 Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden
390791 Doymamış poliesterler (ilk şekilde)
392111 Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)
960340 Boya, badana, vernik vb fırçaları; boya, badana tampon ruloları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Almanya’ya Otomobil İhracatı

22 Haziran 2020 15:47, Pazartesi

Otomotiv Endüstrisi Dünyanın en büyük otomotiv sanayilerinden birisine sahip olan Almanya; Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisidir. 1999 yılından bu yana kişi başına düşen araç sayısı her geçen yıl artış kaydeden Almanya, OICA verilerine göre 2015 yılı itibariyle 48,5 milyon adetlik araç parkına ulaşmıştır. Almanya’da her bin kişiye düşen motorlu […]

Irak
22 Haziran 2020 14:59, Pazartesi

Irak ve Irak’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. Türkiye ile 352 km, İran ile 1458 km, Ürdün ile 181 km, Kuveyt ile 240 km, Suudi Arabistan […]

Almanya
17 Haziran 2020 13:06, Çarşamba

Almanya ve Almanya’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Almanya Hakkında Bilgi Asıl adı Almanya Federal Cumhuriyeti olan Almanya, ABD’den sonra dünyanın en çok tercih edilen ikinci göç destinasyonudur. Uzun ve köklü tarihiyle farklı krallıklar olarak Batı Avrupa’da varlığını sürdüren Almanya 1871 yılında ulusal birliğini sağlamıştır. Özellikle müzik ve felsefe alanında Avrupa kültürüne […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum