Fransa’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Fransa’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Fransa’ya ihracat yapmak istiyorum

Genel Görünüm

En büyük ithalatçı 2020 : Almanya 101.02 Milyar $

En büyük ihracatçı 2020 : Almanya 69.89Milyar $

Türkiye’nin ithalatı  2020 : 6.98 Milyar $

Türkiye’nin ihracatı 2020 : 7.20 Milyar $

Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olan Fransa, güçlü sanayi temeli, çok sayıda büyük ulusal işletmesi ve önemli uluslararası fuarlara ev sahipliği yapması ile sayısız ticaret fırsatları sunmaktadır. Çeşitlendirilmiş ve sofistike tüketim alışkanlıkları, yüksek harcama güçleri ile Fransız tüketicileri ticaret partnerlerine yüksek karlılık potansiyeli sunmaktadır. Fransa, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 32. sırada yer almaktadır.

67 milyonluk nüfusu ile Fransa, Almanya’dan sonra AB’nin en kalabalık 2. ülkesidir. 2019 yılındaki %8,4’lük işsizlik oranı ile Fransa, hem dünya hem de AB ortalamasının üstündedir. Bunun başlıca nedeni, Fransa’daki katı işgücü piyasası düzenlemeleridir. İşgücünün %77’si hizmetler sektöründe ve %20’si sanayide istihdam edilmektedir. Hizmetler sektöründeki istihdamının son 10 yılda devamlı artan eğilimde olması, Fransa ekonomisinin gelişimini sürdürdüğünün bir göstergesidir. 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2,7 trilyon dolar olan Fransa, AB’de Almanya’dan sonra ikinci en büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %1,3 oranında büyüyen Fransa ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%7,2 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Fransa 2019 yılında toplam 569 milyar dolarlık ihracat, 651 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini komşu ülkeleri olan Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve dünya ticaretinde başı çeken Amerika ve Çin ile kurmuştur. Türkiye ise 2019 yılında 6,76 milyar dolarlık ithalat yaparken yaklaşık 7,95 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. 2019 yılında 14 milyar doları aşan ikili ticaret ile Fransa, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 7. ülke konumundadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş Yapma Kolaylığı Durumu : 4/5
Lojistik Performansı : 3/5
Mal ve Hizmet İthalatı büyüme (yıllık) :2.54
Vizesiz Geçiş : Yok
Mal İthalatı 2020 : 582.77 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre : 4.0 Gün
Enflasyon (yıllık) : %1.11
Gayri safi yurtiçi hasıla : 2.71 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık) : % 1.51
Kişi başına düşen milli gelir : 52.05 Bin $
Mal ve Hizmet ithalatı (%GSYİH) : 32.75
Mal İhracatı : 488.56 Milyar $
Hava taşımacılığı, navlun (milyon ton, km) : 4.52 Bin
Konteynır Liman Trafiği : 5.87 Milyon
Tarımsal Katma Değer (%GSYİH) : 1.6
Endüstriyel Katma Değer (%GSYİH) : 17.14
Hizmet Katma Değer (%GSYİH) : 70.19
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) : 31.77
Toplam Nüfus : 67.05 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım (%GSYİH) : 1.88
Mal Ticareti (%GSYİH) : 45.12
Resmi Döviz Kuru (1 Dolar karşılığı yerel para birimi) : –
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ort. teslim süresi : 2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ort. teslim süresi : 3.0 gün

Stratejik Pazara Giriş Kriterleri

Anlaşmalar ve Vergiler

AB Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde Türkiye, Fransa’ya yaptığı ihracatlarda gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye ile Fransa arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Fransa’da Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) olarak bilinen Katma Değer Vergisi, AB düzenlemelerine dayanmaktadır ve standart oranı %20’dir. Kafe ve restoranlarda yapılan satışlar, sosyal hizmetler, sağlık ürünleri, sanat ve medya satışları için ürünün kategorisine göre %5.5 veya %10’luk indirimli oranlar uygulanmaktadır.

Fransa’da vergiden sorumlu otorite olan Maliye Müdürlüğü’nün internet sitesinden farklı kategoriler için Katma Değer Vergisi uygulamalarını öğrenmek için tıklayınız. (Fransızca)

Fransa’da Kurumlar Vergisi standart oranı %31 iken, 250 milyon euroluk iş hacmine sahip yeni kurulan şirketlerin 500.000 euroya kadar olan vergilendirilebilir gelirlerinde %28 indirimli oran uygulanmaktadır. Fransa Maliye Bakanlığı indirimli oranın 2022 yılında %25’e düşürüleceğini duyurmuştur.

Fransa’da yerleşik olmayan kişiler kazandıkları 27.519 euroya kadar olan gelirler için %20, bu eşiğin üzerindeki gelirler için %30 vergi ödemektedirler.

Standartlar ve Kurallar

Fransa, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsayan AB teknik mevzuatını uygulamakla beraber atık arıtımı konusunda hassastır. Bu mevzuatta yer alan işaretlere ek olarak, Fransa’da satılan ürünler için kalite ve güvenilirlik sembolu olan NF işareti yüksek önem taşımaktadır.

NF işareti ile detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Fransa’da standartlardan sorumlu otorite; Fransa Standardizayon Birliği’dir (AFNOR).

AFNOR internet sitesi için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Fransa’ya ihraç edilecek ürünler için yapılacak paketleme ve etiketlemede AB kuralları geçerlidir. Ek olarak, gıda ürünleri için bazı özel gereksinimler bulunmaktadır.

Gıda ürünleri için uygulanan etiketleme kuralları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. (Fransızca)

Kaliteye ve görünüme önem veren Fransız tüketicilere satılacak ürünlerin paketlemesinde tasarıma önem verilmesi faydalı olacaktır. Ürünlerde kullanılacak etiketlerin, kullanım talimatlarının ve servis şartlarının Fransızca olması zorunludur.

Pazara Giriş Yolu

Fransa’da dile verilen önem nedeniyle, pazarda uzun vadeli başarı için yerel dili konuşan personel veya yerel dil temsilciliğine sahip olmak gereklidir.

Acenteler ve distribütörler: Akıcı bir şekilde Fransızca konuşan yerel acentelerin veya distribütörlerin kullanılması, Fransa pazarında varlık göstermenin etkili bir yoludur. Fransa’nın yüzölçümünün büyük olması, ulusal erişimi sağlamak için çeşitli bölgelerde temsilcilere ihtiyacınız olabileceği anlamına gelmektedir.

Doğrudan satış: Coğrafi yakınlığa ve gümrük anlaşmasına sahip ülkeler için çekici bir seçenek olan doğrudan satış opsiyonu, beraberinde Fransızca bilme veya tercüman kullanma zorunluluğunu getirmektedir.

E-ticaret: E-ticaret, pazar büyüklüğü olarak dünyada 6. sırada yer alan Fransa’da pazara giriş için iyi bir opsiyondur. Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ürünlerin Fransa’ya ulaşımı açısından daha ulaşılabilir ve büyüyen bir kanaldır.

İş Kültürü

Formalite Fransa’da büyük saygı görmektedir ve Fransızlar ilk defa tanıştıkları kişilerden kendilerini tanıtırken hem adlarını hem soyadlarını kullanmalarını beklerler. Fransa’da dış görünüşe verilen önem açısından toplantılarda şık giyinmek önemlidir. Fransızların dillerine olan bağlılığına saygı olarak iş toplantılarında dağıtılacak kartvizitlerin bir yüzü Fransızca yazılmalıdır.

 

Ödeme Koşulları

Fransa ile yapılacak ticaret sözleşmesinde ödeme koşulları belirtilmelidir. Herhangi bir anlaşmazlık yaşanması durumunda, çözüm için Fransız hukuk sistemine başvurulmaktadır. Fransız müşteriler satın alımlarda kredi talep edebileceğinden, ödeme koşulları fiyatlara dâhil yansıtılmalıdır.

İşletmeler arası işlemler için ödeme süresi, malların alınmasından hemen sonra (genellikle anlaşmalı küçük bir indirim ile) 60 güne kadar değişebilmektedir.

İkili Anlaşmalar

Serbest Ticaret Anlaşması : Yok
Bölgesel Ticaret Anlaşması : Var
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması : Var
Tercihli Ticaret Anlaşması : Yok
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması : Var

İhracat Potansiyeli En Yüksek Sektörler ve Ürünler

İlaç ve Kimya Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri

         Ürün Gtip Kodu: 290339

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen krş

          Ürün Gtip Kodu: 382478

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: İlk yardım çantaları ve kutuları

          Ürün Gtip Kodu: 300650

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 994 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer bitkisel menşeli hülasalar ve türevleri

          Ürün Gtip Kodu: 320190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Rezinoitler

          Ürün Gtip Kodu: 330130

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987 / 1000

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Ürün Adı: Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli

         Ürün Gtip Kodu: 120510

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Mısır (tohumluk)

          Ürün Gtip Kodu: 100510

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 030760

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş)

          Ürün Gtip Kodu: 070959

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Mercan benzeri maddeler, kabuklu hayvan kabuk, döküntü ve tozları

          Ürün Gtip Kodu: 050800

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995/ 1000

Demir-Çelik ve Metal Sektörü

 • Ürün Adı: Demir/çelikten kuleler ve pilonlar

         Ürün Gtip Kodu: 730820

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb.. paket/değil

          Ürün Gtip Kodu: 720441

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 995 / 1000

 • Ürün Adı: Yarı mamul paslanmaz çelik (7218.91 hariç, dikdörtgen kesitler hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 721899

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten patinaj zincirleri

          Ürün Gtip Kodu: 731520

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Demir/çelikten dikenli teller; çit yapmada kullanılacak türde çember/yalın kat düz tel

          Ürün Gtip Kodu: 731300

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991/ 1000

Makine Sektörü

 • Ürün Adı: Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi=<10 kg

         Ürün Gtip Kodu: 845011

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 999 / 1000

 • Ürün Adı: Kurutma makineleri kuru çamaşır kap.<10 kg.

          Ürün Gtip Kodu: 845121

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri

          Ürün Gtip Kodu: 842211

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993 / 1000

 • Ürün Adı: Otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 847690

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991 / 1000

 • Ürün Adı: Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar

          Ürün Gtip Kodu: 848640

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 991/ 1000

Elektrik-Elektronik Sektörü

 • Ürün Adı: Otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

         Ürün Gtip Kodu: 853521

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı

          Ürün Gtip Kodu: 851190

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler

          Ürün Gtip Kodu: 853810

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Güneş gözlükleri

          Ürün Gtip Kodu: 900410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998 / 1000

 • Ürün Adı: Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim >1000 v.)

          Ürün Gtip Kodu: 853720

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 998/ 1000

Tekstil Sektörü

 • Ürün Adı: Diğer kauçuklu mensucat; 59.02 pozisyonundakiler HARİÇ

         Ürün Gtip Kodu: 590699

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85 ağarmamış)

          Ürün Gtip Kodu: 521011

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Örme veya kroşe tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden, bukleli)

          Ürün Gtip Kodu: 600129

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 125=<dtex<192.31; toptan)

          Ürün Gtip Kodu: 520644

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Mensucat-devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr

          Ürün Gtip Kodu: 551313

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987/ 1000

Hazır Giyim Sektörü

 • Ürün Adı:Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan

         Ürün Gtip Kodu: 620431

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden

          Ürün Gtip Kodu: 621510

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 990/ 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610819

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

 • Ürün Adı: Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 610451

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 988 / 1000

 • Ürün Adı: Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); yün/ince hayvan kıllarından (örme veya kroşe)

          Ürün Gtip Kodu: 611691

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 987/ 1000

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Pencere, pencere kasa-çerçeveleri ağaçtan

         Ürün Gtip Kodu: 441810

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Mozaik döşemeler için diğer ağaçların birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar

          Ürün Gtip Kodu: 441874

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 986/ 1000

 • Ürün Adı: Geniş yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

          Ürün Gtip Kodu: 470419

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 985 / 1000

 • Ürün Adı: Yakmaya mahsus geniş yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde

          Ürün Gtip Kodu: 440112

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Sözlükler; ansiklopediler

          Ürün Gtip Kodu: 490191

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 983/ 1000

Plastik ve Kauçuk Sektörü

 • Ürün Adı: Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

         Ürün Gtip Kodu: 392061

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 997 / 1000

 • Ürün Adı: Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları

          Ürün Gtip Kodu: 392530

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 996/ 1000

 • Ürün Adı: Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri

          Ürün Gtip Kodu: 392520

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 992 / 1000

 • Ürün Adı: Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

          Ürün Gtip Kodu: 401410

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 989 / 1000

 • Ürün Adı: Sanatçı fırçaları, yazı fırçaları, kozmetik tatbik fırçaları

          Ürün Gtip Kodu: 960330

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984/ 1000

İşlenmiş Tarım Ürünleri Sektörü

 • Ürün Adı: Salyangoz (deniz salyangozları hariç); hazırlanmış veya konserve edilmiş

         Ürün Gtip Kodu: 160558

         Ticaret Bakanlığı Puanı: 996 / 1000

 • Ürün Adı: Rep/kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

          Ürün Gtip Kodu: 230641

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 993/ 1000

 • Ürün Adı: Kiraz (vişne dahil) konserveleri

          Ürün Gtip Kodu: 200860

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 984 / 1000

 • Ürün Adı: Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel döküntü ve atıklar

          Ürün Gtip Kodu: 230800

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 981 / 1000

 • Ürün Adı: Domuz yağı (Eritilmiş domuz yağı (lard) hariç)

          Ürün Gtip Kodu: 150120

          Ticaret Bakanlığı Puanı: 975 / 1000

Fransa’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Fransa, dış ticaret politikasıyla ilgili tüm mevzuatını Avrupa Birliği   müktesebatına uyumlaştırmış bulunmaktadır. Genel kural serbest ticarettir. Ancak, uluslararası taahhütler çerçevesinde, bazı « hassas» ürünlerin Topluluk sınırlarına girişi gözetim altına alınmış ve hatta sınırlanmış, trafik sapmasını önlemek amacıyla da belirli tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede kontenjana tabi ürünler ithalat lisansı ile  ithal edilmekte, ithalat akışının izlenmesi gereken bazı ürünlerde ise gözetim belgesi düzenlenmektedir.

 Fransa’nın  gümrük rejiminde uluslararası alanda geçerli kamu sağlığı, kamu düzeni ve güvenliği, milli varlıkların korunması, hayvan ve bitki türlerinin korunması, çevre korunması, taklit ile mücadele gibi esaslara dayalı olmak üzere ithali ve ihracı özel izne tabi ürünler mevcut bulunmaktadır.

Çalışmalarımız Hakkında Bilgiler

İhracat nasıl yapılır sorusuna bizim verdiğimiz cevaplara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve detaylı bilgi için telefon numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaptığımız ihracat çalışmaları ve sonuçlarını gerçek bir hikaye üzerinden anlattığımız Sıfırdan ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat paketlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için İhracata Giriş Paketleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhracat hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Yurt dışına ihracat nasıl yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya
10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail
24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum